×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Ulrika Westerlund.

    Ulrika Westerlund.

”Framtidens socialtjänstlag ska vara sammanhållen och framåtsyftande”

2018-07-13

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Ulrika Westerlund (L) vad hon tycker är viktigt.

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018 och utredningen påverkar alla Visions 30 000 medlemmar som arbetar inom socialt arbete.

Vision.se har därför intervjuat några av de politiker som sitter i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

– Utrednings syfte, att utforma en socialtjänst med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv är mycket bra. Framtidens socialtjänstlag ska vara sammanhållen och framåtsyftande och där andra samhällsaktörer inte kan smita sitt ansvar. Kommunens yttersta ansvar åvilar inte enbart socialtjänsten. Det behöver tydliggöras. Vi behöver verktyg som tar oss ifrån en socialtjänst som främst har sitt fokus på den ärendestyrda myndighetsutövningen. Det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet måste kunna säkerställas. Det kan inte fortsätta bygga på projekt eller vara det första som ryker vid ekonomiska nerdragningar. Förebyggande arbete behöver få kosta. Det behöver utredningen förtydliga, säger Ulrika Westerlund (L) och fortsätter:

– Framtidens socialtjänst behöver kunna synliggöra och lösa problem utan att etikettera och förenkla, och utan att stigmatisera. Stödet från socialtjänsten ska vara att ge människor möjlighet att känna framtidstro och inte skämmas för sin bakgrund eller situation. Det behöver klargöras tydligare vad som faktiskt är att betrakta som omsorgsbrist så det inte råder något tvivel om det beroende på i vilken kontext barnet befinner sig och förebyggande insatser på hemmaplan ska ges i större omfattning.

Dokumentation tar stor tid från socialarbetarnas arbetstid

– Dokumentationen tar en allt större tid av socialarbetares arbetstid och vi behöver fråga oss till vilken nytta det gör för den enskilde. I dag hör jag socialsekreterare inte "våga" agera utifrån det som kan vara mest lämpligt i given situation då det inte finns beslutskoder för det i verksamhetssystemen. Nu kommer inte något förslag för det här att presenteras men är trots detta något vi behöver reflektera över. Med för många regelverk kring dokumentationen få vi fler som är mer rädd att göra fel än mod att försöka göra rätt, säger Ulrika Westerlund.

Kommer ditt parti att driva några frågor i valrörelsen som handlar om framtidens socialtjänst? I så fall – Vilka?

– Kommunerna behöver bli betydligt bättre på att både upptäcka och förebygga hedersvåld. Det behövs mer insatser för att alla barn och unga ska få veta var de kan få hjälp och skydd mot hedersrelaterat förtryck och ett förebyggande arbete riktat mot föräldrarna. Ökad valfrihet och rätt till plats på äldreboende när den äldre själv ser behov av det.

Driver du några särskilda förändringar som utredningen bör föreslå? – varför?

– Jag kommer arbeta för en tydlig inriktning mot mer av stöd till enskilda genom rådgivning, information via öppna verksamheter, som är tillgängliga utan någon individuell behovsprövning.

Finns det något du skulle vilja fråga/ veta mer av ifrån Visions 30 000 medlemmar som arbetar med socialt arbete?

– Finns många frågor jag funderar på och mycket utifrån min vardag som biträdande socialchef men om jag väljer ett par så skulle jag gärna höra om lyckade hemmaplanslösningar i stället för dyra familjehemsplaceringar och på exempel med förenklad biståndsbedömning när det gäller både barn, unga och äldre, avslutar Ulrika Westerlund.

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Kraftig facksamling för det brottsförebyggande arbetet!

Vision kraftsamlar för ett långsiktigt samarbete med att stärka det brottsförebyggande arbetet. Tillsammans med tio andra förbund och centralorganisationer vill vi vända den negativa utvecklingen med en kriminalitet som sjunker allt lägre ner i åldrarna, och stärka det brottsförebyggande arbetet. Samtidigt skapar vi en bättre arbetsmiljö för våra medlemmar.  2020-05-08

Ny praxis för vilka examina som kan ligga till grund för legitimation som hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det har därför införts en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.  2020-02-19

Vobba – möjlighet eller tvång?

Tomt på kontoret? Välkommen till vabruari. I februari kommer runt 200 000 föräldrar att stanna hemma från jobbet med sjuka barn. Allt fler väljer eller känner sig tvungna att "vobba", men vad är det egentligen som gäller?  2020-02-04

Ångestpodden om Socialrättsdagen: ”De som drabbas får aldrig glömmas bort”

Den 16 mars deltar Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, skaparna av Ångestpodden, på Socialrättsdagen. På konferensen kommer de berätta om kampanjen #mellanstolarna – ett samarbete med Vision, BRIS, Suicide Zero och Hjärnkoll som engagerade socialministern Lena Hallengren.  2020-01-13

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb