×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fokus på lön och skapa hälsosammare arbetsplatser

2017-02-10

Nu lämnas avtalsyrkanden för Visions medlemmar som arbetar med vård och omsorg i företag inom arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen. Fokus ligger på lön och bättre jobbvillkor.

Den 1 april ska ett nytt avtal vara klart för Visions medlemmar som arbetar med vård och omsorg i företag inom arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen. Visions medlemmar vill ha ett mänskligare arbetsliv. För att klara de framtida rekryteringsbehoven och behålla kompetenta och engagerade medarbetare i dessa företag krävs konkurrenskraftiga löne- och anställningsvillkor, väl i nivå med övrig arbetsmarknad.

Det här vill Vision:

I vårt avtalsyrkande vill vi se flera förbättringar för dig som jobbar inom vård och omsorg. Här är några exempel:

• Lön: Visions medlemmar ska få reallöneökningar under avtalsperioden. Den löneskillnad som finns mellan jämförbara kvinno- och mansdominerade yrken och sektorer ska minska. Under hösten och vintern har parterna arbetat gemensamt med syftet att teckna ett nytt förbättrat löneavtal. Vision vill bland annat att det blir tydligare för alla hur lönprocessen går till på arbetsplatsen. Vi vill medverka till att ta fram gemensamma verktyg för att sprida kunskap om det nya avtalet. Vision vill också att parterna gemensamt utvärderar resultatet av kompetensutveckling.

• Allmänna anställningsvillkor: Visions medlemmar ska kunna få föräldralön när de är lediga för vård av barn. Vi vill också att taket för ob-ersättningen ska tas bort så att ob kan följa medlemmens löneutveckling.

• Åtgärder för att skapa en hälsosammare arbetsplats i balans med privata angelägenheter: Många av våra medlemmar arbetar inom områden som är psykiskt påfrestande. Ingen ska behöva bli sjuk på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Vision vill därför tillsammans med arbetsgivaren följa upp hur Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö används. En del av en god arbetsmiljö är hälsan, och därför ska Visions medlemmar ha rätt att ta ledigt med lön för 1) besök hos hälso- och sjukvården när det rör arbetsförmågan och 2) vid besök hos mödravårds- och barnavårdscentral för båda föräldrarna.

• Generationsväxling: Rekryteringsbehoven är stora, och avtalets förmåner ska vara attraktivt för unga och äldre. Vision vill att avsättningen till tjänstepensionen ska öka, och att det ska bli möjligt för en äldre person att gå ner i tjänstgöringsgrad. Dessa åtgärder gör det möjligt för äldre att orka jobba längre.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Framgångar i nytt avtal med Arbetsgivaralliansen

Vision har tecknat nytt avtal för Skola/utbildning och Folkhögskola med Arbetsgivaralliansen. Nytt i avtalet är bland annat att föräldrar har rätt till föräldrapenningtillägg från och med första anställningsdagen.  2018-09-21

Präster får nytt avtal angående arbetstidsregler

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har  kommit överens om särskilda bestämmelser för reglering av prästers arbetstid. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och innehåller enklare och mer flexibla arbetstidsregler som mer överensstämmer med reglerna för andra yrkesgrupper i kyrkan.  2017-11-30

Parterna överens om nytt avtal för personliga assistenter

Kommunal och Almega vårdföretagarna kom i går kväll överens om ett nytt kollektivavtal för personliga assistenter.  2017-09-08

Jenny Stake Fredriksson och Jan-Eric Rönngren, förhandlingsledare vid Arbetsgivaralliansen, och Faraj Abuiseifan
Ombudsman på Vision.

Lön och fungerande löneprocess – centrala i yrkande

Nu börjar avtalsrörelsen för ett nytt avtal för Trossamfund och ekumeniska organisationer (TEO).  2017-09-04

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb