Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Gustav Södling.

    Gustav Södling.

Fackligt engagemang sporrar förändringsarbetet i Linköping

2017-03-10

Fler ombud och bättre kommunikation är två av nycklarna till att få bukt på de problem som finns på socialförvaltningen i Linköping.

Vision släppte i veckan nya uppgifter om arbetsvillkoren inom socialtjänsten. De anställda arbetar under en konstant tidspress, nya medarbetare hinner inte få introduktion och arbetet är starkt psykiskt påfrestande.

Läs mer här: Orimlig arbetsbelastning i socialtjänsten

I Linköping har man under senare år haft problem på socialförvaltningen.

– Socialförvaltningen i Linköping är en av landets största och utöver de problem som socialtjänsten står inför nationellt med hög personalomsättning, stort fokus på dokumentation och hög arbetsbelastning har vi problem framför allt med kommunikationen och löneläget. Antalet anställda varierar men är över 380 i dagsläget så det är problematiskt både att nå ut med information och hämta in synpunkter, vilket inte underlättats av att vi från Vision endast haft enstaka ombud genom åren. Det har inte funnits någon tradition av regelrätta arbetsplatsträffar och tvåvägskommunikation varken längre tillbaka eller de senaste åren så det är heller inget som arbetstagarna efterfrågat, berättar Gustav Södling, socialsekreterare i Linköping, och fortsätter:

– För några år sedan hade Linköping lätt för att rekrytera och kunde i och med närheten till socionomprogrammet på Linköpings Universitet få in nyutexaminerade handläggare för en billig ingångslön om inte annat. I och med att personalomsättningen ökat i hela landet och andra kommuner kraftigt höjt sina löner har det uppstått en konkurrenssituation där Linköping hamnat långt efter; personalchefen konstaterade under 2016 att vi ligger lägst i hela länet trots att kommunen är förhållandevis rik och socialförvaltningen går plus med flera miljoner varje år.

Vad har man gjort för att åtgärda problemen?

– Från fackligt håll har vi som är ombud för Vision lyft ovanstående problem gång på gång och kommit med lösningsförslag på olika nivåer. Exempelvis har vi föreslagit mer strukturerade arbetsplatsträffar på alla enheter för att lättare kunna ge information till de anställda och göra dem delaktiga i allt som sker på förvaltningen. Vision begärde även en intresseförhandling i början av 2016 med förslag på högre chefsnärvaro och kraftigt ökade löner för samtliga anställda som vi inte fick gehör för, men senare under året har arbetsgivaren själv kommit med ett nästan identiskt förslag som gått vidare till personalnämnden där det tyvärr fick avslag. Sammantaget upplever vi från fackligt håll att arbetsgivaren har goda intentioner och att alla parter vill åt samma håll men vi har svårt för att enas om problembilden och vilka åtgärder som är nödvändiga, säger Gustav.

Hur ser det omfattande förändringsarbetet ut?

– Nu under början av 2017 har det tillkommit flera ombud för både oss på Vision och inom de andra fackförbunden så vi har mångdubblat det fackliga engagemanget på arbetsplatsen på kort tid. I och med detta har vi kunnat få en närmare kommunikation med arbetstagarna och kommer försöka göra arbetsplatsbesök på samtliga enheter under våren. I samband med detta arbete har många av våra medlemmar efterfrågat förmånen arbetstidsförkortning eller sex timmars arbetsdag så det är en fråga som vi beslutat att driva under våren. Just nu är vi i en förberedande fas där vi ser över forskningsläget, inhämtar synpunkter från medlemmarna och hör med de kommuner där det testats om hur de tycker att det fungerar. Tillsammans med andra fackförbund kommer vi även att försöka stötta arbetsgivarens förslag om generell löneförhöjning genom opinionsbildning och debattartiklar. Inspirerade av Dalia Eids arbete med Vision på socialförvaltningen i Nyköping har vi även sökt kontakt direkt med politiker i berörda nämnder för att förankra våra förslag och förkorta kommunikationsvägarna mellan medlemmar och beslutsfattare.

Vilka har varit inblandade?

– Tidigare har vi på Vision stått relativt ensamma i förändringsarbetet men i dagsläget vill jag påstå att hela förvaltningen och även de andra fackförbunden är engagerade. Vi är särskilt nöjda med att det från politiskt håll finns ett ökande intresse då det underlättar processen att få med sig beslutsfattarna redan i ett tidigt skede, säger Gustav.

När beräknar man vara klar?

– Förändringsarbetet på socialförvaltningen ser jag som något vi alltid kommer att arbeta med i olika former. Vissa av de förmåner vi driver kring till exempel förbättrade arbetsplatsträffar och arbetstidsförkortning tror jag att vi kan få igenom under våren med lite tur medan exempelvis höjda löner förmodligen är en längre process.

Vad ser du att man måste förändra?

– Min bedömning är att många av de problem som socialförvaltningen i Linköping ställs inför grundas i en bristfällig kommunikation under många års tid där det fattats beslut som inte varit förankrade hos de anställda och som sedan inte kunnat verkställas på ett fungerande sätt. Det märks tydligt att de anställda inte känt sig delaktiga och att vi bara haft en handfull ombud på flera hundra anställda tycker jag är ett tydligt tecken på att det är ett utvecklingsområde. Så tillsammans med konkurrensmässiga löner och en förbättrad arbetsmiljö tror jag att en fungerande tvåvägskommunikation kan ge ett hållbart arbetsliv för våra medlemmar, avslutar Gustav.

Läs mer: Hur får vi balans mellan krav och resurser?

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar