×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Svårt att klara personalförsörjningen i socialtjänsten

2016-09-26

Det blir allt svårare för Sveriges kommuner att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Värst är läget inom den sociala barn- och ungdomsvården, där nästan samtliga socialchefer nu uppger att de har svårt att klara personalförsörjningen. Det visar Visions Socialchefsrapport 2016.

Vision gör årligen en undersökning bland landets socialchefer och årets undersökning visar att det är ett fortsatt tufft personalläge i socialtjänsten. Det är framför allt erfarna medarbetare som saknas, men till skillnad mot tidigare år är det numera även svårt att rekrytera nyutexaminerade socialsekreterare.

– Flera socialchefer beskriver en krissituation och vi kan se att personalbristen får allvarliga konsekvenser. Den leder bland annat till ökade kostnader när medarbetare måste hyras in, men också minskad rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för medborgare som behöver socialtjänstens stöd, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Läs även: Så vände Kungsbacka den negativa trenden i socialtjänsten

I undersökningen säger över hälften av socialcheferna att det är svårt att rekrytera såväl chefer som biståndshandläggare och socialsekreterare inom samtliga socialtjänstens verksamheter. Det är svårast inom den sociala barn- och ungdomsvården. Här uppger 85 procent av socialcheferna att det är svårt att rekrytera chefer och hela 96 procent uppger att det är svårt att rekrytera socialsekreterare.

Läs även: Åtta åtgärder för en stabil personalsituation inom socialtjänsten

– Den viktigaste förklaringen till den turbulenta personalsituationen är det stora glappet mellan krav och resurser i socialtjänsten. Här måste våra politiker i landets socialnämnder ta sitt ansvar och garantera resurser som gör det möjligt att nå de politiska målen för verksamheten. Vi kan inte acceptera att chefer och medarbetare i socialtjänsten överges i en nedåtgående spiral, säger Veronica Magnusson.

Vision har tagit fram åtta åtgärder som bidrar till en stabil personalsituation. Det handlar bland annat om att tillsvidareanställning ska användas som norm inom socialtjänsten vid alla vakanser, att nyanställda ska få en garanterad introduktion och att medarbetarnas expertis ska tillvaratas bättre genom att anställa fler administratörer som avlastar socialsekreterare och chefer.

Socialchefsrapport 2016 baseras på en enkät som skickades ut till närmare 400 socialchefer, eller motsvarande förvaltningschefer, i juni 2016. Svarsfrekvensen är 50 procent.

Här kan ni läsa Socialchefsrapporten 2016.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Bra kollegor och en bra chef – drömarbetsplatsen 2019

Vad lägger grunden för en drömarbetsplats? Det har ManpowerGroup undersökt och högst upp på listan kommer bra kollegor och därefter kommer en bra chef.  2019-06-24

10 hetaste kompetenserna för chefer 2019

Vilka är de hetaste kompetenserna för chefer? Det har utbildning.se undersökt för att kartlägga vad arbetsgivarna söker efter 2019.  2019-06-18

Hur är man chef i framtiden?

I det här avsnittet samtalar vi med tankesmedjan Futurions VD Ann-Therese Enarsson om robotchefer, happiness managers och det viktiga uppdraget som ledare i en tid av stora förändringar. Hur leder du när pyramiderna rasar och besluten flyttas ut?  2019-05-16

Vision satsar på verksamhetsnära chefsstöd inom Region Uppsala

Sedan september förra året arbetar Stefan Andersson som Visions chefsföreträdare inom Region Uppsalas – en av Uppsalas största arbetsgivare. Det innebär att han stöttar de 70-talet chefer som är anslutna till Vision genom att se till att de får rätt förutsättningar.  2019-05-02

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb