Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Jannike Carlsson och Elin Larsson.

    Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Hur ser kompetensförsörjningen ut i krympande kommuner?

2017-03-28

Årets ledarskapsstipendium från Vision går till uppsatsen ”Man kan va’ bäst på att vara liten också”. Det är en kvantitativ studie av personalchefers uppfattning om kompetensförsörjning i krympande kommuner. Den är skriven av Jannike Carlsson och Elin Larsson.

– Det är många timmar som vi lagt ner i uppsatsen och därför känns det extra roligt att bli hedrad med detta! Berättar Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Visions ledarskapsstipendium delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor.

Läs mer här: Visions ledarskapsstipendium

Berätta lite kortfattat om er uppsats?

– Hälften av Sveriges kommuner krymper i befolkningsantal. Detta medför svårigheter för kommunerna att utföra de tjänster de är ålagda att ge sina medborgare. Tjänster som till exempel skola, vård och omsorg blir lidande då kommunerna har svårt att hitta kompetent personal för att bedriva sina verksamheter. Utifrån uppdraget från Lycksele kommun gällande hur ledarskap ser ut i en krympande kommun fokuserar vi därför vår undersökning på en sammanslutning av åtta inlandskommuner kallad Region 8. Syftet med denna rapport är att undersöka hur personalchefer i krympande kommuner uppfattar kompetens och kompetensförsörjning och dess utmaningar och möjligheter, säger Jannike Carlsson och Elin Larsson, och fortsätter:

– Genom att intervjua personalcheferna i inlandskommunerna framgick det att det finns en skillnad i kommunstorlek och hur personalcheferna uppfattar problematik kring kompetensförsörjning. Perspektiven som framträder är i huvudsak ett inre och yttre. Ur det inre perspektivet ses problematiken som något som finns inom organisationen som till exempel stärka befintlig personal. Det yttre perspektivet fokuserar på hur problematiken kan ses utanför organisationen det vill säga geografiska, demografiska och politiska aspekter. Personalcheferna i de mindre kommunerna utgick till huvudsak från ett inre perspektiv när de beskrev sin kommuns situation. Medan personalcheferna från de större kommunerna talade om sina kommuners situation ur det yttre perspektivet.

"Personalcheferna är väldigt positiva och vill tampas med problematiken"

– Trots att personalcheferna står inför ett antal utmaningar som kan innebära svårigheter att uppfylla det åtagande som välfärdstaten har ålagt dem, är de väldigt positiva och ser framemot att tampas med problematiken. Oavsett hur kommunerna väljer att bemöta sina utmaningar så kommer denna positiva anda förhoppningsvis att hjälpa dem på vägen mot en stark och kompetent framtid i Västerbottens inland.

Vad hoppas ni att uppsatsen ska leda till?

– Vi hoppas att vår uppsats kan belysa en verklighet som många av landets kommuner verkar i. Önskvärt hade varit om den sår ett frö till vidare forskning. Men kanske också visar på hur ökade samarbeten och samverkan mellan kommuner kan underlätta kompetensförsörjning i framtiden, säger Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Har ni några bra tips till dessa krympande kommuner så att de klarar kompetensförsörja sina organisationer?

– När vi intervjuade personalcheferna fick vi insikt i hur utmaningarna ser ut för de krympande kommunerna. Vi tänker att för att bemöta dessa utmaningar kan ett sätt vara att fortsätta arbeta aktivt med kompetensförsörjningsplaner. Det tillsammans med att ha en fungerande kommunikation både inom och mellan organisationerna om vilka behov som finns kan vara en grund för vidare arbete med frågorna. Vi är medvetna om att kompetensförsörjningsfrågan inte är en fråga som kommer lösa sig över en natt men tillsammans och genom samarbete över kommungränserna finns möjligheter att börja förändra till det bättre, avslutar Jannike Carlsson och Elin Larsson.

Juryns motivering:

Uppsatsen berör ett mycket angeläget ämne och stor utmaning för välfärdssverige - hur krympande kommuner ska klara att kompetensförsörja sina organisationer. Författarna har på ett föredömligt sätt beskrivit vad kommunerna står inför och hur personalcheferna i studien ser på det. I sin diskussion lyfter författarna fram potentialen i ett ökat och mer strategiskt samarbete mellan kommuner runt kompetensförsörjningen. Uppsatsen kan på sätt vara ett bra underlag för kommunledningarna i berörda kommuner att gemensamt styra och leda mot en stärkt kompetensförsörjning. Uppsatsen kan också fungera som inspiration för andra kommuner i liknande situationer. Tillgång till rätt kompetens och utbildad arbetskraft för att klara den ökande professionaliseringen är avgörande om vi ska säkra välfärden i hela Sverige!

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1690 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Vårt frågeforum