Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Åtgärdspaket mot tolkbristen

2017-11-01

Regeringen har presenterat ett åtgärdspaket för att trygga tolkförsörjningen. ”Välkommen satsning på fler tolkar”, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i en kommentar.

Det finns i dag en obalans mellan samhällets efterfrågan på tolktjänster och tillgången på tolkar. Det kan leda till långa handläggningstider och att risk uppstår för felaktiga översättningar.

Alla som behöver språklig hjälp att kommunicera med exempelvis myndigheter eller domstolar har rätt till tolkning.

– Väl fungerande tolkning är viktigt för att korta de nyanländas väg till etablering. Det handlar om att säkerställa att kontakten med svenska myndigheter fungerar smidigt och rättssäkert, men även om att nyanländas kompetens ska kunna tas tillvara effektivt, säger Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister, i ett pressmeddelande.

Regeringen ha presenterat ett tolkpaket som består av fyra beståndsdelar.

– Tolkpaketet tar ett samlat grepp om tolkförsörjningen. På kort sikt handlar det om att effektivisera tolkanvändningen på de myndigheterna som använder flest tolktjänster samt om att bygga ut antalet utbildningsplatser. På längre sikt handlar det om att se över hur tolksituationen behöver förändras för att fungera bättre, till exempel vad gäller utbildningsvägar, auktorisation och tillsyn, säger Anna Ekström.

– Att Sverige har en professionell och väl fungerande tolkning är nödvändigt för samhället på flera sätt. Tolkar behövs för att korta de nyanländas väg till etablering och säkerställa att kontakten med svenska myndigheter fungerar smidigt och rättssäkert. Men det handlar också om att se till att nyanländas kompetens tas tillvara mer effektivt på arbetsmarknaden, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i en kommentar.

I dag arbetar de flesta av Visions tolkmedlemmar som frilans på uppdrag av tolkförmedlingar. För att öka professionalismen i yrket anser Vision att tolkföretagen bör anställa tolkar istället för att enbart förmedla uppdrag. Samt att man tecknar kollektivavtal som garanterar schysta löner och villkor. Det höjer yrkets status och bidrar till ett mänskligare arbetsliv för dagens och morgondagens tolkar.

Tolkpaketets fyra beståndsdelar:

  • Tolkutbildningen vid Stockholms universitet byggs ut. Regeringen föreslår 4,2 miljoner kronor till tolk- och tolklärarutbildningen för 2018, 7,2 miljoner kronor för 2019 och 9,6 miljoner kronor årligen från och med 2020. Förslaget är en del av budgetpropositionen för 2018.
  • Myndigheten för yrkeshögskolan får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Försöksverksamheten omfattar totalt cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna ska starta i januari 2019. Uppdraget beslutades 14 september 2017.
  • Regeringen ger Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket i uppdrag att se över hur tolkanvändningen kan effektiviseras. Myndigheterna ska bland annat undersöka om flerspråkiga medarbetare kan användas som komplement till upphandlade tolktjänster.
  • En ny utredning, Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster, ska ta ett samlat grepp om tolkförsörjningen på längre sikt. Utredningen ska bland annat kartlägga kvalifikationer hos dagens tolkar, föreslå tydliga utbildningsvägar, analysera behovet av tillsyn och lämna förslag på hur en eventuell tillsyn kan utformas. I uppdraget ingår också att analysera hur dagens auktorisation och kompetensbedömning fungerar och föreslå åtgärder för hur detta kan förbättras. Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland, utses till särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast 12 december 2018.

Källa: Regeringen.se.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

270 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar