×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Minskning i löneskillnaden mellan kvinnor och män

2017-06-21

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, 0,5 procentenheter sedan 2015. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

Under 2016 var löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden 12 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet där man har jämfört kvinnors och mäns löner under förra året.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg, som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

I snitt tjänar en person 32 800 kronor i månaden men det går att se en stor variation mellan sektorerna. Det är störst löneskillnad inom landstinget, 21, 1 procent och i kommunerna är det minst skillnad, 3,4 procent. I landstinget kan man se en minskning med 1,3 procentenheter sedan 2015 och i kommunerna 1,2 procentenheter.

En bidragande orsak till att minskningen är de extra lönesatsningarna på kvinnodominerade yrkesområdena de senaste åren, bland annat satsningar på socialsekreterare, lärare och undersköterskor.

– Socialsekreterare har fått upp sina löner vilket är resultatet av ett fungerande lokal lönebildningsprocess där Visions företroendevalda har gjort ett bra jobb. Samtidigt råder det stor brist på socialsekreterare och lokala arbetsgivare har förstått att de måste satsa extra på gruppen för att konkurrera med andra arbetsgivare, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Enligt Medlingsinstitutet finns det en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent om man tar hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

I rapporten kan man även se att kvinnors inkomst är lägre än mäns på grund av att de har en lägre lön och i genomsnitt arbetar färre timmar. Kvinnor arbetar betydligt mer deltid och de är också mer frånvarande från arbetet i mycket större utsträckningen som en följd av högre sjukfrånvaro, ett större ansvar för barn och gamla föräldrar.

– Att kvinnor jobbar mindre är ett stort problem. Vi vet att arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken är sämre än i mansdominerade, det handlar till exempel om en obalans mellan krav och resurser och bristande förutsättningar för ledarskapet. Då ökar risken för ohälsa och sjukskrivning. Jämställda villkor och ett mänskligt arbetsliv är därför grundläggande för att kvinnor ska kunna jobba mer och öka sin inkomst, säger Veronica Magnusson.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Nyutbildade socionomer byter oftare jobb

En ny studie visar att nyutbildade socionomer ofta byter jobb. Orsaken tros vara höga krav och arbetsbelastning, brister i organisation och arbetsmiljö. Men också för många oerfarna chefer och kollegor.  för 9 dagar sedan

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Biståndshandläggare - en nyckelfunktion i vår välfärd

Idag släpps Visions rapport om biståndshandläggares nyckelfunktion i välfärden - en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. Samtidigt konstaterar Vision att bristen på biståndshandläggare riskerar att drabba dem som är i behov av samhällets stöd och service.  2020-09-10

Det föreslår Framtidens socialtjänst i efterlängtat betänkande

Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet.  2020-08-27

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb