×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Stort intresse för träff om mansnormer

2018-04-13

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.

Rörelsen Metoo genererade stort engagemang kring sexuella trakasserier och annat sexualiserat våld under hösten och vintern; ett engagemang som fortsätter att hålla i och resultera i olika initiativ för att förändra de normer och strukturer som är grunden till våldet. Intresset för att lära sig hantera sexuella trakasserier i arbetslivet har varit stort när Vision arrangerat aktiviteter på temat runt om i landet under hösten och vintern. Flera medlemmar hörde också av sig till Visions kansli och uttryckte en önskan om att engagera sig utifrån att de är män.

– Vi har fått in önskemål från medlemmar som vill engagera sig i att förändra destruktiva normer kring manlighet. De ville ha stöd i verktyg och forum för att göra det och vi tyckte att det var väldigt viktiga och bra initiativ. De här frågorna resulterade så småningom i att vi arrangerar en storträff för medlemmar som definierar sig som män som vi genast fick in många anmälningar till, säger Carl-Johan Lagerman, regionombudsman på Visions center i Stockholm och en av de som planerar för storträffen.

Önskemål om ett forum för män

Behoven av att engagera fler män i jämställdhetsarbetet har varit ett av de budskap som tydligast getts uttryck för under Metoo-rörelsen. Önskemålet att skapa ett forum för män att prata om mansnormer och erbjuda verktyg för att förändra dessa normer ledde till ett samarbete med organisationen MÄN, som har lång erfarenhet av att jobba just med detta. Att involvera de som har störst möjlighet att påverka mansnormer - män – i förändringsarbetet innebär också att lyfta frågan om jämställda villkor till att handla om hur män gör jämställdhet och inte hur kvinnor gör.

Läs mer om organisationen MÄN

– Många av de initiativ som tas i Sverige för att öka jämställdheten tas av kvinnor och transpersoner. Metoo-rörelsen har lyft behoven av att engagera fler män för att skapa förändring. Vi vill erbjuda de män som vill bidra till förändring ett forum och effektiva verktyg för att kunna skapa den förändringen, säger Sara Zamandagleh, ombudsman på Visions center i Stockholm och en del av projektgruppen i samarbetet med MÄN.

Alla ska bli bemötta på ett schyst sätt

Att alla blir bemötta på ett schyst sätt på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga. Som fackförbund har vi ett tydligt ansvar att ge verktyg och resurser åt medlemmar som vill skapa villkor för en bra arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Ett mänskligt arbetsliv där förväntningar om vem du är inte ska påverka hur mycket du får ut av ditt arbetsliv. Jämte rådgivning kring hur ärenden kring sexuella trakasserier ska hanteras kommer också frågor om hur de kan förebyggas och vad det är som gör att sexuella trakasserier uppstår.

– Det är viktigt att se sexuella trakasserier i sitt sammanhang. Att dessa kränkningar äger rum är ju för att personer i en arbetsgrupp tror att det är ok eller kanske till och med förväntas av dem att kränka andra. Att exempelvis återkommande kommentera någons utseende blir ju helt oacceptabelt om det inte finns en förförståelse att det är rimligt att lägga större vikt vid kvinnors utseende än mäns utseende och att kvinnor bör uppskatta att bli bedömda utifrån det. Därför är det viktigt som arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp på kulturen och de strukturer på arbetsplatsen som gör det möjligt för sexuella trakasserier att ske., säger Åsa Åbom, verksamhetssamordnare på Visions center i Linköping och en del av projektgruppen i samarbetet med MÄN.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Vision föreslår nationell samordnare

I dag överlämnade utredningen om framtidens socialtjänst sitt delbetänkande till regeringen. Det förebyggande arbetet ska enligt utredningen stärkas. Vision föreslår en nationell samordnare inom förebyggande arbete.  för 20 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 6 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 7 dagar sedan

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 8 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb