Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

 • Åsa Lindhagen. Fotograf: Karin Röse.

  Åsa Lindhagen. Fotograf: Karin Röse.

”Skapa goda uppväxtvillkor för alla barn”

2018-06-28

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Åsa Lindhagen (MP) vad hon tycker är viktigt.

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018 och utredningen påverkar alla Visions 30 000 medlemmar som arbetar inom socialt arbete.

Vision.se har därför intervjuat några av de politiker som sitter i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

– En av våra viktigaste uppgifter som politiker är att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn. Därför är ett starkare barnperspektiv i socialtjänstlagen en av de allra viktigaste frågorna att komma framåt i. I dag finns, till följd av ett starkt föräldraperspektiv i lagstiftningen, begränsningar i vad socialtjänsten kan och får göra, vilket innebär att barn i utsatthet inte alltid får den hjälp de behöver. Att förändra detta ser jag som helt nödvändigt. Föräldrars rätt att tacka nej till insatser för ett barn som har det svårt kan inte få gå före barnets rätt till stöd. Inte heller är det rimligt att socialsekreterare ibland tvingas föreslå andra insatser än vad de bedömer är bäst för barnet av oro för att föräldrarna ska säga nej och att barnet då ska stå helt utan stöd, säger Åsa Lindhagen (MP).

Vilka frågor är viktigast att utredningen presenterar förslag om?

– Som ovan nämnt ser jag det som nödvändigt att utredningen presenterar förslag som stärker barnperspektivet och barns möjligheter att kunna ta del av insatser. Det handlar både om att generellt förstärka barnrättsperspektivet i lagtexten och om att göra konkreta förändringar, till exempel av åldersgränsen för när barn själva kan tacka ja till insatser utan vårdnadshavarnas samtycke. Utöver detta skulle jag gärna se att man ger socialtjänsten fler verktyg att arbeta mot hemlöshet, inte minst bland barnfamiljer som ofta faller utanför de traditionella hemlöshetsinsatserna då de saknar andra sociala problem än själva bostadslösheten.

Kommer ditt parti att driva några frågor i valrörelsen som handlar om framtidens socialtjänst? I så fall – Vilka?

– Miljöpartiet på riksnivå fastställer sitt valmanifest på kongressen i maj, så de övergripande prioriteringarna är ännu inte beslutade. I partistyrelsens förslag finns skrivningar om behovet av förebyggande arbete och att de tidiga insatserna från socialtjänsten måste öka. På lokal nivå i Stockholms stad vill vi fortsätta rusta socialtjänsten genom ökade resurser och en bättre arbetssituation för medarbetarna samt stärka det förebyggande arbetet och skapa fler tidiga och tillgängliga insatser för stockholmarna.

Driver du några särskilda förändringar som utredningen bör föreslå? – varför?

– Några av de punkter jag föreslår är följande:

 • Barns rätt att komma till tals och vara delaktiga behöver tydliggöras, inte minst i de delar av lagstiftningen som beskriver socialtjänstens insatser, exempelvis avseende upprättande av behandlingsplan/vårdplan/genomförandeplan.
 • Barns rätt att ha med sig ett ombud, barnombud, vid samtal med socialtjänsten behöver slås fast.
 • Åldersgränsen för när barn själva kan tacka ja till insats behöver sänkas. Idag har barn möjlighet att tacka ja till (vissa) insatser från 15 års ålder utan vårdnadshavarnas godkännande. För att minska risken att barn står utan hjälp, på grund av att föräldrar motsätter sig insatser, eller att insatserna är anpassade för att föräldrarna ska säga ja bör den här åldersgränsen sänkas till 7 år, som är fallet i Norge, eller åtminstone 12 år.
 • Ett mellanting mellan LVU och frivillighet med fler tvingande insatser för föräldrar, till exempel. behandling mot våldsbeteende, behöver införas. Många barnärenden är LVU-nära men uppfyller inte kriterierna helt, vilket innebär att det inte går att ge insatser om föräldrarna motsätter sig detta. Genom att ge socialtjänsten ökad möjlighet att sätta in insatser underlättas deras arbete att ge barnet det stöd det behöver.
 • Socialtjänsten behöver kunna tillhandahålla fler öppna insatser som barn själva kan efterfråga. Verktygslådan behöver breddas, såväl avseende öppna insatser utan biståndsbedömning som biståndsbedömda insatser. De insatser som ges behöver anpassas utifrån vad barnet behöver.
 • Socialtjänstens rätt att följa upp ett barns situation efter avslutad insats eller beslut om att inte bevilja insats behöver utvidgas. Idag har socialtjänsten rätt att göra uppföljningar inom två månader, den tiden bör vara minst sex månader för att ha någon reell betydelse.
 • Andra aktörers skyldighet att skapa en sammanhållen kedja i stödet till enskilda behöver förtydligas genom att föreslå ändringar i kringlagstiftning som innebär tydligare krav på andra huvudmän att bistå med uppgifter och insatser inom en viss tid, exempelvis vid barnavårdsutredningar. Utvidga bestämmelsen om samordnad individuell plan (SIP) till att omfatta fler aktörer än i dag.

Finns det något du skulle vilja fråga/veta mer av ifrån Visions 30 000 medlemmar som arbetar med socialt arbete?

– Jag tar gärna emot såväl konkreta inspel som övergripande synpunkter kring vad Visions medlemmar tycker bör förändras i socialtjänstlagen. Jag är också nyfiken på vad ni tänker kring de förslag jag presenterat här. Särskilt intressant vore det att höra vilka luckor ni tycker finns i dagens lagstiftning som gör det svårt att ge det stöd och den hjälp som människor ni möter i era olika yrkesroller behöver. Jag tar också gärna emot idéer om hur vi lokalt i Stockholms stad kan fortsätta arbeta för att stärka socialtjänsten under kommande år. Har ni inspel, synpunkter, frågor eller reflektioner är ni varmt välkomna att höra av er till mig på asa.lindhagen@stockholm.se, avslutar Åsa Lindhagen.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

270 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar