×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Helena Håkansson. Privat bild.

    Helena Håkansson. Privat bild.

Uppsatsen ”Att trivas, stanna eller lämna?” prisas

2017-09-22

Personalorientering och attraktiv arbetsplats är faktorer som påverkar hur socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd trivs på jobbet. Det visar en masteruppsats vid Göteborgs universitet som är gjord av Helena Håkansson. Uppsatsen belönas nu med Visions socionomstipendium 2017.

I uppsatsen "Att trivas, stanna eller lämna? En studie om socialsekreterare inom ekonomiska bistånd har Helena Håkansson identifierat faktorer som påverkar socialsekreterarnas beslut att i att stanna eller lämna sin arbetsplats.

– Jag är jätteglad och stolt över att ha fått stipendiet. Arbetet i socialtjänsten är ett väldigt viktigt område, oavsett vad man tycker om socialtjänsten är det trots allt en del av det svenska välfärdssystemet som många är stolta över. Det är viktigt att de som utför arbetet med samhällets mest utsatta människor har bra förutsättningar för att göra ett bra jobb. Det finns absolut viktiga saker på makronivå att studera kring hur välfärden styrs, men jag tycker att det är viktigt att också belysa vad som kan förändras underifrån för att underlätta för dem som är i det här arbetet här och nu. Eftersom jag är en av dem som har lämnat arbetet i socialtjänsten hoppas jag att jag ändå kan bidra med att förbättra arbetet för dem som är kvar, berättar Helena Håkansson.

Läs även: Socialchefer: Lättare att rekrytera personal till socialtjänsten

Berätta, vad kom du fram till för resultat?

– Det som påverkade viljan att stanna eller lämna mest var personalorientering och upplevelsen av en attraktiv arbetsplats. Personalorientering handlar om relativt enkla saker som uppskattning, information och utvecklingsmöjligheter. Ett något förvånande resultat var också ett samband mellan upplevelsen av datasystemet och viljan att lämna. Jag tror inte att det handlar om datasystemet i sig utan att det handlar om förutsättningarna att utföra arbetet på. Det finns överlag en stor potential i att se över förutsättningarna för arbetet och arbeta för att förbättra dem. Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter är något som skulle behöva undersökas mer när det gäller arbetet i socialtjänsten. Det är förvånande att det finns så lite forskning om själva arbetet som socialsekreterare. Det finns med andra ord relativt mycket utrymme för framtida forskning på området, vilket jag också hoppas kunna fortsätta med!

Visions socionomstipendium 2017 tilldelas Helena Håkansson, Göteborgs Universitet, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, för hennes examensarbete och masteruppsats "Att trivas, stanna eller lämna? En studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd."

Juryns motivering:

"Helena Håkanssons uppsats Att trivas, stanna eller lämna? En studie om socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd håller hög kvalitet och kommer att bidra till att stäkra arbetsvillkoren för medarbetare som verkar i en av välfärdens viktigaste verksamheter – arbetet med ekonomiskt bistånd.

Författaren har identifierat faktorer som verkar för en stabil personalsituation i socialtjänsten. Vision menar att det är ett positivt grepp som bör premieras. Som exempel kan nämnas betydelsen av personalorientering samt en attraktiv arbetsplats.

Juryn önskar i synnerhet lyfta fram resultatet att en stor andel av deltagarna i undersökningen önskar fortsätta att arbeta med ekonomiskt bistånd. Det är alltså inte arbetet med myndighetsutövning i sig som påverkar medarbetarnas intentioner att lämna. Helena Håkanssons slutsats är att det istället är missnöje med utvecklingsmöjligheter och upplevelsen av stagnation som är anledningen till att dessa medarbetare söker sig bort från arbetsplatsen."

Juryn består av Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg Vision, Anna Nilsson, ledamot förbundsstyrelsen i Vision och Karin Ljung, verksamhetsledare Vision.

Läs mer om Visions socionomstipendium här

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1040 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum