Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Orimlig arbetsbelastning i socialtjänsten

2017-03-09

Vision presenterar i dag torsdag nya uppgifter om arbetsvillkoren inom socialtjänsten. Anställa arbetar under en konstant tidspress, nya medarbetare hinner inte få introduktion och arbetet är starkt psykiskt påfrestande.

Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner på socialtjänsten i 45 kommuner och några av de brister som Arbetsmiljöverket lyfter fram är obalansen mellan krav och resurser, vilket resulterar i att många medarbetare i socialtjänsten har en ohälsosam arbetsbelastning.

Inspektionerna visar också att introduktionen för nya medarbetare inte prioriteras. Hos 37 av de 47 besökta arbetsplatserna var introduktionen otillräcklig.

I filmen berättar Dalia Eid, ledamot i Visions förbundsstyrelse och ordförande för Nyköpingsavdelningen, mer om rapporten.

Vision har i flera rapporter kunnat visa att socialtjänstens problem är strukturella. En omfattande studie från 2016, av docent Wanja Astvik, visar att hälften av socialsekreterarna sällan eller aldrig har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Fler än var tredje anser att de ofta eller mycket ofta arbetar under oacceptabel tidspress. Hela två tredjedelar känner sig psykiskt trötta efter arbetsdagen. Den bilden bekräftas nu av Arbetsmiljöverkets inspektioner, där yrket återkommande beskrivs som "starkt psykiskt påfrestande".

Läs även: "Socialtjänsten har inte råd att mista fler medarbetare"

Arbetsmiljöverkets inspektioner utgår från de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö från 2016 (AFS 2015:4). Inspektionerna fortsätter till och med december 2017. Hälften har redan genomförts.

Vision har under de senaste åren pekat på förslag till åtgärder för att skapa ett mänskligare arbetsliv inom socialtjänsten.

Läs rapporten här: "Hur får vi balans mellan krav och resurser? Insatser för minskad arbetsbelastning i socialtjänsten"

Visions sju förslag till insatser

Vision har i Arbetsmiljöverkets inspektionskrav identifierat resurser som socialtjänsten behöver garanteras för att kraven i verksamheten inte ska leda till ohälsosam arbetsbelastning.

1. Stabil bemanning Tillräcklig och stabil bemanning är en grundläggande förutsättning för att socialtjänsten ska klara att upprätthålla kvalitén till dem som söker socialtjänstens stöd. Verksamheter med en hög personalomsättning bör omgående vidta åtgärder för att stabilisera situationen. De verksamheter som har en stor andel nyanställda behöver stärka upp med extra stöd.

2. Möjlighet till återhämtning Möjlighet till återhämtning är avgörande för att klara ett psykiskt påfrestande och komplext arbete. Efter en period med högre belastning är det viktigt att medarbetarna har utrymme för återhämtning. Medarbetarna behöver bland annat reella möjligheter att ta ut raster, flextid och övertid.

3. Uppvärderad chefsroll Chefsuppdraget i socialtjänsten har skärpts med de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Chefen har en avgörande roll för att medarbetarna ska få rätt resurser att klara sitt kvalificerade uppdrag. För det behöver cheferna balans i det egna uppdraget genom bland annat ett rimligt antal underställda, administrativt stöd och handledning.

4. Regelbundna möten med närmaste chef Medarbetarna i socialtjänsten behöver egna och regelbundna möten med sin närmaste chef. Varje enskild medarbetares arbetsbelastning behöver följas upp. Oklarheter kring prioriteringar och ansvar behöver klaras ut för att för att bland annat undvika samvetsstress.

5. Stöd i yrkesutövningen Professionellt socialt arbete vilar på att medarbetarna kan upprätthålla och utveckla sin kompetens genom till exempel fortbildning och handledning. Att sakna tillräckliga kunskaper för arbetsuppgifter ökar risken för stress och rädslan att göra fel. Alla nyanställda ska garanteras introduktion.

6. Funktionell administration Socialtjänstens lokaler, IT-system och tekniska stöd måste vara utformade för att fungera med verksamhetens krav och vardag. Är dessa funktioner återkommande otillräckliga, krångliga eller opålitliga ökar arbetsbelastningen. Chefer och medarbetare behöver ökat inflytande över stödens utformning.

7. Systematiskt arbete för rimlig arbetsbelastning Arbetetet med medarbetarnas organisatoriska och sociala arbetsmiljö är sammanlänkat med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivarna behöver olika verktyg för fånga olika aspekter av arbetsbelastning. Dessa verktyg behöver vara uppdaterade utifrån de nya föreskrifterna.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

606 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar