Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Delegationsordningen för arbetsmiljöuppgifter – jätteviktigt i verksamheten

2016-09-14

Om det inte finns en skriftlig delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter på arbetsplatsen kan det leda till flera problem både för chefer och medarbetare. Här berättar Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Vision, varför det är så viktigt att den ska finnas på arbetsplatsen.

Endast 4 av 35 HVB-chefer hade en skriftlig delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter när Carola Löfstrand, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Vision, höll en utbildning för HVB-chefer. Merparten av deltagarna visste inte om vad en delegationsordning innebar.

– Det blev en wake-up call för många och jag blev väldigt glad över att jag blivit inbjuden till att hålla den här utbildningen, säger Carola Löfstrand.

Vad är då delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter?

– Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar. Det ligger högst upp i en styrelse, eller hos politikerna inom en kommun, och exempelvis på ett privatägt HVB-hem är det styrelsen som ska delegera arbetsmiljöansvaret till högsta chefen, kanske en föreståndare, som sedan delegerar arbetsuppgifter för arbetsmiljöarbetet nedåt i linjen. Av delegationsordningen ska det framgå vilka befogenheter man som chef har för att kunna förbättra arbetsmiljön, vad man har för ansvar, vilka beslutmandat, vilka resurser och vilka kunskaper man har att tillgå för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det är väldigt väsentligt och arbetsmiljölagen kräver att det ska finnas en delegationsordning. Om chefen saknar delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter blir det även svårt för chefen att omsätta reglerna i den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Delegationsordningen finns för att en chef ska veta sitt manöverutrymme kunna ta beslut kring medarbetarnas arbetsmiljö så att arbetsledningen av verksamheten kan gå hand i hand med en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det skapar förutsättningar för att verksamheten ska kunna flyta på smidigt.

– Då kan första linjens chef ta direkta beslut om förbättringar istället för att hela tiden lägga tid på att backa tillbaks till sin närmaste chef för att motivera och fråga om man kan göra si eller så för att förbättra arbetsmiljön för sina medarbetare. Onödig tröghet till arbetsmiljöförbättringar vill man inte ha. Om man exempelvis ska göra förändringar i verksamheten så måste man ha de rätta verktygen för att se till att arbetsmiljön blir bra och saknas det en delegationsordning så vet inte medarbetarnas närmaste chef vad hen har för befogenheter att göra. Och saknar chefen befogenheter att förändra och förbättra förutsättningarna för arbetets upplägg och arbetsmiljön, ja, då blir inte chefen en adekvat mottagare av medarbetarnas inflytandefrågor. Det kan då skapa irritation och en vi mot dem kultur på arbetsplatsen, säger Carola Löfstrand.

Läs även: Checklista som underlättar OSA-arbetet

I delegationsordningen framgår det vilka frågor som ligger inom ens beslutsbefogenheter. Det är i allmänhet frågor som berör en specifik arbetsplats och dess medarbetare, medan arbetsmiljöfrågor som träffar flera avdelningar ligger på en högre nivå.

– Det kan bli knepigt för en chef som saknar befogenheter att göra något åt arbetsmiljön, att samverka med skyddsombud och medarbetare. Medarbetarna tror att chefen kan förändra saker på deras arbetsplats, men i själva verket så har de inte befogenheten att göra det, eftersom det inte finns någon delegationsordning, berättar Carola Löfstrand, och fortsätter:

– Det här handlar om chefens arbetsmiljö och när chefen inte själv har en bra arbetsmiljö eftersom den saknar vissa befogenheter så spiller det över på medarbetarna. De får också en dålig arbetsmiljö och sämre möjlighet att få inflytande på arbetsplatsen. Chefen måste kunna förändra och ha en relevant dialog med medarbetarna, så att medarbetarna känner att de kan ha inflytande på arbetsplatsen. Om det finns en delegationsordning så vet alla vad man kan förhålla sig till. Det är jätteviktigt för den dagliga dialogen för då slipper man en hel del frustration och irritation bland medarbetarna, säger Carola Löfstrand.

Om det finns en skriftlig delegationsordning på arbetsplatsen och chefen märker att de inte får de resurser som behövs för att kunna hantera arbetsmiljöuppgifterna då kan chefen returnera delegationsordningen till nästa chef. Därmed markerar chefen att de inte kan utföra delegationen på grund av bristande förutsättningar.

– Om det då skulle hända något på arbetsplatsen som en exempelvis en arbetsplatsolycka då tittar en åklagare vem som uppbär ett eventuellt straffansvar. Visar det sig att delegationsordningen skriftligen returnerats och vilka anledningarna till returneringen var så har chefen tydligt signalerat att hen inte har möjligheterna att ta det yttre ansvaret för genomförandet av arbetsmiljöuppgifterna och ansvaret. Då ser de att chefen har gjort vad den kunnat och straffansvaret prövas då på nästa chef uppåt i linjen hela vägen till det yttersta arbetsmiljöansvaret hos politiker eller styrelse. Därför är det viktigt att hålla koll på det här, speciellt på HVB-hem som anses vara en högriskverksamhet, säger Carola Löfstrand.

På den utbildningen som du höll i så var det många chefer som inte visste om det här, vad ska de göra nu när de kommer tillbaka till arbetsplatsen?

– Det här blev som sagt ett wake-up call för många och de går hem och pratar med sin arbetsgivare att de måste ha en skriftlig delegationsordning. Så det är det man får göra. Hem och prata med din arbetsgivare och ordna en skriftlig delegationsordning där chefens befogenheter, resurser och kunskaper ska säkerställas, avslutar Carola Löfstrand.

Läs mer: Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och chefens arbetsmiljöuppgifter

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Till arkivet

199 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar