Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Susanne Wikström.

    Susanne Wikström.

Ökad arbetsglädje och minskad stress i Söderhamn

2017-05-03

I Söderhamn har man sedan 2016 infört en ny styr- och ledningsfilosofi inom hela kommunen. Den bygger på medarbetarnas tillit och engagemang. Ett av fem fokusområden är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. I det ingår att ge chefer förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap.

Enhetschefen Susanne Wikström är positiv till förändringarna. Hon berättar att man satsar på att anställa fler chefer för att få bukt på den höga belastning som cheferna inom äldreomsorgen hade.

– Förr hade vi runt 30 till 55 medarbetare inom äldreomsorgen men nu har man tagit beslut om att man ska ha 10 till 30 medarbetare. Så det man har gjort är att man har anställt fler chefer och det är jättebra. Nu är det inte alls samma höga belastning som det var innan, säger Susanne och fortsätter:

– Förut hann vi inte med våra anställda förut utan det blev mest att släcka bränder och se till att brukarna hade det så bra som möjligt. Detta gjorde att många blev sjukskrivna och inte trivdes på jobbet. Det är mycket bättre i dag. Det har blivit lugnare och jag har börjat med mina dialogsamtal, jag ser och hör personalen mycket bättre och jag har fått flera kollegor att bolla idéer med i verksamheten. Det är mycket roligare att jobba nu, säger Susanne.

Susanne berättar att medarbetarna också tycker att det har blivit bättre.

– Ja, ett exempel är att hos oss så får nu alla plats runt bordet på morgonen. Tidigare när vi hade morgonmöte innan alla åkte i väg så fick man inte plats runt bordet men det gör man nu och det blir lugnare och man kan diskutera saker mycket bättre.

Katarina Hedberg som är ordförande i omvårdnadsnämnden i kommunen. Hon berättar att förutom den nya styrfilosofin har också Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö bidragit till beslutet att se över chefers förutsättningar.

– Vi var väl medvetna om att många av våra chefer hade alldeles för stora medarbetargrupper, och ville vi ha en annan typ av ledarskap så måste vi också ge förutsättningarna. Att se, coacha och leda sina medarbetare på ett annat sätt än i dag, tror vi är en framgångsfaktor på flera sätt, säger hon.

Kommunchefen har tillsammans med koncernledningsgruppen fått ett uppdrag att göra en översyn om vad det ska innebära att vara chef i Söderhamns kommun när det gäller antalet underställa, arbetsbörda och ansvar. De ska ta fram ett förslag som ska presenteras till styrelsen och kommunfullmäktige inför budgetuppdateringen 2018.

– I Omvårdnad 2.0 tydliggör vi nödvändiga åtgärder för att uppnå Omvårdnadsnämndens förväntade effekter och syfte. Utvecklingsplanen har fokus på kund och värdebaserad styrning och beskriver vad nämnden främst behöver göra för att kunna ge verksamheterna förutsättningar till att uppnå detta. Samt bidra till att uppnå Söderhamns kommuns vision, berättar Katarina Hedberg och fortsätter:

– Det finns flera områden som vi anser nödvändiga, men en handlar om just bemanning och ledarskap och där pratar vi om ett värdebaserat ledarskap. Detta faller väl in under kommunens fokusområde; attraktiv arbetsgivare och är en viktig pusselbit.

Katarina Hedberg tror precis som Susanne att ett värdebaserat ledarskap kommer leda till ökad frisknärvaro, ökad arbetsglädje och minskad stress.

– Omvårdnadsnämndens förväntade effekt när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare, är att "Medarbetare är stolta att arbeta, och fler blir intresserade av att arbeta inom omvårdnadsnämndens verksamheter", säger Katarina Hedberg.

"Kräver tålamod, tillit och mod"

– Vi har alla ett arbete att göra, politiker, tjänstemän och medarbetare. Det kommer att kräva både tålamod, tillit och mod. Fokus skall vara på effekt hos kund genom att vi ska ta tillvara allas förmågor, kunskaper och engagemang för att utveckla våra verksamheter, säger Katarina Hedberg.

Vad föranledde beslutet om just max 10-30 medarbetare per chef?

– Förutom det som jag sagt ovan med kommunens styr- och ledningsfilosofi, har också Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, påverkat oss i tankarna kring detta. Cheferna skall ges förutsättningar att utföra sitt ledarskap helt enkelt, berättar Katarina Hedberg och fortsätter:

– Nämndens bedömning är att cheferna inte bör ha fler än 30 underställda medarbetare, beroende på verksamhet och vi tror att denna åtgärd är en del i arbetet för att bidra till minskad stress, ökad frisknärvaro och ökad arbetsglädje. Sedan återstår att se vad översynen som skall göras, visar.

Har det hunnit bli någon skillnad?

– Det har gått lite för kort tid för att kunna säga att det har blivit skillnad och det tar tid att rekrytera fler medarbetare. När det gäller kompetensförsörjning inom vård och omsorg i Sverige, är behovet stort, så även hos oss. Detta gör att vi tyvärr inte kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens utifrån behov, i tillräckligt hög grad. Men när vi kommit lite längre, är min övertygelse att det kommer att ha gjort skillnad.

Vad för effekt hoppas ni att detta ska leda till?

– Vi tror att vårt arbete med bland annat ett värdebaserat ledarskap skall leda till ökad frisknärvaro, ökad arbetsglädje och minskad stress, avslutar Katarina Hedberg.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet

199 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar