Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Åsa Karlsson.

    Åsa Karlsson.

Hur förbereds nyanlända inför den svenska arbetsmarknaden?

2017-03-14

Årets vinnare av Visions samhällsvetarstipendium går till en uppsats inom samhällsvetenskap som berör den svenska välfärden.

Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom samhällsvetenskap möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats. I år tilldelades Åsa Karlsson Visions samhällsvetarstipendium för uppsatsen "Efter uppehållstillståndet".

Vad handlar din uppsats om?

– Syftet med studien var att under en kort period studera en del av den process som nyanlända vuxna med en kommunplacering i Hammarö kommun går i genom då de förbereds för den svenska arbetsmarknaden. Processen studerades från två sidor, ur de nyanländas perspektiv och ur kommunens perspektiv, berättar Åsa.

Varför blev det Hammarö?

– Att valet föll på Hammarö kommun var på grund av att kommunen under hösten 2015 kom i gång med att ta emot nyanlända personerna, innan dess hade man bara tagit emot en nyanländ person. Det kändes spännande att följa en kommun som stod i startgroparna med sitt integrationsarbete och med att förbereda nyanlända personer inför mötet med den svenska arbetsmarknaden. Jag fann det intressant då man inte gjort detta förut, det blev också en värdefull studie för kommunen då de fick ett kvitto på om det man gjorde fungerade eller ej. Det fungerade, de nyanlända som deltog i studien var nöjda med kommunens arbete - de ser studien som ett kvitto på att de är på rätt väg och de har fortsatt på samma spår, säger Åsa.

Hur gick du tillväga?

– Jag ville få en inblick i hur man arbetade från kommunens sida och följa upp hur detta togs emot av ett antal nyanlända för att sedan kunna göra en utvärdering av den faktiska processen. För att kunna göra en utvärdering av processen så gjorde jag något som kallas Följeforskning, enkelt förklarat: jag följde personer över tid, intervjuer och observationer gjordes. Effektutvärderingar gjordes av det ideella samhällsengagemanget, svenska för invandrare (sfi) och praktik.

Slutsatsen angående effekterna var följande:

• Om det ideella samhällsengagemanget skulle vara lågt skulle nyanlända inte få samma hjälp med att bygga upp ett kontaktnät som de får idag. Detta påverkar chansen att få ett socialt liv och knyta viktiga kontakter inför det framtida inträdet på arbetsmarknaden.

• Om de nyanlända inte skulle erbjudas sfi skulle det antagligen ta längre tid för dem att lära sig det svenska språket och de skulle ha svårare att lära sig rätt uttal och liknande då de inte skulle få någon feedback från en lärare.

• Praktiken spelar också en viktig roll både i den språkliga utvecklingen och genom den erfarenhet och insikt den nyanlände förvärvar i sin yrkesroll i Sverige. Sist men inte minst uppfattas också praktiken som en meningsfull aktivitet.

– Resultatet visade att både de som arbetar med integration i kommunen och nyanlända personer anser att det är mycket viktigt lära sig det svenska språket, både för att komma in i samhället och för att ha möjlighet till ett arbete. Det är inget som hindrar en nyanländ person att till exempel själv lära sig svenska men de som jag har intervjuat i studien har tyckt att det bland annat har varit lättare att lära sig svenska på sfi än på egen hand, säger Åsa och fortsätter:

– Perioden upplevs som en omtumlande tid för de nyanlända och det svåraste är bitvis det svenska oflexibla systemet med att till exempel få sin utbildning validerad. Drivet och viljan finns men det är ibland vårt fyrkantiga system som sätter käppar i hjulet, berättar Åsa.

Varför valde du det här ämnet?

– Det finns två anledningar till att jag valde ämnet. Det kändes aktuellt och samhällsnyttigt att skriva min c-uppsats om något som har med de demografiska förändringarna att göra och eventuella lösningar på problemen som följer med dem – som ökat förvärvsarbete bland utrikes födda. Att hjälpa nyanlända att komma ut på den svenska arbetsmarknaden är ett arbete som är och kommer att vara viktigt under en lång tid framöver både för att de nyanlända ska ha en chans att integreras in i arbets- och samhällslivet men också för att Sverige ska vara lite bättre rustat inför de demografiska förändringarna som kommer, säger Åsa och fortsätter:

– Under hösten 2015 startade kommunen något som kallas "Fikafé" – ett café där Hammaröbor och nyanlända och flyktingar som kommit till Hammarö kunde träffas, ta en fika och öva på att prata svenska. Detta blev en succé! Caféet inträffar fortfarande varje måndag och kommunen och ideella föreningar turas om att hålla i Fikafét. Jag besökte caféet flera gånger under hösten och det var vid mitt tredje besök som idén till uppsatsen började ta form. Jag träffade då en kvinna som presenterade hon sig såhär: "Hello, my name is ---- and I want to become an engineer, how do I do it?" När jag kom hem den kvällen så kunde jag bara tänka: Wow, vilket driv, vilken framåtanda! Tänk att ha gått i genom något så hemsk som att tvingas fly från sitt hemland på grund av krig och ändå vara så framåtinriktad, ha en sådan kämparglöd och en beslutsamhet om att gå vidare i livet. Efter några till Fikafé besök såg jag klart och tydligt att hon inte var den enda med denna framåtanda och jag började bli mer och mer frustrerad över att till exempel medier vid denna tidpunkt inte i så stor utsträckning börjat lyfta fram detta driv hos alla de flyktingar och nyanlända som nu kommit till Sverige utan att man ofta istället skrev om det som inte fungerade. Jag vill lyfta fram "goda exempel" eftersom det är driftiga personer som kämpar på med språket och för att få ett jobb. Det är personer som vill ge tillbaka till Sverige som har tagit emot dem. De vill betala skatt och hjälp andra, säger Åsa.

– Jag ställde mig också frågan om det någonsin var någon som frågade den nyanlände personen vad hen tyckte om de åtgärder som sattes in – fick man vara med och bestämma över sitt nya liv eller skulle man bara vara tacksam och rätta sig i ledet? Detta ville jag ta reda på!

Åsa Karlsson är 27 år och kommer från Hammarö utanför Karlstad. Hon har studerat Personal- och arbetsliv på handelshögskolan vid Karlstads universitet, ett treårigt progam som ger en kandidatexamen i Arbetsvetenskap. Hon valde att inrikta mig på arbetsrätt och har läst sammanlagt 45 hp arbetsrätt.

Är du mer intresserad? Läs hela uppsatsen här

Juryns motivering:

Visions samhällsvetarstipendium delas ut till en uppsats inom samhällsvetenskap som berör den svenska välfärden.

I uppsatsen "Efter uppehållstillståndet" undersöker Åsa Karlsson den process som nyanlända i Hammarö kommun genomgår för att förberedas för den svenska arbetsmarknaden. Uppsatsen undersöker genom intervjuer och observationer vilken roll ideellt samhällsengagemang, svenska för invandrare (sfi) och praktik har för att de nyanlända hon intervjuat ska komma in i det svenska samhället och i förlängningen på den svenska arbetsmarknaden.

Att underlätta för nyanlända att så snabbt som möjligt få ett arbete som motsvarar deras kvalifikationer är en av de mest angelägna samhällsutmaningar Sverige står inför just nu. Åsa Karlsson beskriver på ett självständigt och målande sätt de olika steg mottagandeprocessen består av samt de utmaningar som välfärden står inför. Som exempel belyser hon hur bristande rutiner för validering av högre utbildning kan sätta käppar i hjulet för någon som vill fortsätta påbörjade studier i Sverige. Hon belyser också på ett förtjänstfullt sätt hur offentlig verksamhet respektive civilsamhället kan bidra till att mottagandeprocessen blir begriplig, hanterbar och meningsfull för de hon intervjuat. Uppsatsen bidrar således med fördjupad kunskap och värdefulla insikter i en för välfärden mycket angelägen fråga.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar