×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Forskare undersöker arbetsmiljöarbete ur ett genusperspektiv

2017-02-23

En grupp forskare ska utreda om kommunpolitiker gör någon skillnad på sitt arbetsmiljöansvar för kvinno- eller mansdominerade verksamheter.

När Arbetsmiljöverket offentliggjorde en utvärdering av tillsynsinsatsen Kvinnors arbetsmiljö som pågick under 2011 till 2014 visade den att sjuktalen inte har förbättrats i de kommuner som har undersökts närmare. I den kvinnodominerade hemtjänsten har sjuktalen ökat kraftigt och i de tekniska verksamheterna har sjuktalen legat still.

De forskare som har gjort utvärderingen menar att det beror på att kraven når dem som har det juridiska ansvaret för arbetsmiljön, politikerna. De hamnar i stället hos dem som politikerna har delagerat arbetsmiljöansvaret till, chefer på olika nivåer och de har inte mandat att förändra styrningen av kommunen.

– Vi behöver bli bättre på att ställa krav på till exempel riskbedömningar på central nivå i kommunerna. Då blir det åtgärder där, istället för hos de enskilda förvaltningarna, säger Lena Niemi Birgersdotter, som ansvarat för utvärderingen på Arbetsmiljöverket, till Suntarbetsliv.

Just nu arbetar Arbetsmiljöverket med att vässa sina tillsynsinsatser på flera plan. Vicki Johansson och hennes forskarkollegor ska undersöka hur politikerna ser på genus och arbetsmiljö och om det har betydelse för hur arbetsmiljöarbetet bedriver i kommunerna, skriver Suntarbetsliv.

Kommunpolitiker har det juridiska ansvaret för arbetsmiljön för kommunernas anställda: undersköterskor, lärare, fastighetsförvaltare och andra yrkesgrupper. Men ofta delegeras detta till olika chefer som då i praktiken får ha hand om arbetsmiljöarbetet.

Man kommer att skicka ut enkäter till politiker i landets samtliga kommuner med frågor om hur de arbetar med och uppfattar jämställdhets- och arbetsmiljöarbete. Sedan kommer man att specialstudera hur politiker och tjänstemän i några kommuner har hanterat de tillsynskrav som Arbetsmiljöverket har ställt på kommunen, efter besök från verkets inspektörer.

– Tanken är att jämföra kommuner som organiserar sitt arbetsmiljöarbete på olika sätt, och undersöka om deras sätt att arbeta med arbetsmiljöfrågor påverkas av och påverkar hur de hanterar Arbetsmiljöverkets tillsynskrav utifrån ett genusperspektiv, säger Vicki Johansson, professor i offentlig förvaltning på Förvaltningshögskolan i Göteborg, till Sunt Arbetsliv.

Läs även: Vision startar landets största dialog för mänskligare arbetsliv

Det finns redan en hel del forskning som visar att kvinnodominerad verksamhet i offentlig sektor ofta har sämre arbetsvillkor än mansdominerad verksamhet. Första linjens chefer har inom vård, skola och omsorg ansvar för fler medarbetare, ett sämre administrativt stöd och sämre kontakt med politiker och högre tjänstemän, än i till exempel teknisk verksamhet.

Men även att det är välkänt i dag så kan det vara svårt att få syn på ojämställdhet när den ligger i den egna verksamheten, konstaterar Vicki Johansson.

– Ju närmare man kommer sin egen verksamhet, desto svårare blir det ofta att se och identifiera ojämställdheten, säger hon.

Det kan också vara olika hur man förklarar skillnader i arbetsvillkor för kvinno- och mansdominerade verksamheter.

– I en organisation kan man ha uppfattningen att män och kvinnor är olika men jämställda, och att de passar att arbeta i olika verksamheter. I en annan organisation uppfattar man istället samma förhållanden som en maktobalans, säger Vicki Johansson till Suntarbetsliv.

Hypotesen som forskarna har är att i kommuner där man ser att det finns skillnader i arbetsvillkor för kvinnor och män kan det vara enklare att arbeta med jämställdhetsfrågor. I de kommuner som inte är engagerade i frågan om kön, makt och arbetsmiljö kan det vara svårare.

Läs även: Så kom Karina tillbaka från sjukskrivningen

Forskarna hoppas kunna visa att Arbetsmiljöverkets inspektörer behöver använda olika metoder för att utöva tillsyn, beroende på kommunpolitikernas inställning till vikten av jämställda arbetsvillkor.

Det här forskningsprojektet kommer att pågå under tre år och forskningsanslaget kommer från Arbetsmiljöverket.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så får du med semesterlugnet till jobbet

Har jobbstressen redan gjort sig påmind efter sommarens ledighet? Arbetsmiljötidningen Du & jobbet har pratat med ”stressdoktorn” och föreläsaren Tomas Danielsson för att få några råd hur du kan behålla sommarlugnet, även om arbetsvardagen har startat på allvar.  igår kl 11:36

Så får du en bättre arbetsmiljö vid köksbordet

Under våren är det många som har bytt kontoret till köksbordet. För att fortsatt minska risken för smittspridning av corona rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att de som har möjlighet att arbeta hemma fortsätter med det även under hösten. Ta del av forskares bästa tips på hur du bibehåller en bra arbetsmiljö i hemmet.  för 7 timmar sedan

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  2020-07-01

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.  2020-06-29

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb