×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Stort intresse för träff om mansnormer

2018-04-13

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.

Rörelsen Metoo genererade stort engagemang kring sexuella trakasserier och annat sexualiserat våld under hösten och vintern; ett engagemang som fortsätter att hålla i och resultera i olika initiativ för att förändra de normer och strukturer som är grunden till våldet. Intresset för att lära sig hantera sexuella trakasserier i arbetslivet har varit stort när Vision arrangerat aktiviteter på temat runt om i landet under hösten och vintern. Flera medlemmar hörde också av sig till Visions kansli och uttryckte en önskan om att engagera sig utifrån att de är män.

– Vi har fått in önskemål från medlemmar som vill engagera sig i att förändra destruktiva normer kring manlighet. De ville ha stöd i verktyg och forum för att göra det och vi tyckte att det var väldigt viktiga och bra initiativ. De här frågorna resulterade så småningom i att vi arrangerar en storträff för medlemmar som definierar sig som män som vi genast fick in många anmälningar till, säger Carl-Johan Lagerman, regionombudsman på Visions center i Stockholm och en av de som planerar för storträffen.

Önskemål om ett forum för män

Behoven av att engagera fler män i jämställdhetsarbetet har varit ett av de budskap som tydligast getts uttryck för under Metoo-rörelsen. Önskemålet att skapa ett forum för män att prata om mansnormer och erbjuda verktyg för att förändra dessa normer ledde till ett samarbete med organisationen MÄN, som har lång erfarenhet av att jobba just med detta. Att involvera de som har störst möjlighet att påverka mansnormer - män – i förändringsarbetet innebär också att lyfta frågan om jämställda villkor till att handla om hur män gör jämställdhet och inte hur kvinnor gör.

Läs mer om organisationen MÄN

– Många av de initiativ som tas i Sverige för att öka jämställdheten tas av kvinnor och transpersoner. Metoo-rörelsen har lyft behoven av att engagera fler män för att skapa förändring. Vi vill erbjuda de män som vill bidra till förändring ett forum och effektiva verktyg för att kunna skapa den förändringen, säger Sara Zamandagleh, ombudsman på Visions center i Stockholm och en del av projektgruppen i samarbetet med MÄN.

Alla ska bli bemötta på ett schyst sätt

Att alla blir bemötta på ett schyst sätt på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga. Som fackförbund har vi ett tydligt ansvar att ge verktyg och resurser åt medlemmar som vill skapa villkor för en bra arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Ett mänskligt arbetsliv där förväntningar om vem du är inte ska påverka hur mycket du får ut av ditt arbetsliv. Jämte rådgivning kring hur ärenden kring sexuella trakasserier ska hanteras kommer också frågor om hur de kan förebyggas och vad det är som gör att sexuella trakasserier uppstår.

– Det är viktigt att se sexuella trakasserier i sitt sammanhang. Att dessa kränkningar äger rum är ju för att personer i en arbetsgrupp tror att det är ok eller kanske till och med förväntas av dem att kränka andra. Att exempelvis återkommande kommentera någons utseende blir ju helt oacceptabelt om det inte finns en förförståelse att det är rimligt att lägga större vikt vid kvinnors utseende än mäns utseende och att kvinnor bör uppskatta att bli bedömda utifrån det. Därför är det viktigt som arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp på kulturen och de strukturer på arbetsplatsen som gör det möjligt för sexuella trakasserier att ske., säger Åsa Åbom, verksamhetssamordnare på Visions center i Linköping och en del av projektgruppen i samarbetet med MÄN.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Vision vill förhandla för högre pension inom kommun och region

Visions medlemmar får välfärden i Sverige att rulla. Ett utvecklande yrkesliv inom välfärden ska leda till en trygg pension. Idag har Vision mfl lämnat en förhandlingsframställan till arbetsgivaren för att höja avsättningarna till tjänstepension för anställda inom kommun och region.  2019-05-21

Hur är man chef i framtiden?

I det här avsnittet samtalar vi med tankesmedjan Futurions VD Ann-Therese Enarsson om robotchefer, happiness managers och det viktiga uppdraget som ledare i en tid av stora förändringar. Hur leder du när pyramiderna rasar och besluten flyttas ut?  2019-05-16

Vision satsar på verksamhetsnära chefsstöd inom Region Uppsala

Sedan september förra året arbetar Stefan Andersson som Visions chefsföreträdare inom Region Uppsalas – en av Uppsalas största arbetsgivare. Det innebär att han stöttar de 70-talet chefer som är anslutna till Vision genom att se till att de får rätt förutsättningar.  2019-05-02

Det är gammalt med ålderism!

Både chef och medarbetare har mycket att vinna på en arbetsgrupp med blandade åldrar. Framtidsspanaren John Mellkvist lyfter fördelarna med att skippa ålderismen i det senaste avsnittet av Visions chefspodd.  2019-04-17

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb