×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro, Kivra eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision anordnar storträff för att förändra mansnormer

2018-03-23

Den 8 maj arrangeras en träff i Stockholm för alla medlemmar som identifierar sig som män och som vill vara delaktiga att förändra destruktiva mansnormer. Träffen är ett tillfälle för medlemmar att få en grund i mansforskning och samtalsmetoder för att kunna prata om mansnormer på sin arbetsplats. Genom att erbjuda ett eget forum för män att prata om mansnormer är förhoppningen att ge verktyg till ett samtal om värderingar, strukturer och dess påverkan på arbetsmiljön.

Metoo-rörelsen har under hösten och vintern med sina hundratusentals röster och berättelser om sexuella övergrepp och kränkningar runt om i Sverige manat till förändring av normer kring sexualitet och manlighet. Engagemanget märktes också bland Visions medlemmar där många skrev under uppropet #inteförhandlingsbart för kvinnor och transpersoner inom fackliga sammanhang. Till Vision hörde också medlemmar som definierar sig som män av sig för att få stöd i sitt engagemang för att förändra mansnormer. Dessa frågor ledde så småningom fram till ett samarbete med organisationen MÄN, som med sin erfarenhet kan erbjuda konkreta metoder för att närma sig en svår fråga.

MÄNs erfarenhet är att sammanhang där män ges möjlighet att prata om mansnormer fungerar bättre om män kan sitta enskilt än om samtalen sker i könsblandade grupper, eftersom många av de initiativ som tas för att öka jämställdheten tas av kvinnor och transpersoner. Metoo-rörelsen har lyft behoven av att engagera fler män för att skapa förändring, men också konkretisera hur förändring kan skapas.

 Inbjudan till träffen har gått ut till alla Visions yrkesverksamma medlemmar och studentmedlemmar som definierar sig som män. Upplägget för träffen är ett inledande gemensamt stormöte med grundläggande kunskaper om normer och maskulinitetsforskning och en efterföljande samtalsutbildning för att deltagarna själva ska bli rustade att hålla egna samtal på den egna arbetsplatsen. Samtalsmetoderna och verktygen som MÄN utbildar deltagarna i utgår ifrån att ge deltagarna verktyg att agera när de blir åskådare till kränkningar. Att träffen just sker i Stockholm var inte ett självklart val, utan ett sätt att samla folk från hela landet till en plats där det är enklast att ta sig.

Träffen är en av flera aktiviteter som Vision anordnat på temat sexuella trakasserier och metoo. Alla Visions skyddsombud och huvudskyddsombud har bjudits in till web-träffar på temat och föreläsningar har hållits i olika delar av landet på temat sexuella trakasserier och arbetsmiljö. Förändring kräver ofta att man jobbar på flera olika fronter. Samarbetet med MÄN innebar att involvera de som har störst möjlighet att påverka mansnormer – män- i arbetet.

Som fackförbund har Vision ett tydligt ansvar att stötta och ge verktyg och resurser åt medlemmar som vill skapa villkor för en bra arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Vision hoppas att träffen och den efterföljande handledningen som MÄN erbjuder kan vara en början på nya samtal på många arbetsplatser runt om i landet. Samtal som förhoppningsvis leder till mänskligare arbetsliv, inkluderande arbetsmiljö och lika möjligheter för alla att få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

 

Organisationen MÄN om samarbetet:

 Det ska bli väldigt spännande att arbeta med VISION. Fackföreningsrörelsen har stor möjligheter att påverka arbetsplatsen och de normer som finns där. MÄN har metoder för att reflektera över sig själv och sitt eget handlande och verktyg för att aktivt minska kränkningar. Ett viktigt steg för att skapa en bra arbetsplats för alla. / Jens Karberg från MÄN.

Nyheter

Landsting nu regioner

Från och med den 1 januari har alla Sveriges regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. För Visions avdelning i Sörmland har regionbildningen inneburit tydligare och kortare beslutsvägar.  2019-01-29

Brist på tandsköterskor kan leda till felbehandlingar

Det råder stor brist på tandsköterskor i hela landet konstaterar Vision i en ny rapport. Det riskerar att leda till längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna göra långsiktiga lönesatsningar och erbjuda moderna villkor.  2019-01-28

Låt inte barn och unga hamna #mellanstolarna

I ett öppet brev som idag skickas till socialminister Lena Hallengren belyser fler organisationer de tusentals barn och unga med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna. De slussas mellan olika myndigheter och kontaktpersoner och går igenom långa utredningar.  2019-01-24

Snabba tips inför lönesamtalet

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig.  2019-01-17

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb