×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Världsarbetsmiljödagen fokuserar på digital arbetsmiljö

2017-04-27

Hur kan vi skapa en sundare digital arbetsmiljö? Det kommer man bland annat prata om under ett frukostseminarium på Världsarbetsmiljödagen.

I morgon fredag är det Världsarbetsmiljödagen. En dag som ILO började uppmärksamma 2003 för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog. Då arrangeras bland annat ett seminarium tillsammans med Arbetsmiljöverket och temat för seminariet är en fråga som Vision länge har arbetat med, digital arbetsmiljö.

– LO-konferensen hålls varenda år i samarbete med Arbetsmiljöverket.  Innan temat för dagen bestäms brukar förslag efterfrågas från parterna. Vision föreslog digital arbetsmiljö utifrån att de digitala verktygen påverkar hur vi organiserar arbetet, får konsekvenser i den social arbetsmiljö och kommer att bli allt mer tongivande i och med den ökande digitaliseringen. Förslaget fick gehör från övriga parter, vilket känns som ett genombrott för frågan efter att Vision i många år drivit frågan om den digitala arbetsmiljöns betydelse men inte alltid upplevt att andra parter har varit med på banan. Det är väldigt roligt att den digitala arbetsmiljön nu lyfts fram med bred partsuppslutning på Världsdagen för arbetsmiljö, säger Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Vision.

Läs även: Digital arbetsmiljö

På seminariet kommer Jan Gulliksen, professor i Människa-datorinteraktion och Dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, att vara huvudföredragare. Han var ordförande för regeringens Digitaliseringskommission och sitter nu i regeringens Digitaliseringsråd. Han är också Digital Champion of Sweden för EU-kommissionen. Han forskar på Användbarhet och tillgänglighet av Digitala system, om Digitala Arbetsmiljöer och Användarcentrerad systemdesign, om Digitalisering och effekter på samhället och betydelse för företagens ledarskap.

– Det här är mycket aktuella frågorjust nu, eftersom stora delar av arbetslivet omformas genom att digitaliseringen innebär nya arbetssätt, men även nya arbetsuppgifter och yrken, samtidigt som en del arbetsuppgifter digitaliseras. Man pratar om robotiseringen och då handlar det inte enbart om robotar som kan röra på sig monotomt och lyfta på tunga saker för att spara på ryggar, utan även en robotisering i digital form, som kan komma att inverka bland annat på de arbetsuppgifter tjänstemän har i form av upprepande och mer förutsägbara rutiner, men även hur det kan komma att styra hur verksamheten organiseras. Vi måste fundera på hur våra yrkesroller kommer att utvecklas här i framtiden, vilken kompetensutveckling som behövs för att utvecklas så ens kunskaper uppdateras samtidigt som kraven på jobben ändras, och vad förändringarna innebär för arbetsmiljön, säger Carola Löfstrand och fortsätter:

– Där man verkligen kan se det här konkret är i IT-systemen. Hur program och systemvarors struktur styr hur vi organiserar vårt arbete. I vilken ordning vi utför arbetsuppgifter och vad vi måste mata in för data i systemen eller ej, påverkar verksamhetens upplägg. Då gäller det att systemen ska designas med en hög användbarhet och upplevas ändamålsenliga för att vara ett stöd och inte en störning. I värsta fall uppstår det ökända "IT-strulet". Vi har sett i rapporter som Vision har gjort att bland annat chefer upplever att IT-systemen styr verksamhetsutvecklingen på ett sätt som bakband dem i arbetet med att utveckla verksamheten.

Läs mer: Cheferna har en halvtimmes IT-strul om dagen

– Vi vet att för att kunna ta makten över digitaliseringens utveckling så behövs ett ökat inflytande. Samverkansfrågan är jätteviktig och här handlar det om att alla medarbetare måste ha ett inflytande och vara involverade vid ett tidigt läge när man ska upphandla ett nytt IT-system. Inte bara de som är vassast och mest intresserade av IT. En användbar metod för det är att göra en IT-skyddsrond för att se vilka behov som finns, behöver personalen kompetensutvecklas så att de kan hantera IT-systemet, upptäcka lättåtgärdade buggar och få lärdomar till nästa upphandlingsunderlag. Det här påverkar dagligen arbetsmiljön och vi vet att IT-skyddsronder fungerar, säger Carola Löfstrand.

Läs mer: IT-skyddsrond – för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  för 9 dagar sedan

Biståndshandläggare - en nyckelfunktion i vår välfärd

Idag släpps Visions rapport om biståndshandläggares nyckelfunktion i välfärden - en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. Samtidigt konstaterar Vision att bristen på biståndshandläggare riskerar att drabba dem som är i behov av samhällets stöd och service.  2020-09-10

En arbetsplats för alla - tävla och vinn 5.000 kronor!

Vision jobbar för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Skicka in ditt bidrag där du berättar vad just du har gjort för att bidra till En arbetsplats för alla. Tävlingen avslutas den 18 september.  2020-09-03

Det föreslår Framtidens socialtjänst i efterlängtat betänkande

Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet.  2020-08-27

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb