Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Fastighetanställdas förbund varslar inom kommunala fastighetsbolag - så berörs du

2017-05-24

Fastighets har varslat om strejk vid vissa kommunala fastighetsbolag och övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal vid samtliga kommunala fastighetsbolag som tillhör Pacta. Vision är neutral i konflikten men som medlem i Vision kan du ändå komma att beröras.

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Fastighets och Pacta för kommunala fastighetsbolag har pågått en tid och Fastighets har valt att varsla om konfliktåtgärder för att få till ett nytt avtal. Fastighets har bland annat ställt krav  på en låglönesatsning motsvarande det som redan avtalats inom branschen.

De varslade stridsåtgärderna kommer att träda i kraft den 1 juni 2017 kl 06.00 om inget avtal blivit klart innan dess. Stridsåtgärderna kan också komma att skjutas upp om de utsedda medlarna väljer att göra det, eller så kan konfliktåtgärderna återkallas av annan anledning.

Vision har medlemmar som jobbar i den berörda branschen. Vision är neutral i konflikten mellan Fastighets och Pacta. Men om du är anställd i ett företag som är uttagen i strejk är det viktigt att du vet vad som gäller för dig och vart du kan vända dig med frågor. Vision Direkt svarar på dina frågor varje dag 8-20, tel 0771 44 00 00

FAQ

Hur får jag information från Vision?

Vision kommer så länge konflikten pågår ständigt uppdatera hemsidan med aktuell information. Det kan därutöver vara nödvändigt att vi tar en direktkontakt med vissa medlemmar. Det är därför oerhört viktigt att alla som arbetar inom den varslade branschen uppdaterar sina uppgifter på www.vision.se med korrekt telefonnummer, e-mailadress som inte går till arbetsgivarens domän, vilken arbetsplats du utför arbete på samt uppgift om vilken titel du innehar. Uppkommer frågor som hemsidan inte ger svar på kan du alltid kontakta Vision Direkt.

Vad är ett varsel?

Innan en stridsåtgärd kan genomföras måste denna varslas. Det innebär att man måste meddela sin motpart att man har för avsikt att genomföra en stridsåtgärd samt hur den tilltänkta stridsåtgärden ser ut. Ett varsel måste lämnas senast sju arbetsdagar innan en stridsåtgärd kan genomföras.

Vad innebär Fastighets varsel?

Fastighets har dels varslat om övertids-, mertids- och nyanställningsblockad samt förbud mot inhyrning av personal inom hela avtalsområdets tillämpningsområde, dels om total arbetsnedläggelse (strejk) vid vissa arbetsplatser. Vilka dessa är framgår av Fastighets varsel De arbetsuppgifter som omfattas av strejk är försatta i blockad. Detta innebär att de inte ska utföras av någon annan arbetstagare.

Vad innebär att medlare utsetts?

Enligt lag ska medlare utses i en arbetsmarknadskonflikt. Medlarnas uppdrag är att verka för att ett nytt avtal träffas. Medlarna har rätt att enligt lag skjuta upp varslade konfliktåtgärder med upp till 14 dagar.

Vad är Visions hållning?

Vision förhåller sig neutrala till de varslade stridsåtgärderna.

Vad menas med neutralitet?

Du har som arbetstagare en rätt att förhålla dig neutralt till de varslade stridåtgärderna. Om arbetstagare på din arbetsplats är uttagna i strejk innebär det att du endast är skyldig att utföra dina vanliga arbetsuppgifter och enligt tidigare fastställt schema. Arbetsgivaren har inte rätt att p g a strejken återkalla tidigare beviljad semester. Arbetsgivaren har inte rätt att beordra dig att på övertid utföra blockerade arbetsuppgifter. Skulle arbetsgivaren ändå beordra dig att utföra blockerade arbetsuppgifter, alltså sådana arbetsuppgifter som de arbetstagare som är uttagna i konflikten vanligtvis utför, kan du hävda din rätt till neutralitet. Skulle arbetsgivaren inte acceptera detta ska du omedelbart kontakta Vision Direkt.

Varför vidtar Vision inga egna åtgärder?

Den nu uppkomna situationen rör kollektivavtal mellan Fastighets och Pacta..Vi följer naturligtvis de pågående förhandlingarna med stort intresse, men då det dessa inte direkt rör Visions medlemmar och kollektivavtal förhåller vi oss neutrala.

Jag är medlem i Vision men arbetar inom Fastighets område. Vad innebär att arbetet är försatt i blockad för mig?

Det är endast Fastighets medlemmar som direkt tas ut i konflikten. Din rätt till neutralitet medför dock att du inte ska utföra blockerade arbetsuppgifter. Om du inte utför dina arbetsuppgifter har du inte rätt till lön från arbetsgivaren eller strejkersättning från Fastighets, då konfliktersättning endast utges till medlemmar. Skulle du hamna i en sådan situation, kontakta omedelbart Vision Direkt. Om du egentlig borde vara medlem i Fastighets så kontakta dem för information. 

Min arbetsplats är inte uttagen i konflikt, men en arbetsplats inom samma förtag är det? Kan arbetsgivaren kräva att jag utför arbete där?

Nej, i din rätt att förhålla dig neutral ligger att arbetsgivaren inte kan beordra att du ska utföra blockerat arbete på en annan arbetsplats.

Min arbetsplats omfattas av varslet, vad gäller innan strejken bryter ut, kan arbetsgivaren beordra mig att utföra arbetsuppgifter som är ett led i bolagets förberedelser inför konflikten?

Innan strejken bryter ut gäller vanliga arbetsrättsliga regler, d v s arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Om arbetsgivaren nu och fram till konfliktåtgärderna träder i kraft ändrar dina arbetsuppgifter, kontakta omedelbart Vision Direkt.

Kan min arbetsgivare, som omfattas av konflikten, ändra i mitt fastställda schema så att jag kan täcka upp för mina strejkande kollegor?

Nej, arbetsgivaren har inte rätt att ändra i ett fastställt schema för att blockerade arbetsuppgifter ska utföras.

Jag är chef – kan jag tvingas att beordra arbetstagare att utföra blockerat arbete?

Rätten till neutralitet gäller för alla arbetstagare. Denna rätt gäller även i fråga om fattande och genomförande av arbetsledningsbeslut. Om de uppkommer några frågor, kontakta omedelbart Chef Direkt.

Jag är chef – om min arbetsgivare kräver att jag ska anställa ny personal, måste jag det?

Inom hela branschen har varslats om nyanställningsblockad. I din rätt att förhålla dig neutral ligger att du inte ska nyanställa när konfliktåtgärderna trätt i kraft. Har du frågor, kontakta Chef Direkt.

Min arbetsplast är inte uttagen i konflikten, innebär det att det inte kan komma att bli strejk även här?

I dagsläget är det endast de arbetsplatser som framgår av Fastighets varsel som är uttagna i strejk. Om din arbetsplats inte omfattas av varslet kommer arbetet att fortlöpa som vanligt. Om avtal inte träffas inom den närmaste tiden kan Fastighets eller Pacta utöka de varslade åtgärderna. För att få göra detta måste de varsla om konflikt senast sju arbetsdagar innan åtgärden ska träda i kraft. Vi kommer att hålla informationen på hemsidan uppdaterad.

Min arbetsgivare har börjat gå runt och fråga om jag är med i något fack. Måste jag svara på det?

Nej, i din rätt till föreningsfrihet ligger att du inte behöver besvara frågor om fackligt medlemskap

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

270 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar