×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

”Socialtjänsten måste klara av personal- och kompetensförsörjningen”

2018-06-26

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Thomas Finnborg (M).

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018 och utredningen påverkar alla Visions 30 000 medlemmar som arbetar inom socialt arbete.
Vision.se har därför intervjuat några av de politiker som sitter i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

– Socialtjänsten har en alldeles grundläggande roll i ett väl fungerande välfärdssamhälle. Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet och ska samtidigt bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det allra viktigaste i framtidens socialtjänst är att långsiktigt klara av personal- och kompetensförsörjningen. Detta för att kunna ge ett snabbt och rättssäkert stöd – framförallt till alla de barn och unga som i dag far illa och är socialt utsatta, säger Thomas Finnborg (M).

Vilka frågor är viktigast att utredningen presenterar förslag om?

– Det handlar dels om att lyckas ta fram en ny modern socialtjänstlag som kan fungera som en övergripande ramlag. Socialtjänstlagen är i dag ett lapptäcke av olika föreskrifter och genomförandeplaner som i allra värsta fall riskerar att ta ut varandra. En ny socialtjänstlag ska vara tydlig och underlätta en enhetlig och rättssäker tillämpning. Det är även viktigt att utredningen lägger fram förslag som säkerställer stöd till särskilt utsatta barn som far illa.

Kommer ditt parti att driva några frågor i valrörelsen som handlar om framtidens socialtjänst? I så fall – Vilka?

– Moderaterna driver kravet på att en nationell handlingsplan för socialtjänsten ska utarbetas och genomföras. Handlingsplanen ska bland annat innehålla förslag som stärker socialtjänstens medarbetare. Det saknas i dag till exempel tydliga möjligheter till karriärutveckling för socialsekreterare. Det ska löna sig bättre att utbilda sig till socionom och arbeta som socialsekreterare samt att bygga på sin kompetens, säger Thomas Finnborg.

Driver du några särskilda förändringar som utredningen bör föreslå? – varför?

– Socialtjänsten måste bli bättre på det förebyggande arbetet. Det handlar bland annat om bättre förutsättningar att stärka samarbetet med skolan, psykiatrin, vården, polisen och den ideella sektorn så som olika idrottsföreningar. Vi föreslår i vårt program gällande socialtjänsten till exempel att fler socialsekreterare ska ges rimliga möjligheter att även arbeta i yttre tjänst. Utredningen bör särskilt se över och analysera hur samarbetet mellan elevhälsan i skolan, BUP och socialtjänsten kan utvecklas och stärkas.

Finns det något du skulle vilja fråga/ veta mer av ifrån Visions 30 000 medlemmar som arbetar med socialt arbete?

– Det vore mycket intressant och värdefullt att få reda på vad medlemmarna tror om möjligheterna att få en bättre start i yrkeslivet inom socialtjänsten. Hur kan förutsättningarna för introduktion, handledning och mentorstöd förändras och förbättras? Det vore även intressant att få mer information om vad medarbetarna anser om stödet som unga nyexaminerade socialsekreterare får, särskilt gällande hanteringen av tunga barnutredningar tidigt i yrkeskarriären, avslutar säger Thomas Finnborg.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.  2020-06-05

Kraftig facksamling för det brottsförebyggande arbetet!

Vision kraftsamlar för ett långsiktigt samarbete med att stärka det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans med tio andra förbund och centralorganisationer vill vi vända den negativa utvecklingen med en kriminalitet som sjunker allt lägre ner i åldrarna, och stärka det brottsförebyggande arbetet. Samtidigt skapar vi en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar.  2020-05-08

Ny praxis för vilka examina som kan ligga till grund för legitimation som hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det har därför införts en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.  2020-02-19

Vobba – möjlighet eller tvång?

Tomt på kontoret? Välkommen till vabruari. I februari kommer runt 200 000 föräldrar att stanna hemma från jobbet med sjuka barn. Allt fler väljer eller känner sig tvungna att "vobba", men vad är det egentligen som gäller?  2020-02-04

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb