×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Per-Olof Forsblom

    Per-Olof Forsblom

”Socialarbetarnas kompetens måste tillvaratas”

2018-07-11

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Per-Olof Forsblom (V) vad han tycker är viktigt.

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018 och utredningen påverkar alla Visions 30 000 medlemmar som arbetar inom socialt arbete.

Vision.se har därför intervjuat några av de politiker som sitter i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

– Att vi går mot att lägga över mer möjligheter och ansvar på den enskilde individen att påverka och styra insatserna från socialtjänsten. Förenklad biståndsbedömning och mer lättillgängliga insatser samt ökad delaktighet för brukare/klienter, säger Per-Olof Forsblom (V).

Vilka frågor är viktigast att utredningen presenterar förslag om?

– Förebyggande arbete som är centralt för socialtjänstens möjligheter att göra ett bra jobb. Det behövs mera insatser av service typ och mindre av myndighetsutövning. Det måste vara en tydlig och praktisk koppling mellan socialtjänsten och samhällsplanering. En socialtjänst baserad på vetenskap och evidensbaserad kunskap.

Kommer ditt parti att driva några frågor i valrörelsen som handlar om framtidens socialtjänst? I så fall – Vilka?

– Socialarbetarnas kompetens måste tillvaratas. Arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag inom individ och familjeomsorgen och äldreomsorgen. Nya organisationsformer inom äldreomsorgen där beslutsfattande och planering förs ut till de olika arbetsområdena inom hemtjänsten. En socialtjänst som är jämlik och tillgänglig samt att den är baserad på kunskap. Det ska också vara en rättssäker handläggning.

Driver du några särskilda förändringar som utredningen bör föreslå? – varför?

– Den enskildes delaktighet och ansvarstagande måste på olika sätt stödjas och utvecklas. Det ska också vara en tydlig och nära koppling mellan forskningen och socialtjänsten. Att skapa faktiska förutsättningar för socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen, avslutar Per-Olof Forsblom.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  för 4 dagar sedan

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Andreas Dits.

Dags att planera in höst- och julledigheten

Just nu kan julen kännas väldigt långt borta. Men det kan redan nu vara smart att börja planera in julledigheten och annan ledighet i höst och vinter.  2018-10-10

Barnombudsmannen lyssnade in Visions experter på socialt arbete

Tidigare i veckan besökte Shanti Ingeström från Barnombudsmannen en workshop med ett 20-tal av Visions medlemmar inom socialt arbete. Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" har förlängts betydligt och uppdraget har också breddats. En viktig del är barns rätt att bli lyssnade på, en rättighet som förstärks i och med att FN:s Barnkonvention kommer att bli svensk lag i januari 2020.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb