Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Så skapas en effektiv vårdadministration

2016-09-21

För nionde gången är det dags för nationella konferensen om patientsäkerhet på Stockholmsmässan i Älvsjö. Vision är på plats för att prata om RAK, rätt använd kompetens.

Politiker, beslutsfattare och ledande personer inom hälso- och sjukvården i Sverige besöker den nationella konferensen om patientsäkerhet. Den inleds i dag och pågår till i morgon torsdag. Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg på Vision, är på plats för att prata om RAK, rätt använd kompetens.

– Alla kommer för att prata om patientsäkerhet och uppmärksamma det området. Vision är på plats för att dels bevaka området men också för att vi lyfta de professioner som inte är legitimerade inom hälso- och sjukvård men som tar plats på den här mässan. Vi ser vårdadministration som en viktig del av patientsäkerhetskedjan. Det är jätteviktigt att journalen hänger med och att det finns ett flöde, så att den skrivna texten följer med patientens väg i vården på ett patientsäkert sätt, berättar Anneli Hagberg.

Vision kommer att bland annat prata om RAK, rätt använd kompetens.

Läs mer: Effektiv vårdadministration/RAK

– Vi har utarbetat tio goda råd om effektiv vårdadministration. Det har vi gjort för att de medicinska sekreterarna berättar att de kan göra andra professioners arbete men de säger även att andra professioner tar deras arbetsuppgifter. Vi vet även att läkare säger att de har för mycket administrationstid och för lite tid med patienterna. Så ett av råden är att de man måste bryta traditioner och vanor. Det är jättemycket tradition, kultur och vanor inom hälso- och sjukvården som gör att det finns förutfattade meningar om vem som får göra vad inom sjukvården. Det är inte så, utan mycket av arbetsuppgifterna som ligger på sjuksköterskor och läkare i dag kan man leda om, fördela och utveckla så att de medicinska sekreterarna skulle kunna göra dessa, säger Anneli Hagberg.

Vad hoppas du att ni får ut av dagarna?

– Dels att lyfta och prata om vad som gör att vi har det svårt att organisera oss så att patienten får den bästa och effektivaste vården hen kan få, sedan vill vi prata om hur vi gör för att bryta dessa traditioner. Vi vill även att de medicinska sekreterarna ska få samma utrymme som övriga professioner inom hälso- och sjukvården och visa att de är lika betydelsefulla, avslutar Anneli Hagberg.

10 goda råd för effektiv vårdadministration

 • Bryt med traditionerna. Flera studier pekar på att det är traditioner och vanor som utgör ett stort hinder för att överföra arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper. Det är de informella och kulturella hindren som bromsar.
 • Fokus på ökad patientsäkerhet. Vårdadministration måste ses i som en del i vårdkedjan och ska följa patientens väg genom hälso- och sjukvården på ett patientsäkert sätt. Medicinska sekreterare är en värdefull resurs i arbetet med att säkerställa kvaliteten i vården.
 • Strategisk ledningsfråga. Hur vårdadministrationen utförs och av vem är en strategisk ledningsfråga för en effektiv hälso- och sjukvård. Det är kostnadseffektivt att se över hur och av vem vårdadministrationen utförs. Vi vet att vårdpersonalens tid med patienterna har minskat och har ersatts av administrativa arbetsuppgifter.
 • Inventera arbetsuppgifter. För att kunna följa flödet av processer inom hälso- och sjukvården måste de vårdadministrativa uppgifterna kartläggas och inventeras. Hur mycket tid ägnas åt administration? Vilken typ av administration utförs? Hur mycket är patientrelaterad administration?
 • Arbetsfördela/uppgiftsväxla. Utförs administrationen av rätt profession med rätt kompetens? Nästan hälften av de medicinska sekreterarna anger att det på den egna arbetsplatsen finns andra yrkesgrupper som utför administration som den medicinska sekreteraren normalt skulle ha utfört. 60 procent uppger att det finns arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av en medicinsk sekreterare men som utförs av annan yrkesgrupp.
 • Prioritera administrativa krav. Efter inventering måste en prioritering göras. Är det rätt dokumentation? Görs den dubbelt? Ska den göras alls? Rätt funktion som administrerar frigör tid till patienterna.
 • Förbättra IT-stöden, hitta tidstjuvarna. Ett fungerande IT-stöd som underlättar vårdadministrationen är förstås självklart. Tyvärr ser vi ofta exempel på hur bristfälliga IT-system gör administrationen onödigt tidskrävande och ineffektiv. Hitta tidstjuvarna inom IT-systemen och rigga för system som underlättar. I en undersökning från Vision anger de medicinska sekreterarna att hela 27 minuter försvinner från deras arbetstid på grund av IT-strul. Varje dag.
 • Utbildning och kompetensutveckling. Vision vill att en nationell kursplan utarbetas för en tvåårig utbildning på yrkeshögskolan. Idag har utbildningen regionala skillnader. Med en enhetlig utbildning blir medicinska sekreterare oavsett var de har genomgått sin utbildning attraktiva i hela landet.
 • Attraktivt arbete. Administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvård och medicinsk dokumentation är en del av vårdkedjan kring patienten. Med patientsäkerhet i fokus och med teamet som metod, där varje profession är en lika viktig i det kvalitetsskapande arbetet uppstår ett intressant och betydelsefullt arbete.
 • Rätt använd kompetens. Målet är en stärkt och effektiv hälso- och sjukvård med hög kvalitet, som tar tillvara personalens och de olika yrkesgruppernas kompetens och erfarenhet.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

672 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar