×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

  • Djamal Hamaili

    Djamal Hamaili

I Valdemarsvik handlar integration om att sträcka ut en hand

2018-02-01

Att etablera flyktingar i samhället är som ett maratonlopp. Det är alltid individen själv som är motorn för att ta sig framåt, men för att lyckas krävs flera som bidrar med avgörande verktyg. Så beskriver Djamal Hamaili integrationsarbetet i Valdemarsviks kommun – där målet är att alla nyanlända ska bli självförsörjande.

Fakta

Namn: Djamal Hamaili.
Titel: Integrationssamordnare Valdemarsviks kommun.
Gör på fritiden: ”Både jag och min fru engagerar oss i den ideella organisationen Hoppets Stjärna/Star of Hope. Vårt arbete går ut på att i biståndsländer hjälpa fattiga barn att påverka sina liv och samhället de lever i. Konkret görs detta bland annat genom utbildning, hälsovård och näringsriktig mat.”

När integrationsfrågor diskuteras lyfts ofta Valdemarsvik fram som ett lyckat exempel. Framgångsfaktorerna är många, bland annat handlar det om långsiktiga och gränsöverskridande samarbeten. Här har kommunen, Länsstyrelsen, idrottsföreningar, Svenska kyrkan, Sionförsamlingen, kulturföreningar och näringslivet tillsammans tagit ansvar för att välkomna flyktingar genom olika insatser.

– Lyckad integration bygger på kreativa lösningar och en vilja att hjälpa till, säger Djamal Hamaili, integrationssamordnare.

Grön integration

Kreativa integrationsidéer finns det gott om i Valdemarsvik. Ett exempel är satsningen Grön Integration och projektet Flykting söker bonde, som syftar till att sysselsätta fler flyktingar i gröna näringar. Här har kommunen tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund och Arbetsförmedlingen utvecklat ett program som innehåller utbildning på lantbruksgymnasium i kombination med praktik på lantgård.

Läs även: Krokom har vänt trenden

– Bakgrunden till projektet är att många av kommunens lantbrukare har ett stort behov av arbetskraft, samtidigt som flera nyanlända svenskar har erfarenhet av att jobba med lantbruk i sina hemländer. Genom att kombinera utbildning och praktik ökar flyktingarnas motivation för att lära sig språket och komma närmare arbetsmarknaden, säger Djamal.

Väcker körkortsintresse

Lantbruksgårdar ligger oftast avlägset, dit kollektivtrafiken många gånger är bristfällig. Därför har kommunen startat en förberedande körkortsutbildning i samarbete med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Kursen består av grundläggande teori, sedan får deltagarna själva söka sig till valfri körskola för att ta sitt körkort.

– Under de två terminer som vi hittills arrangerat kursen har det varit fullsatt. Målgruppen är nyanlända och infödda kommuninvånare utan arbete. Fler kvinnor än män har intresserat sig för kursen vilket är en viktig jämställdhetsfråga, menar Djamal.

Lyfter kommunens fördelar

Att Valdemarsvik i dag är en sådan framgångssaga inom integration har inte alltid varit självklart. När Djamal började jobba med frågan i kommunen år 2006 var det många flyktingar som inte insåg fördelarna med att bo en liten kommun.

– Vi hade en stor utmaning i att locka till oss ny befolkning eftersom vi ligger långt ifrån storstäderna. Därför började vi marknadsföra närheten till naturen, gemenskapen och tillgängligheten genom möten och ett antal filmer.

Läs mer: Utveckling och positiva förändringar i spåren av flyktingmottagandet

Insatserna har visat fina resultat. Mellan 2006 och 2014 välkomnade Valdemarsvik 245 flyktingar till kommunen. Mellan år 2015 och 2017 har antalet fördubblats.

– Majoriteten av dessa flyttade hit av egen vilja, berättar Djamal, som själv kom till Sverige från för 20 år sedan. Då fanns inte den typ av organiserade insatser som han i dag arbetar med.

– Med min erfarenhet har det varit lättare att förstå flyktingarnas situation, det är också lättare för dem att förstå mig. Att sträcka ut en hand och peppa dem till att klara det maratonlopp som ligger framför dem kan räcka väldigt långt, avslutar Djamal Hamaili.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Vision växer mest av TCO-förbunden

För sjunde året i rad växer TCO och Vision. Vision är nu 195 000 medlemmar, en ökning med 2,9 procent. ”Varje ny medlem ger oss som redan är medlemmar mer kraft”, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.  för 10 dagar sedan

Uppdrag: Etablering

Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Vision. Här berättar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson mer.  2018-01-31

Krokom har vänt trenden

Från att ha varit en fråga i skymundan till att bli ett högt prioriterat område i hela kommunen. Tack vare engagerade politiker och gränsöverskridande samarbeten har Krokom blivit en ledande spelare i frågan om lyckad integration och nyanländas samhällsetablering.  2018-01-29

Utveckling och positiva förändringar i spåren av flyktingmottagandet

Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Vision.  2018-01-29

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb