Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Välkommen utredning om ett hållbart arbetsliv

2017-05-24

Regeringen tillsätter en utredning kring ett sk alterneringsår och andra arbetsmiljöfrågor. En frisk arbetsmiljö och ett mänskligt arbetsliv är några av de viktigaste frågorna för Visions medlemmar. Vi har arbetat länge på området och har flera verktyg och förslag på åtgärder för att få ett mer mänskligt arbetsliv.

Vi välkomnar utredningens fokus på arbetstider och anställningsformer, frågor som präglar dagens arbetsliv alltmer och som varit särskilt viktiga i årets avtalsrörelse. Trygga anställningsformer är en friskfaktor som minskar stress och oro, ökar delaktigheten hos den anställde och leder till stabilare arbetsgrupper och bättre organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förslaget om ett "alterneringsår" är en förbättring av det tidigare ”friåret” och kan på ett bra sätt möta individens utveckling i arbetslivet, med arbetsmarknadens utmaningar att hitta personal.

Chefers förutsättningar inom välfärden är även det en viktig politisk fråga som kräver handling. Igår kom Visions rapport ”Chefers förutsättningar är avgörande för en hållbar välfärd”, som kartlagt situationen för chefer i ca 200 kommuner. I den avsiktförklaring för friskare arbetsplatser som Sveriges Kommuner och Landsting tecknat med bland andra Vision, lyfts ett rimligt medarbetarantal för chefer fram som en av de viktigaste åtgärderna för att minska ohälsan. Chefer ska också ges möjlighet att använda sin tid och kompetens till att vara just chefer – vilket kräver rätt stöd från kringliggande verksamhet. Den utredning som regeringen nu tar initiativ till, kompletterar och fördjupar kunskaperna inom dessa viktiga områden.

-          Genom ett medvetet och målinriktat arbete kan vi tillsammans med regeringen och andra berörda få till stånd ett hållbart arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande på Vision. Vi utreder och kartlägger situationen runt om i landet, och vi skapar konkreta verktyg för ett mer mänskligt arbetsliv.

Att regeringen visar att de tar frågorna på stort allvar känns hoppfullt. Politiker på både nationell och lokal nivå behöver ägna sig åt arbetsmiljöfrågor i mycket högre utsträckning. En orimligt hög arbetsbelastning, bristfälligt stöd och för litet inflytande över det egna arbetet måste betraktas som en hälsofara, på samma sätt som tunga lyft och belastande arbetsställningar. Vision har många verktyg för att arbeta med dessa frågor och vill vara del i utformandet av ett framtida mänskligt arbetsliv. 

Regeringens debattartikel med förslaget på DN debatt 2017-05-24

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

200 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar