×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision om inkludering på arbetsplatserna

2018-06-22

I tidningen Hållbart Samhälle har RFSL ställt tre frågor som rör inkludering och människor lika värde till tre ledande experter inom olika områden. En av de tillfrågade är Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Vi går mot ett allt mer öppet och välkomnande arbetsklimat för personer som identifierar sig som HBTQ. Alla ska välkomnas, inkluderas och värderas. Men det finns fortfarande områden som samhället behöver bättra sig på. Visions förbundsordförande Veronica Magnusson berättar hur Vision arbetar med frågorna och ger förslag på hur förbättringar kan göras.

  • På vilket sätt jobbar ni inkluderande med HBTQ frågor idag?

- Genom att arbeta ute på arbetsplatserna för ökad mångfald och bättre arbetsmiljö så uppnår vi tillsammans ett mänskligt arbetsliv där alla trivs och kan vara sig själva. Här ingår En arbetsplats för alla, ett samlingsnamn för Visions mångfaldsarbete och ett koncept för utbildningar. En arbetsplats för alla rymmer alla sju diskrimineringsgrunder och sätter fokus på de normer och maktstrukturer vi tillsammans måste förändra. Web-utbildningen www.enarbetsplatsforalla.se är ett enkelt sätt att få en gemensam utgångspunkt om normer och beteenden på arbetsplatsen. När vi tillsammans på en arbetsplats börjar undersöka normer och beteenden som finns där, startas också en process som ger möjlighet till att diskutera kring hur vi skapar en arbetsplats för alla.

  • Hur skulle normkritiskt bemötande se ut på er arbetsplats/inom er bransch?

- Nyckeln till ett normkritiskt bemötande är att ha ett aktivt arbete på arbetsplatsen. När medarbetare och chefer insett hur normer påverkar det egna beteendet så ökar det chansen att kund/klient/medborgare/brukare blir bemötta normkritiskt. Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, landsting, regioner, privata företag eller kyrkan. Vi som facklig organisation har ett ansvar att se till att arbetsgivaren tar sitt lagstiftade ansvar och arbetar med det förebyggande och främjande arbetet, som också ska skapa rutiner för att säkra ett normkritiskt bemötande. Arbetsgivarna behöver också ta in mer extern kompetensutveckling, t ex från RFSL.

  • Vilket är det första steget mot en inkluderande arbetsplats?

- Det första steget är att alla, dvs medarbetare, chefer och arbetsgivare, bestämmer sig för att det ska bli förändring på arbetsplatsen. Först när alla är villiga att lägga tid, resurser och engagemang som har vi möjlighet att skapa en arbetsplats för alla. När det väl finns engagemang gäller det att hitta rätt metoder för att få en bra start på arbetet. Diskrimineringsombudsmannen har en bra ”startsida” för att sätta igång arbetet med aktiva åtgärder på www.do.se/aktivaatgarder. För att vi ska kunna undvika framtida trakasserier och kränkningar på arbetsplatserna måste frågorna om diskriminering och rättigheter prioriteras ytterligare.

 

Källa: RFSL frågar näringslivet

För att läsa mer om Visions HBTQ-arbete klicka här!

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Medlemmarnas åsikter till minister Hallengren

I torsdags tog Lena Hallengren, barn- äldre och jämställdhetsminister, emot en sammanställning av Visions medlemmars viktigaste synpunkter som kommit fram i medlemsdialogen om framtidens socialtjänst.  2018-06-01

Är ni bra på mänskliga rättigheter på ditt jobb?

Försöker ni minska diskriminering och främja mångfald i arbetsgruppen? Nominera din arbetsgivare till Visions MR-pris senast den 31 maj!  2018-04-26

Stort intresse för träff om mansnormer

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.  2018-04-13

Fotograf Sebastian Thorén.

Kvinnor jobbar gratis 58 minuter om dagen

12 procent är lönegapet mellan kvinnor och män. I dag torsdag avslöjas det nya klockslaget då kvinnor slutar få betalt för sitt arbete.  2018-02-15

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb