×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lina Wahlgren tilldelas Visions samhällsvetarstipendium

2018-03-28

Nu är det klart vem som tilldelas Visions samhällsvetarstipendium 2018.

Visions samhällsvetarstipendium delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor. I år tilldelas Lina Wahlgren som studerar globala och politiska studier och skrivit kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter III på Malmö Högskola.

Hur känns det att få Visions samhällsvetarstipendium?

– Det är verkligen jättekul! Det är väldigt roligt att veta att jag har gjort ett bra arbete. Jag vet ju att det är många duktiga studenter som söker, berättar Lina Wahlgren.

Berätta lite kortfattat vad din uppsats "The problematisation behind the Swedish government view on inaccessibility" handlar om.

– Främst är det en problematisering av hur propositionen till lagen om bristande tillgänglighet är utformad. Genom att utgå från ett par olika teorier om funktionsnedsättningar och barn försökt att se brister eller områden som kräver vidare utveckling. Fokusen låg främst hos barn men även funktionsnedsättningar utöver de fysiska så kallade "osynliga funktionsnedsättningar" så som exempelvis dyslexi.

Varför valde du det ämnet?

– Jag läste programmet mänskliga rättigheter vilket ofta får fokus på minoriteter i samhället. Själv har jag två utredningar som visar på att jag har just dyslexi vilket gav mig ett personligt intresse för frågan. Detta tillsammans med att lagen om bristande tillgänglighet var aktuell som ny lag i Sverige när uppsatsen skrevs var nog de största drivkrafterna.

Syftet med uppsatsen, "försöka se vad som har påverkat lagens utformning. För att se vad som påverkat regeringens förslag till lösningen av problemet samt vilka underliggande antaganden som ligger till grund för dessa förslag." känner du att du fick svar?

– Ja till viss del tycker jag att syftet blev besvarat. Speciellt om underliggande antaganden vilket man kan se att regeringen utgår från en medicinsk uppfattning av funktionsnedsättningar. Det är ju självklart svårt att få en fullständig uppfattning om vad som har påverkat och underliggande antaganden. Men jag känner att utifrån uppsatsens syfte och fokuseringar är jag nöjd med de resultat jag har fått fram.

Hur gick du tillväga för att få fram resultat?

– Eftersom jag valde att göra en kritisk policy analys var själva propositionen till lagen mitt huvudmaterial att undersöka. Metoden "What´s the problem represented to be" som jag valde att använda mig av innebär att man utgår från ett antal frågor vilka ställs mot materialet. Först gjordes en litteratur insamling av tidigare forskning och en historisk bakgrund till ämnet. Jag identifierade relevanta lagar och kollade även på motioner från olika partier till propositionen. Med hjälp av detta och teorierna gjorde jag en analys av propositionen genom metodens frågor. Uppsatsen avslutades sedan med en diskussion av denna analys, berättar Lina Wahlgren.

Hur står det till med tillgängligheten i Sverige?

– Oj det är verkligen en jättesvår fråga. Självklart är det bättre idag än om vi tittar tillbaka på hur det varit tidigare. Det finns många intressen i samhället som måste samarbeta vilket är problematiskt i många samhällsområden. Däremot går utvecklingen framåt, men som jag även kommer fram till i uppsatsen så finns det fortfarande mycket arbete kvar att göras.

Läs mer om stipendiet: Uppsatsstipendium för samhällsvetare

Vad hoppas du att din uppsats kan leda till?

– Jag hoppas att de som läser min uppsats får en förståelse för hur problematiskt frågan om bristande tillgänglighet är. Att även om lagen låter som något positivt, vilket den till viss del är så är den också mer komplex. Jag hoppas även att de som läser uppsatsen får en förståelse för hur man kan uppfatta funktionsnedsättningar. Samt hur Sveriges regerings uppfattning i propositionen är problematisk för att kunna uppnå syftet med lagen.

Till sist, har du något bra tips till andra som också vill söka Visions samhällsvetarstipendium?

– Först och främst sök! För själva skrivandet var det för mig var det viktigt att välja ett ämne som verkligen intresserade mig. Det är inte ett lätt arbete och det underlättar om man har ytterligare motivation till att gå djupare. För C-uppsatsarbete har man inte riktigt plats och tid för att forska fram något helt nytt. Däremot tror jag det är viktigt att hitta en ny vinkel eller aspekt eller möjligtvis mindre utforskad sådan för att göra uppsatsen lite mer intressant. Lycka till, avslutar Lina Wahlgren.

Juryns motivering:

I uppsatsen "The problematisation behind the Swedish government view on inaccessibility" analyserar Lina Wahlgren hur bristande tillgänglighet problematiseras i ett lagförslag från 2014.

Tillgänglighet är en viktig fråga som genom uppsatsen lyfts fram och belyses på ett intresseväckande sätt. Det är angeläget att ständigt påminna om frågor som tar arbetet med lika rättigheter och möjligheter framåt, och det är precis vad uppsatsförfattaren gör. Författaren går igenom teoribildningen kring synen på funktionsnedsättning på ett klarläggande sätt. Uppsatsen aktualiserar frågor om vad som anses vara normalt och tar upp frågan om osynliga funktionsnedsättningar, vilket gör den intressant i diskussionen om hur arbetslivet kan bli mer mänskligt. De resonemang som handlar om att insatser för ökad tillgänglighet gynnar många är högaktuella i diskussionen om hur vi skapar en arbetsplats för alla.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1451 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum