×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision anordnar storträff för att förändra mansnormer

2018-03-23

Den 8 maj arrangeras en träff i Stockholm för alla medlemmar som identifierar sig som män och som vill vara delaktiga att förändra destruktiva mansnormer. Träffen är ett tillfälle för medlemmar att få en grund i mansforskning och samtalsmetoder för att kunna prata om mansnormer på sin arbetsplats. Genom att erbjuda ett eget forum för män att prata om mansnormer är förhoppningen att ge verktyg till ett samtal om värderingar, strukturer och dess påverkan på arbetsmiljön.

Metoo-rörelsen har under hösten och vintern med sina hundratusentals röster och berättelser om sexuella övergrepp och kränkningar runt om i Sverige manat till förändring av normer kring sexualitet och manlighet. Engagemanget märktes också bland Visions medlemmar där många skrev under uppropet #inteförhandlingsbart för kvinnor och transpersoner inom fackliga sammanhang. Till Vision hörde också medlemmar som definierar sig som män av sig för att få stöd i sitt engagemang för att förändra mansnormer. Dessa frågor ledde så småningom fram till ett samarbete med organisationen MÄN, som med sin erfarenhet kan erbjuda konkreta metoder för att närma sig en svår fråga.

MÄNs erfarenhet är att sammanhang där män ges möjlighet att prata om mansnormer fungerar bättre om män kan sitta enskilt än om samtalen sker i könsblandade grupper, eftersom många av de initiativ som tas för att öka jämställdheten tas av kvinnor och transpersoner. Metoo-rörelsen har lyft behoven av att engagera fler män för att skapa förändring, men också konkretisera hur förändring kan skapas.

 Inbjudan till träffen har gått ut till alla Visions yrkesverksamma medlemmar och studentmedlemmar som definierar sig som män. Upplägget för träffen är ett inledande gemensamt stormöte med grundläggande kunskaper om normer och maskulinitetsforskning och en efterföljande samtalsutbildning för att deltagarna själva ska bli rustade att hålla egna samtal på den egna arbetsplatsen. Samtalsmetoderna och verktygen som MÄN utbildar deltagarna i utgår ifrån att ge deltagarna verktyg att agera när de blir åskådare till kränkningar. Att träffen just sker i Stockholm var inte ett självklart val, utan ett sätt att samla folk från hela landet till en plats där det är enklast att ta sig.

Träffen är en av flera aktiviteter som Vision anordnat på temat sexuella trakasserier och metoo. Alla Visions skyddsombud och huvudskyddsombud har bjudits in till web-träffar på temat och föreläsningar har hållits i olika delar av landet på temat sexuella trakasserier och arbetsmiljö. Förändring kräver ofta att man jobbar på flera olika fronter. Samarbetet med MÄN innebar att involvera de som har störst möjlighet att påverka mansnormer – män- i arbetet.

Som fackförbund har Vision ett tydligt ansvar att stötta och ge verktyg och resurser åt medlemmar som vill skapa villkor för en bra arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Vision hoppas att träffen och den efterföljande handledningen som MÄN erbjuder kan vara en början på nya samtal på många arbetsplatser runt om i landet. Samtal som förhoppningsvis leder till mänskligare arbetsliv, inkluderande arbetsmiljö och lika möjligheter för alla att få ut så mycket som möjligt av sitt arbetsliv.

 

Organisationen MÄN om samarbetet:

 Det ska bli väldigt spännande att arbeta med VISION. Fackföreningsrörelsen har stor möjligheter att påverka arbetsplatsen och de normer som finns där. MÄN har metoder för att reflektera över sig själv och sitt eget handlande och verktyg för att aktivt minska kränkningar. Ett viktigt steg för att skapa en bra arbetsplats för alla. / Jens Karberg från MÄN.

Nyheter

Vision föreslår nationell samordnare

I dag överlämnade utredningen om framtidens socialtjänst sitt delbetänkande till regeringen. Det förebyggande arbetet ska enligt utredningen stärkas. Vision föreslår en nationell samordnare inom förebyggande arbete.  för 20 timmar sedan

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 5 dagar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 6 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 7 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb