×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Ulrika Westerlund.

    Ulrika Westerlund.

”Framtidens socialtjänstlag ska vara sammanhållen och framåtsyftande”

2018-07-13

Regeringen gör en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Vision sitter med som experter i utredningen och vision.se har intervjuat några politiker i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst. Här svarar Ulrika Westerlund (L) vad hon tycker är viktigt.

Regeringen beslutade 2017 att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Margareta Winberg utsågs till särskild utredare och hennes uppdrag ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018 och utredningen påverkar alla Visions 30 000 medlemmar som arbetar inom socialt arbete.

Vision.se har därför intervjuat några av de politiker som sitter i den parlamentariska referensgrupp som finns till utredningen om framtidens socialtjänst.

– Utrednings syfte, att utforma en socialtjänst med individen i fokus och med ett förebyggande perspektiv är mycket bra. Framtidens socialtjänstlag ska vara sammanhållen och framåtsyftande och där andra samhällsaktörer inte kan smita sitt ansvar. Kommunens yttersta ansvar åvilar inte enbart socialtjänsten. Det behöver tydliggöras. Vi behöver verktyg som tar oss ifrån en socialtjänst som främst har sitt fokus på den ärendestyrda myndighetsutövningen. Det långsiktiga och strukturellt förebyggande arbetet måste kunna säkerställas. Det kan inte fortsätta bygga på projekt eller vara det första som ryker vid ekonomiska nerdragningar. Förebyggande arbete behöver få kosta. Det behöver utredningen förtydliga, säger Ulrika Westerlund (L) och fortsätter:

– Framtidens socialtjänst behöver kunna synliggöra och lösa problem utan att etikettera och förenkla, och utan att stigmatisera. Stödet från socialtjänsten ska vara att ge människor möjlighet att känna framtidstro och inte skämmas för sin bakgrund eller situation. Det behöver klargöras tydligare vad som faktiskt är att betrakta som omsorgsbrist så det inte råder något tvivel om det beroende på i vilken kontext barnet befinner sig och förebyggande insatser på hemmaplan ska ges i större omfattning.

Dokumentation tar stor tid från socialarbetarnas arbetstid

– Dokumentationen tar en allt större tid av socialarbetares arbetstid och vi behöver fråga oss till vilken nytta det gör för den enskilde. I dag hör jag socialsekreterare inte "våga" agera utifrån det som kan vara mest lämpligt i given situation då det inte finns beslutskoder för det i verksamhetssystemen. Nu kommer inte något förslag för det här att presenteras men är trots detta något vi behöver reflektera över. Med för många regelverk kring dokumentationen få vi fler som är mer rädd att göra fel än mod att försöka göra rätt, säger Ulrika Westerlund.

Kommer ditt parti att driva några frågor i valrörelsen som handlar om framtidens socialtjänst? I så fall – Vilka?

– Kommunerna behöver bli betydligt bättre på att både upptäcka och förebygga hedersvåld. Det behövs mer insatser för att alla barn och unga ska få veta var de kan få hjälp och skydd mot hedersrelaterat förtryck och ett förebyggande arbete riktat mot föräldrarna. Ökad valfrihet och rätt till plats på äldreboende när den äldre själv ser behov av det.

Driver du några särskilda förändringar som utredningen bör föreslå? – varför?

– Jag kommer arbeta för en tydlig inriktning mot mer av stöd till enskilda genom rådgivning, information via öppna verksamheter, som är tillgängliga utan någon individuell behovsprövning.

Finns det något du skulle vilja fråga/ veta mer av ifrån Visions 30 000 medlemmar som arbetar med socialt arbete?

– Finns många frågor jag funderar på och mycket utifrån min vardag som biträdande socialchef men om jag väljer ett par så skulle jag gärna höra om lyckade hemmaplanslösningar i stället för dyra familjehemsplaceringar och på exempel med förenklad biståndsbedömning när det gäller både barn, unga och äldre, avslutar Ulrika Westerlund.

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

sundsvallsocial

Det kan låta som en dröm för de flesta heltidsanställda; sex timmars arbetsdag inklusive två avlönade timmar fria att använda för träning, återhämtning, reflektion och utbildning. Men för socialsekreterarna i Sundsvalls kommun är det snart verklighet.  för 9 dagar sedan

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  2018-11-16

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Andreas Dits.

Dags att planera in höst- och julledigheten

Just nu kan julen kännas väldigt långt borta. Men det kan redan nu vara smart att börja planera in julledigheten och annan ledighet i höst och vinter.  2018-10-10

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb