×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Minskning i löneskillnaden mellan kvinnor och män

2017-06-21

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, 0,5 procentenheter sedan 2015. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet.

Under 2016 var löneskillnaden mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden 12 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med året före. Det visar en ny rapport från Medlingsinstitutet där man har jämfört kvinnors och mäns löner under förra året.

– Vi ser en trend med fortsatt minskande skillnader. Sedan år 2005 är minskningen 4,3 procentenheter, säger John Ekberg, som är statistikansvarig på Medlingsinstitutet, i ett pressmeddelande.

I snitt tjänar en person 32 800 kronor i månaden men det går att se en stor variation mellan sektorerna. Det är störst löneskillnad inom landstinget, 21, 1 procent och i kommunerna är det minst skillnad, 3,4 procent. I landstinget kan man se en minskning med 1,3 procentenheter sedan 2015 och i kommunerna 1,2 procentenheter.

En bidragande orsak till att minskningen är de extra lönesatsningarna på kvinnodominerade yrkesområdena de senaste åren, bland annat satsningar på socialsekreterare, lärare och undersköterskor.

– Socialsekreterare har fått upp sina löner vilket är resultatet av ett fungerande lokal lönebildningsprocess där Visions företroendevalda har gjort ett bra jobb. Samtidigt råder det stor brist på socialsekreterare och lokala arbetsgivare har förstått att de måste satsa extra på gruppen för att konkurrera med andra arbetsgivare, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Enligt Medlingsinstitutet finns det en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent om man tar hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor.

– Den viktigaste förklarande faktorn till löneskillnaden är att kvinnor och män arbetar i olika yrken, säger John Ekberg.

I rapporten kan man även se att kvinnors inkomst är lägre än mäns på grund av att de har en lägre lön och i genomsnitt arbetar färre timmar. Kvinnor arbetar betydligt mer deltid och de är också mer frånvarande från arbetet i mycket större utsträckningen som en följd av högre sjukfrånvaro, ett större ansvar för barn och gamla föräldrar.

– Att kvinnor jobbar mindre är ett stort problem. Vi vet att arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken är sämre än i mansdominerade, det handlar till exempel om en obalans mellan krav och resurser och bristande förutsättningar för ledarskapet. Då ökar risken för ohälsa och sjukskrivning. Jämställda villkor och ett mänskligt arbetsliv är därför grundläggande för att kvinnor ska kunna jobba mer och öka sin inkomst, säger Veronica Magnusson.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  2019-10-08

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  2019-09-20

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  2019-09-20

Kvinnliga chefer presterar bättre

I en amerikansk studie bedöms kvinnliga chefer att prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap.  2019-08-19

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb