×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Ökad trygghet genom systematiska satsningar på arbetsmiljön

2018-04-04

När Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla 2016 var målet bland annat att minska stressen och kränkande särbehandling i arbetslivet. Vision har pratat med två arbetsgivare som genom en rad konkreta initiativ har förbättrat sin arbetsmiljö till följd av de nya riktlinjerna.

En av dem som prioriterat föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö – den så kallade OSA – är VA Syd. Dagligen levererar de friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall från över en halv miljon hushåll i Malmö, Lund, Eslöv och Burlöv. På VA Syd har man delat upp organisationen i flera olika avdelningar, bland annat efter arbetsgrupper och geografiskt utspridda reningsverk. I grupperingar har därefter en handfull chefer i respektive grupp avsatt en heldag för att uppmärksamma OSA-föreskrifterna och vad som behövs för att förbättra arbetsmiljön på respektive avdelning.

På VA Syd har OSA bland annat mynnat ut i rekryteringen av nya tjänster.

– Redan nu har vissa funktioner fått utökat stöd där vi sett att arbetsbelastningen i vissa grupper varit för stor, berättar Marie Nordkvist på VA Syd, tillika huvudskyddsombud via Vision.

I grupperna visade det sig att det inte är alla som vet vad som faller under ramen för kräkningar och när man ska anmäla.

– För att höja kunskapen om likabehandling håller vi på att ta fram en informationsfilm som kommer ut under våren. Den ska visas för alla våra 400 medarbetare så att alla får samma information om vad särbehandling är och när det är dags att agera, berättar Marie.

Ett annat område som VA Syd lyft fram inom ramen för OSA är hot och våld. I gruppsamtalen framkom att många känner en oro för vad som kan hända i olika arbetssituationer. På ledningsnätet och på VA Syds anläggningar finns beredskap, personlarm och möjligheten att ringa ut en kollega eller ett vaktbolag.

– För att tillmötesgå den oro som finns har vi avtal med bland annat Falck Healthcare, dit vår personal kan vända sig anonymt fem gånger per år om man skulle få problem i arbetet eller privat. Därigenom kan man få hjälp av exempelvis jurister, ekonomer och psykologer. Även om det inte alltid behöver utnyttjas så märker vi att det är ett stöd som får vår personal att känna sig tryggare, säger Marie.

Små förändringar med stor effekt

Även i Emmaboda kommun har man arbetat med förbättringar av arbetsmiljön på ett strukturerat sätt. Bland annat har all personal på kommunens bibliotek fått utbildning i ergonomi – exempelvis hur de ska stå och sitta för att spara på kroppen. En annan åtgärd som vidtagits är att öppettiderna på vissa bibliotek har ändrats, från klockan 15-18 till 12-15.

– Anledningen är att många av våra bibliotek ligger långt ute på landsbygden och att vi i personalen ska känna en ökad trygghet kring att stänga på egen hand, berättar Lotta Lejon Stenberg.

Arbetet med att förbättra arbetsmiljön har koordinerats mellan såväl medarbetare och chefer som polisen och kommunens säkerhetssamordnare. Polisen har bland annat besökt biblioteken för att hjälpa till att identifiera faror och risker, vilka sedan har sammanställts i en säkerhetsrapport.

– Det kan exempelvis vara att vi ska undvika att sitta i ett kontor när man arbetar ensam eftersom det finns risk för att bli instängd. Vi har också lärt oss att alltid kolla alla toaletter innan vi går hem eftersom det ofta är där som människor drar sig undan när de mår dåligt, säger Lotta och konstaterar:

– Att man både från kommunens och Polisens sida tagit sig tid och kraft att informera och engagera sig har skapat en ökad känsla av trygghet. I vårt fall tycker jag att arbetet har fungerat väl tack vare att chefer och medarbetare jobbat tillsammans för något bättre. Trots att budget och brist på resurser ibland sätter stopp för vissa åtgärder så hindrar det inte goda idéer från att komma fram i Emmaboda, avslutar Lotta.

Skribent

Sofie Lundmark

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Faktorer som minskar smittan på äldreboenden

Ett närvarande ledarskap i kombination med förnyade arbetssätt och tät kommunikation har varit framgångsfaktorer i kampen mot coronavirus på landets äldreboenden. Det visar en inspektion som IVO har gjort.  2020-06-11

Testa: Har du koll på din jargong?

Orden vi använder spelar roll. Så vad är egentligen okej att säga på jobbet? Hur skapar vi en arbetsplats som är fri från onödiga jargonger och diskriminering? Gör testet och få koll på din jargong!  2020-06-09

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.  2020-06-05

Den stressfria dagen

Idag den 28 maj är det den stressfria dagen! Här kommer några tips på hur du undviker stressen i sommar.  2020-05-28

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb