×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Årets ledarskapsstipendium 2018 går till...

2018-04-10

Chefer upplever att arbetet för en inkluderande organisationskultur är något alla behöver hjälpas åt med. Det visar Louise Högren och Vera Stenborgs uppsats ”Man brukar säga att det sitter i väggarna med det gör det ju inte, det sitter i människorna” som i år tilldelas Visions ledarskapsstipendium.

Årets ledarskapsstipendium på 20 000 kronor går till "Man brukar säga att det sitter i väggarna men det gör det ju inte, det sitter i människorna" - En kvalitativ studie om chefers upplevelser av arbetet för en inkluderande organisationskultur av  Louise Högren (till höger på bilden) och Vera Stenborg (till vänster).


Berätta lite kortfattat om uppsatsen!

– Syftet med studien var att undersöka hur chefer upplever arbetet med inkluderande organisationskulturer och sin roll i att skapa en. För att undersöka detta hade vi frågeställningar som handlade om vad en inkluderande kultur innebär för cheferna, hur de arbetar för att skapa en inkluderande kultur och hur cheferna upplever detta arbete. Vi intervjuade åtta chefer med personalansvar på olika nivåer från både offentlig och privat sektor.

Vad kom ni fram till?

– Att arbetet för en inkluderande kultur är något som alla behöver hjälpas åt med, såväl chefer som övriga medarbetare, och att chefens roll kopplat till inkluderande organisationskultur främst handlar om att vara en förebild för detta. Det är en komplex utmaning och som organisation behöver man reda ut hur inkluderingen ska visa sig på arbetsplatsen samt vilka rättigheter respektive skyldigheter samtliga anställda har för arbetet för inkludering.

Läs också: Visions stipendier som du som medlem kan söka!

Vad tycker ni är det mest intressanta och viktigaste i uppsatsen?

– Det mest intressanta och viktiga som kom fram är att alla människor inom en organisation självklart har rättigheter att känna sig som en del av organisationen och känna sig inkluderade. Som en del av den rättigheten finns det också skyldighet gentemot sina kollegor, att själv agera inkluderande för att få dem att känna sig inkluderade. Det finns på så sätt ett gemensamt och ömsesidigt ansvar bland samtliga anställda, både chefer och medarbetare, om en inkluderande organisationskultur ska kunna uppnås.  

Och vad hoppas ni att uppsatsen ska leda till?

– Att organisationer ska bli medvetna om den inkluderande organisationskulturens betydelse och påverkan på inte bara trivsel utan även prestation och resultat av arbete. Vill en organisation arbeta för en inkluderande organisationskultur så behöver det genomsyras i organisationens alla nivåer, det räcker inte att bara säga att man jobbar för det utan det är ett aktivt, ständigt och kollektivt arbete.

Jonas Karlsson, Ombudsman med ansvar för chef- och ledarskapsfrågor i Vision kommenterar så här:

– Cheferna, som i författarnas studie kommer från flera olika branscher, menar att frågan inkludering i arbetslivet är viktig. Utmaningen är hur det förverkligas. Resultatet är överensstämmande med hur ungefär 500 chefer i Visions undersökning om att leda mångfald och skapa inkluderande arbetsplatser resonerar. Cheferna efterlyser i flera fall stöd i form av kompetensutveckling och tydliga riktlinjer från arbetsgivaren. Men det krävs tid för att jobba förebyggande och inkluderande så att alla medarbetare blir delaktiga. Detta understryks av författarna när de utifrån sina resultat betonar betydelsen av relationsorienterat arbete.  Tid som många chefer saknar. Vision konstaterar därför återigen att en prioriterad uppgift för arbetsgivarna bör vara att se till att chefer får tid att vara närvarande ledare.

Snabbfakta:
Namn: Louise Högren & Vera Stenborg
Ålder: 25 och 27
Gör nu: Studerar en masterutbildning i IT och management på Linköpings universitet
Framtidsplaner: I höst ska båda vi åka på utlandstermin, sedan ska vi skriva en masteruppsats! I framtiden är vi båda intresserade av att arbeta med innovativ HR, digital HR eller liknande där vi får kombinera HR-rollen med den spetskompetens inom IT vi får nu under vår masterutbildning!

Tre tips till andra som ska skriva uppsats!

  • Tänk på worklife balance! Bestäm er för vilka arbetstider som gäller och håll er till dessa, återhämtning är viktigt!
  • Försök hitta en uppsatspartner som ni jobbar bra med men som inte nödvändigtvis måste vara er närmsta vän. Tänk på vilket ämne som är viktigt för dig, hur du vill lägga upp uppsatsarbetet och hitta någon som är likasinnad!
  • Vi la mycket tid på att gå igenom uppsatsen, läsa den regelbundet samt revidera den under arbetets gång, det gjorde att vi båda hade full insikt i texten såväl innehållsmässigt som språkligt. Det underlättade för oss att få den röda tråden i texten samt att vi inte behövde lägga så mycket tid på korrekturläsning i slutet.

Vinnaruppsatsen: "Man brukar säga att det sitter i väggarna men det gör det ju inte, det sitter i människorna" En kvalitativ studie om chefers upplevelser av arbetet för en inkluderande organisationskultur. Av Louise Högren och Vera Stenborg
På Kandidatprogrammet i Personal- och arbetsvetenskap vid institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings Universitet.

Juryns motivering:

”Ett inkluderande arbetsklimat där det är tydligt att allas kompetenser bidrar till utveckling är viktigt både för den enskilde och för organisationen. Ett av huvudresultaten i uppsatsen är att alla på arbetsplatsen måste hjälpas åt för att förverkliga detta. Cheferna och deras ledarskap spelar en nyckelroll men att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatser är ett arbete som kräver allas delaktighet. Genom att problematisera vad en inkluderande organisationskultur innebär för cheferna i studien bidrar författarna med detaljrika och värdefulla beskrivningar av hur utmaningarna kan se ut för chefer.”

Juryn bestod av: Ann Svedbom kommunikationschef Vision, Jonas Karlsson, Ombudsman med ansvar för chef- och ledarskapsfrågor i Vision och AnnCharlotte Jägberg, kommunikatör på Vision.

 

Nyheter

Till arkivet

1070 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum