×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

2018-04-18

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.

Sittande skyddsronder 

På VA SYD har föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö verkat som en plattform och ett stöd för att konkret ta sig an utmaningarna för en bättre arbetsmiljö. Förra året påbörjades ett omfattande arbete där 15 olika heldagssittningar med respektive avdelning genomfördes, i syfte att gå igenom vad OSA-föreskrifterna innebär och vilka utmaningar som finns på respektive avdelning. Under dessa dagar deltog HR, chefer och skyddsombud.

– Som utgångspunkt hade vi bland annat våra medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, sjukskrivningsantalen och vilka ämnen man pratar om runt fikabordet. Helt enkelt all den information vi har om hur personalen upplever sin arbetsmiljö, förklarar HR-konsulten Therese Andersson.

Utifrån samtalen identifierades en rad olika risker, vilket resulterat i en handlingsplan för respektive avdelning, samt en organisationsövergripande åtgärdslista. En av dessa åtgärder har varit att höja chefernas kompetens inom olika områden.

– Nyligen arrangerade vi en föreläsning om kränkande särbehandling för alla våra chefer. Den handlade om vad det innebär för en person att bli utsatt, varför det är svårt att flagga för det på egen hand och varför chefens lyhördhet och det förebyggande arbetet är så viktigt.

När VA SYD drog igång satsningen på arbetsmiljön förra året så gjorde man det storskaligt.

– Ett tips till andra organisationer är att jobba med arbetsmiljöfrågorna stegvis och att hela tiden involvera medarbetarnas perspektiv. Sedan gäller det för både chefer och HR att hjälpas åt att lyssna och fånga upp tankar och synpunkter. Om man har förtroende på den egna arbetsplatsen och kan prata även om jobbiga saker på ett tryggt sätt så är det en stor styrka, avslutar Therese.

Långsiktighet med Emmabodamodellen

När det gäller långsiktiga satsningar på ett hållbart arbetsliv lyfts Emmaboda kommun ofta upp som ett föredöme. Den så kallade Emmabodamodellen innebär bland annat att varje chef har ansvar för max 30 medarbetare och att cheferna sitter nära organisationen. Personalchefen Elisabeth Dahl berättar om en annan viktig faktor som skiljer Emmaboda från många andra kommuner:
– Regelbundet genomför vi arbetsmiljöutbildningar för kommunens chefer, skyddsombud, medarbetare och politiker. Istället för material från exempelvis Arbetsmiljöverket så tar våra utbildningsinsatser avstamp i den egna organisationens utmaningar.

Denna typ av skräddarsydda utbildningar har Emmaboda satsat på i många. Det har bland annat bidragit till en nära dialog med politikerna som bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

– Att politikerna finns med på våra utbildningar ger oss möjligheten att agera snabbt när vi ser att det behövs. Så egentligen har vi inte behövt göra så mycket annorlunda än tidigare, men skillnaden sedan OSA-föreskrifterna kom är att vi nu har börjat lägga större fokus på social arbetsmiljö, berättar Elisabeth.

Att ha medarbetaren i fokus innebär i Emmaboda att man bland annat har ett väl fungerande samarbete med Företagshälsovården. För de som behöver stöd finns inget reglerat timtak, varje insats får ta den tid den behöver. 

– Behöver våra medarbetare hjälp så ser vi det som vår uppgift att erbjuda det. Genom att vi har verksamhetsnära chefer och små arbetsgrupper har vi förutsättningar att sätta in tidiga insatser och fånga upp medarbetare innan de blir sjukskrivna. Att som medarbetare bli sedd av sin närmaste chef tycker vi är så otroligt viktigt, avslutar Elisabeth.

Skribent

Sofie Lundmark

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb