Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Svårt att klara personalförsörjningen i socialtjänsten

2016-09-26

Det blir allt svårare för Sveriges kommuner att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Värst är läget inom den sociala barn- och ungdomsvården, där nästan samtliga socialchefer nu uppger att de har svårt att klara personalförsörjningen. Det visar Visions Socialchefsrapport 2016.

Vision gör årligen en undersökning bland landets socialchefer och årets undersökning visar att det är ett fortsatt tufft personalläge i socialtjänsten. Det är framför allt erfarna medarbetare som saknas, men till skillnad mot tidigare år är det numera även svårt att rekrytera nyutexaminerade socialsekreterare.

– Flera socialchefer beskriver en krissituation och vi kan se att personalbristen får allvarliga konsekvenser. Den leder bland annat till ökade kostnader när medarbetare måste hyras in, men också minskad rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för medborgare som behöver socialtjänstens stöd, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Läs även: Så vände Kungsbacka den negativa trenden i socialtjänsten

I undersökningen säger över hälften av socialcheferna att det är svårt att rekrytera såväl chefer som biståndshandläggare och socialsekreterare inom samtliga socialtjänstens verksamheter. Det är svårast inom den sociala barn- och ungdomsvården. Här uppger 85 procent av socialcheferna att det är svårt att rekrytera chefer och hela 96 procent uppger att det är svårt att rekrytera socialsekreterare.

Läs även: Åtta åtgärder för en stabil personalsituation inom socialtjänsten

– Den viktigaste förklaringen till den turbulenta personalsituationen är det stora glappet mellan krav och resurser i socialtjänsten. Här måste våra politiker i landets socialnämnder ta sitt ansvar och garantera resurser som gör det möjligt att nå de politiska målen för verksamheten. Vi kan inte acceptera att chefer och medarbetare i socialtjänsten överges i en nedåtgående spiral, säger Veronica Magnusson.

Vision har tagit fram åtta åtgärder som bidrar till en stabil personalsituation. Det handlar bland annat om att tillsvidareanställning ska användas som norm inom socialtjänsten vid alla vakanser, att nyanställda ska få en garanterad introduktion och att medarbetarnas expertis ska tillvaratas bättre genom att anställa fler administratörer som avlastar socialsekreterare och chefer.

Socialchefsrapport 2016 baseras på en enkät som skickades ut till närmare 400 socialchefer, eller motsvarande förvaltningschefer, i juni 2016. Svarsfrekvensen är 50 procent.

Här kan ni läsa Socialchefsrapporten 2016.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar