×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Avtalskraven till KFS lämnade – fokus på lön och anställningsvillkor

2017-01-27

Vision har nu lämnat avtalskraven till KFS för medlemmar som arbetar i besöksnäringen, musei- och arkeologiska verksamheter samt vård- och omsorgsföretag. I avtalskraven står det bland annat att om man ska klara av rekryteringsbehoven och behålla kompetenta och engagerade medarbetare i dessa verksamheter krävs konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor, väl i nivå med övrig arbetsmarknad.

Vision arbetar för att du som medlem får ett mänskligare arbetsliv. För att klara de framtida rekryteringsbehoven och behålla kompetenta och engagerade medarbetare i dessa verksamheter krävs konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor, väl i nivå med övrig arbetsmarknad. Dessutom ska de framtida avtalen öka medlemmarnas omställningsförmåga på en arbetsmarknad i ständig förändring.

Den 26 januari lämnade Vision över avtalskraven till KFS.

Det här vill Vision:

Här är exempel på förbättringar som vi lyfter fram vårt avtalsyrkande för dig som jobbar i besöksnäringen, musei- och arkeologiska verksamheter och vård- och omsorgsföretag:

• Arbetsmiljö och diskriminering: De centrala parterna behöver intensifiera arbetet för att skapa friska, hälsosamma arbetsplatser där det inte förekommer diskriminering.

• Lön: Visions medlemmar ska få reallöneökningar under avtalsperioden. Årliga lönekartläggningar ska genomföras enligt lagstiftningen. De lönesättande chefernas deltagande i löneprocessen ska utvecklas. Om medarbetaren inte är nöjd med löneutvecklingen ska hen ha rätt att kräva en handlingsplan om vad som behöver infrias för att få en förbättrad löneutveckling.

• Kompetensutveckling: Varje medarbetare ska få en plan för kompetensutveckling i samband med sitt utvecklingssamtal. I avtalet ska det framgå att arbetsgivaren avsätter nödvändiga resurser för medarbetarnas kompetensutveckling.

• Anställningsformer: Trygga anställningar som gäller tillsvidare ska vara norm. Visstidsanställningar och inhyrd personal ska endast få användas undantagsvid, när det finns sakliga skäl för det. Om visstidsanställning eller inhyrning används, yrkar Vision på att visstid omvandlas till tillsvidareanställning efter 24 månaders sammanhängande anställning, oavsett om det varit vikariat, allmän visstid, inhyrning eller någon annan form av visstidsanställning.

• Arbetstider och anställningsvillkor: Längre semester eller individuella arbetstidskonton ska gälla alla. För att klara ett hållbart och friskare arbetsliv ska arbetsgivarna avsätta resurser för friskvårdande och rehabiliterande insatser. Bestämmelser om arbetstid ska förändras så att ett lägre arbetstidsmått kan införas för den som arbetar i HVB-hem och andra verksamheter, som är bemannade dygnet runt.

• Pensioner: Vision vill att avsättningen till tjänstepensionen ska öka, och att det ska vara en rättighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. Det ska även vara möjligt att omvandla andra anställningsförmåner till ökad pensionsavsättning individuellt.

Här kan du läsa hela yrkandet.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Avtal om korttidspermittering på plats

Vision har tecknat avtal om korttidspermittering med flertalet arbetsgivarorganisationer. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.  2020-03-20

Ett hållbart arbetsliv och en grön arbetsplats avtalskrav

Idag lämnade Vision över yrkanden till kommande avtalsförhandlingar med Sobona för de egna branschavtalen. Hållbarhet, både för klimat och medarbetare, är en återkommande punkt i Visions avtalskrav.   2019-12-17

Präster får nytt avtal angående arbetstidsregler

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har  kommit överens om särskilda bestämmelser för reglering av prästers arbetstid. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som mer överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan.  2017-11-30

Parterna överens om nytt avtal för personliga assistenter

Kommunal och Almega vårdföretagarna kom i går kväll överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter.  2017-09-08

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb