Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

”Socialtjänstlagen måste återigen bli användarvänlig”

2018-06-14

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018 och utredningen påverkar alla Visions 30 000 medlemmar som arbetar inom socialt arbete.

Vision.se har därför intervjuat några av de politiker som sitter i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

– Socialtjänstlagen måste återigen bli en användarvänlig och fungerande ramlag. Vi måste komma från detaljstyrning och låta kommunerna få en större frihet att anpassa sina insatser efter lokala förutsättningar och de behov som finns hos medborgarna. Kommunerna måste ges större möjligt att ta större hänsyn till vad den enskilde önskar och behöver. Genom mer detaljerad lagstiftning och starkare/hårdare styrning från bland annat Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har dock staten tagit över delar av kommunernas handlingsutrymme att styra verksamheten och prioritera mellan olika behov och uppgifter, säger Sofia Nilsson (C), kommunpolitiker Östra Göinge.

Vilka frågor är viktigast att utredningen presenterar förslag om?

– Det finns ett par olika frågor som jag ser som väsentliga i framtidens socialtjänst och som jag anser att utredningen bör presentera förslag om. Jag väljer att fokusera på fyra olika delar:

  • Fokusera på resultat och kvalitet snarare än på processer och struktur

Kraven har ökat på administrativa rutiner och dokumentation, bland annat som en följd av detaljstyrningen, dessutom har tillsynen fokuserat mycket på dessa frågor. Detta har lett till att socialtjänsten ägnar allt större del av sina resurser och arbetstid åt detta.

  • Riktade, öppna insatser tidigt, även utan biståndsbeslut.

Att förenkla för medborgarna, öka deras inflytande och minska onödig administration samt flytta resurser från myndighetsutövning till uppföljning av kvalité utan att åsidosätta kärnuppdraget borde vara av högsta prioritet i en ny modern socialtjänst.

  • Förtydliga uppdraget.

Sedan lagen tillkom har samhället förändrats mycket. Nya målgrupper har tillkommit och andra har ökat i antal. Det finns oklarheter kring rätten till insatser för flera av dessa grupper, till exempel personer med spelmissbruk, papperslösa, ensamkommande och så vidare. Här måste lagen förtydligas. Om det är otydligt vilka grupper och områden som berörs av lagen blir det svårt för kommunerna att avkräva ansvar från annan huvudman och även hävda finansieringsprincipen när nya statligt beslutade åtgärder införs.

  • Säkerställa att olika typer av kommunala samarbeten/samverkan blir enklare och lagliga.

Utvecklingen går mot en mer specialiserad socialtjänst och ska kommunerna kunna behålla en hög kvalité måste man kunna samarbeta kommuner emellan. En kommun kan vara specialist inom ett område och en annan kommun inom ett annat. Ett annat alternativ är att komma överens och bedriva vissa frågor på länsnivå i ett samarbete mellan kommunerna.

Kommer ditt parti att driva några frågor i valrörelsen som handlar om framtidens socialtjänst?

– Centerpartiet kommer att fortsätta att arbeta för att driva på i förenklingen av bistånd. Att förenkla för medborgaren och flytta makten närmare varje individ är en central utgångspunkt för vår politik, berättar Sofia Nilsson.

Brinner starkt för att förenkla biståndsbedömningen

Driver du några särskilda förändringar som utredningen bör föreslå?

– Som kommunpolitiker ser jag dagligen vilket behov socialtjänsten har av att förändras.
Vi måste se till att ge professionen inom det sociala området utrymme och mod att utföra sitt arbete med fokus på kvalité och resultat för individen. I dag är det stort fokus på dokumentation och myndighetsutövning. Området kring att förenkla biståndsbedömningen är en annan fråga som jag brinner starkt för. Socialtjänsten måste kunna ge tidiga riktade insatser, även utan biståndsbedömning. Kan vi börja arbeta förebyggande på enklare och effektivare sätt utan biståndsbedömning så tror jag att vi har mycket att vinna på alla plan.

Finns det något du skulle vilja fråga eller veta mer av från Visions 30 000 medlemmar som arbetar med socialt arbete?

– Hur kan vi tillsammans skapa attraktiva arbetsplatser, intresse för det sociala arbetet och få fler att utbilda sig till yrke inom området? Avslutar Sofia Nilsson.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

200 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar