×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Europeiska fackförbund samarbetar för en bättre arbetsmiljö

2018-05-09

En hållbar arbetsmiljö är inte bara viktigt för oss i Sverige. Genom europeiska samarbeten stödjer Vision olika projekt för att hjälpa systerfackförbund att kämpa för mänskliga rättigheter även i andra länder. Visions internationella sekreterare Mikael Ruukel berättar hur.

På många sätt liknar Visions arbete det som andra europeiska fackförbund bedriver. Själva grundfrågan är i många fall densamma – att facken med hjälp av medlemmar kämpar för arbetsrättsliga frågor. Det som skiljer är att vi i Sverige av tradition har starka fackförbund med stor påverkansmöjlighet, medan fackförbund främst i södra och östra Europa har tappat mark under de senaste åren. När facken behöver slåss för att göra sig hörda är det svårare att åstadkomma förändring.

En av många fördelar med att samarbeta över landsgränser är möjligheten till erfarenhetsutbyte.

– Ett bra exempel är när Vision för drygt 10 år sedan byggde upp kundtjänstlösningen Vision Direkt. Idén och konceptet kom i grund och botten från det brittiska facket Unison, berättar Mikael Ruukel.

Sociala och organisatoriska frågor i fokus

En av de organisationer som Vision är medlemmar i är TCO, Tjänstemännens centralorganisation.

TCO ingår i sin tur i två olika fackfederationer på europeisk nivå, Eurocadres och EFS (Europeiska fackliga samorganisationen). Eurocadres har bland annat varit drivande i att påverka förslaget till direktivet om skydd för visselblåsare. Utöver det är Vision även själva medlemmar i EPSU (European Public Service Union). Det är den vägen som en stor del av Visions europaengagemang sker.

Inom Eurocadres uppmärksammas just nu frågor som rör psykosocial arbetsmiljö. Där kommer man att använda den svenska OSA-föreskriften som förebild.
– Det arbetet har precis påbörjats med en konferens i början av maj, berättar Mikael Ruukel. Historiskt sett kan man säga att fackens ingång har handlat mycket om fysisk arbetsmiljö så det blir spännande att se hur den här frågan om psykosociala faktorer kommer att mottas av våra systerfack i Europa.

Digitalisering här för att stanna

Något annat som Mikael hoppas att de svenska facken kan bidra med är det som kallas för IT-skyddsronder. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom den digitala arbetsmiljön med allt ifrån brister i systemens användbarhet till praktiska frågor som inloggning, utbildning och haverirutiner. Syftet är att effektivisera det dagliga arbetet genom att identifiera tidstjuvar och förbättringsbehov.

– I Sverige har facken gått samman och påverkat arbetsgivarna att ge medarbetarna större inflytande över arbetsplatsernas datasystem. Det har visat sig ha många positiva effekter, bland annat upplever de flesta mindre stress när de minimerar IT-strulet ur sin vardag. Ur ett europeiskt perspektiv har olika länder kommit olika långt i digitaliseringen där Sverige ligger i framkant, säger Mikael.

Vision kommer att tala om arbetet med IT-skyddsronderna på en facklig konferens i Berlin i sommar. Flera av de IT-rapporter Vision skrivit har man under året låtit översätta för att lättare kunna applicera konceptet hos andra systerfack.
– Bara att få facken i Europa att inse att det kan komma positiva saker ur en digitalisering är ett stort steg. Digitaliseringen går inte att bromsa, då gäller det istället att sätta sig vid rodret och staka ut vägen framåt. Det behöver alla fack i Europa hjälpas åt för att göra. 

 

Skribent

Sofie Lundmark

Nyheter

Visions solidaritetsfond stöttar anställda i Honduras

Solidaritetsfonden är en del av Fair Union och har som mål att stärka fackförbund och fackligt aktiva världen över. Fonden finansieras av Visions medlemmar. Med anledning av coronapandemin har världsfacket för offentliganställda tagit fram ett projekt i Honduras för att arbetstagare inom offentlig sektor ska få den skyddsutrustning de behöver.  2020-05-11

Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

Vision har lämnat över krav till arbetsgivaren på förändringar i rådande kollektivavtal för medarbetare inom kommun, region och Sobonabolag. Kraven, eller "yrkanden" lägger grunden för vårens avtalsförhandlingar. I fokus står ett hållbart arbetsliv och en grön omställning.  2019-12-16

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Vill du demonstrera för klimatet den 27 september?

Jobbar du på fredag men vill ändå vara med och visa din solidaritet för klimatet? Här listar vi ett par olika alternativ som skapar möjlighet att vara med utan att strejka.    2019-09-26

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb