Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Avtalspaket klart med SKL och Pacta 2016

2016-09-26

Vision har nu kommit överens med SKL och Pacta om fyra olika avtal. Överenskommelsen berör villkorsavtalet allmänna bestämmelser (AB), Principöverenskommelse om nya omställnings- och turordningsregler, ett nytt kollektivavtal om arbetslivsintroduktionsanställningar (BAL) och ett uppdaterat kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).

I dag måndag har Vision fått till en överenskommelse om ett avtalspaket med fyra delar med SKL och Pacta. En av nyheterna är den nya principöverenskommelsen som innehåller ett moderniserat omställningsavtal och nya turordningsregler. Syftet med principöverenskommelsen är att Visions medlemmar ska få ett förstärkt anställningsskydd så att ingen ska behöva hamna utanför arbetslivet. Enligt avtalet kan omställningsåtgärder sättas in i ett tidigt skede så att medlemmar som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom kan behålla sin anställning.

En annan nyhet är BAL som är till för att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer som är arbetslösa, nyanlända eller av annat skäl behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.

De förändringar som finns i AB, BAL och BEA börjar gälla den första oktober 2016 och principöverenskommelsen är ett projekt som löper på tre år, 2017-2019. Efter projektet kommer principöverenskommelsen att utvärderas innan perioden går ut. Vision kan då välja att gå tillbaka till tidigare avtal. 

Har förhandlingarna gått bra?

– Det har varit speciella förhandlingar eftersom det inte varit en traditionell avtalsrörelse för vår del. Men vi har deltagit i de förhandlingar som varit och kunna påverka. Fokus för vårt del har varit på frågorna kring jour och beredskap och omställning, berättar Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Är detta avtalspaket bra för Visions medlemmar?

– Ja, i det stora hela. Det är flera mindre förbättringar som ger en bra helhet. Det nya avtalet om introduktionsanställningar tror vi kommer att vara till nytta för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och framför allt överenskommelsen om att prova tidig omställning.

Det är drygt 100 000 av Visions medlemmar som berörs av det nya avtalspaketet.

Här är ändringarna i avtalen:

Nyheter i villkorsavtalet allmänna bestämmelser:

 • Arbetsgivaren ska eftersträva heltidsarbete när vid nyanställning.
 • Arbetstagare som beviljas sjukersättning ska informera arbetsgivaren om sådant beslut.
 • Möjlighet att ersätta rast med måltidsuppehåll har utvidgats.
 • Möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid vid flextid.
 • När arbetsgivare och arbetstagare gör en överenskommelse om att arbetstagaren inte har rätt till kompensation vid övertidsarbete ska arbetsgivaren förtydliga grunderna för överenskommelsen.
 • Förtydligande om att överenskommelse om bortavtalad övertid kan ses över om förutsättningarna förändras.
 • Ersättningen för obekväm arbetstid räknas för 2016 upp med 2,2 procent.
 • Arbetstagaren på arbetsgivarens begäran ska styrka att sjukpenning(enligt Socialförsäkringsbalken) utges från Försäkringskassan.
 • Arbetstagaren på arbetsgivarens begäran ska styrka att föräldrapenning (enligt Socialförsäkringsbalken) utges från Försäkringskassan.
 • Arbetstagaren har rätt till tillägget vid ledighet med föräldrapenning förutsatt att arbetstagaren har en sammanhängande anställningstid på minst 365 kalenderdagar vid ledighetens början. Ändringen gäller för ledigheter som påbörjas från den 1 juli 2016.
 • Företrädesrätt till återanställning ska aktualiseras krävs att arbetstagare anmäler anspråk på företrädesrätt.
 • Om arbetstagare tackar nej till erbjudande om höjd sysselsättningsgrad kan nytt anspråk på höjd sysselsättningsgrad göras först efter sex månader.

Arbetsgrupp om jour- och beredskap

 • Vision ska tillsammans med SKL se över jour- och beredskapsbestämmelserna så att de bättre tar hänsyn till arbetstagarnas arbetsmiljö och hälsa.

Principöverenskommelse om nya omställnings- och turordningsregler

 • En principöverenskommelse har träffats om omställning, turordning och företrädesrätt. Omställningsavtalet, KOM-KL, förbättras genom att förmåner enligt avtalet nu kan erbjudas i ett tidigare skede. Det innebär att tidiga åtgärder kan sättas in för att behålla medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist eller sjukdom. Turordningskretsarna blir mindre, maximalt tre arbetsplatser. Inom kretsen turordnas arbetstagare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter tillsammans och efter anställningstid.

BAL - Nytt kollektivavtal om arbetslivsintroduktionsanställningar

 • Avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Anställningen förenas med utbildnings/handlingsmoment och en handlare utses. Att arbetstagaren är behov av en fördjupad arbetslivsintroduktion är en förutsättning för att omfattas av avtalet. Anställningen pågår i högst två år.

BEA – uppdaterat kollektivavtal om arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

 • BEA gäller sedan tidigare för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Avtalet har uppdaterats i vissa delar så att de bättre överensstämmer med övriga avtal som Vision tecknar med SKL.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

254 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar