×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Stort intresse för träff om mansnormer

2018-04-13

Som en följd av samtalen om sexuella trakasserier under hashtagen #metoo arrangerar Vision tillsammans med organisationen MÄN den 8 maj en heldagsträff för medlemmar som definierar sig som män. Syftet är att förändra destruktiva mansnormer och främja jämställda arbetsplatser.

Rörelsen Metoo genererade stort engagemang kring sexuella trakasserier och annat sexualiserat våld under hösten och vintern; ett engagemang som fortsätter att hålla i och resultera i olika initiativ för att förändra de normer och strukturer som är grunden till våldet. Intresset för att lära sig hantera sexuella trakasserier i arbetslivet har varit stort när Vision arrangerat aktiviteter på temat runt om i landet under hösten och vintern. Flera medlemmar hörde också av sig till Visions kansli och uttryckte en önskan om att engagera sig utifrån att de är män.

– Vi har fått in önskemål från medlemmar som vill engagera sig i att förändra destruktiva normer kring manlighet. De ville ha stöd i verktyg och forum för att göra det och vi tyckte att det var väldigt viktiga och bra initiativ. De här frågorna resulterade så småningom i att vi arrangerar en storträff för medlemmar som definierar sig som män som vi genast fick in många anmälningar till, säger Carl-Johan Lagerman, regionombudsman på Visions center i Stockholm och en av de som planerar för storträffen.

Önskemål om ett forum för män

Behoven av att engagera fler män i jämställdhetsarbetet har varit ett av de budskap som tydligast getts uttryck för under Metoo-rörelsen. Önskemålet att skapa ett forum för män att prata om mansnormer och erbjuda verktyg för att förändra dessa normer ledde till ett samarbete med organisationen MÄN, som har lång erfarenhet av att jobba just med detta. Att involvera de som har störst möjlighet att påverka mansnormer - män – i förändringsarbetet innebär också att lyfta frågan om jämställda villkor till att handla om hur män gör jämställdhet och inte hur kvinnor gör.

Läs mer om organisationen MÄN

– Många av de initiativ som tas i Sverige för att öka jämställdheten tas av kvinnor och transpersoner. Metoo-rörelsen har lyft behoven av att engagera fler män för att skapa förändring. Vi vill erbjuda de män som vill bidra till förändring ett forum och effektiva verktyg för att kunna skapa den förändringen, säger Sara Zamandagleh, ombudsman på Visions center i Stockholm och en del av projektgruppen i samarbetet med MÄN.

Alla ska bli bemötta på ett schyst sätt

Att alla blir bemötta på ett schyst sätt på arbetsplatsen är en arbetsmiljöfråga. Som fackförbund har vi ett tydligt ansvar att ge verktyg och resurser åt medlemmar som vill skapa villkor för en bra arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade. Ett mänskligt arbetsliv där förväntningar om vem du är inte ska påverka hur mycket du får ut av ditt arbetsliv. Jämte rådgivning kring hur ärenden kring sexuella trakasserier ska hanteras kommer också frågor om hur de kan förebyggas och vad det är som gör att sexuella trakasserier uppstår.

– Det är viktigt att se sexuella trakasserier i sitt sammanhang. Att dessa kränkningar äger rum är ju för att personer i en arbetsgrupp tror att det är ok eller kanske till och med förväntas av dem att kränka andra. Att exempelvis återkommande kommentera någons utseende blir ju helt oacceptabelt om det inte finns en förförståelse att det är rimligt att lägga större vikt vid kvinnors utseende än mäns utseende och att kvinnor bör uppskatta att bli bedömda utifrån det. Därför är det viktigt som arbetsgivare att ta ett helhetsgrepp på kulturen och de strukturer på arbetsplatsen som gör det möjligt för sexuella trakasserier att ske., säger Åsa Åbom, verksamhetssamordnare på Visions center i Linköping och en del av projektgruppen i samarbetet med MÄN.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Andreas Dits.

Dags att planera in höst- och julledigheten

Just nu kan julen kännas väldigt långt borta. Men det kan redan nu vara smart att börja planera in julledigheten och annan ledighet i höst och vinter.  2018-10-10

För få arbetsgivare jobbar för jämställda löner

En ny studie från Novus visar att endast hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.  för 7 dagar sedan

Barnombudsmannen lyssnade in Visions experter på socialt arbete

Tidigare i veckan besökte Shanti Ingeström från Barnombudsmannen en workshop med ett 20-tal av Visions medlemmar inom socialt arbete. Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" har förlängts betydligt och uppdraget har också breddats. En viktig del är barns rätt att bli lyssnade på, en rättighet som förstärks i och med att FN:s Barnkonvention kommer att bli svensk lag i januari 2020.  för 6 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb