×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Att bo och arbeta i en liten kommun – De får årets socionomstipendium

2016-09-22

Nu är det klart vilka som får årets socionomstipendium. I år tilldelas Felicia Arvidsson och Lisa Nilsson för sin uppsats ”Att bo och arbeta i en liten kommun”. En uppsats som belyser bland annat ämnet om hur det är att bo och arbeta som handläggare i en liten kommun.

Varje år delas Visions socionomstipendium ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne och klarar av att med kvalitet leverera sin poäng.

Läs mer om socionomstipendiet här: Socionomstipendium

I år tilldelas Felicia Arvidsson och Lisa Nilsson för sin uppsats "Att bo och arbeta i en liten kommun".

Berätta lite om uppsatsen?

– Vår uppsats handlar om hur det är att bo och arbeta som handläggare i en liten kommun. Vi ville ta reda på hur handläggare hanterar sin professionalitet i relation till den geografiska och sociala närheten som kan uppstå till klienter i en liten kommun. Exempelvis hur agerar handläggarna när de möter klienter i kön på Ica eller när nästa ärende som inkommer är deras granne? Finns det några nedskrivna riktlinjer på arbetsplatserna hur de bör förhålla sig i dessa situationer? Hur hanterar de gränsdragningarna mellan att vara privat och professionell vid dessa möten? Berättar Felicia och Lisa och fortsätter:

– Vi ville även ta reda på om det var någon skillnad på handläggare-klientrelationen beroende på vad det var för ärendetyp. Spelade det någon roll om ärendet gällde försörjningsstöd, barnavårdsutredningar, missbruksproblematik eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade? Slutligen ville vi även ta reda på vilka för- och nackdelar handläggarna såg i den professionella rollen med att bo och arbeta i en liten kommun? Det här tog vi reda på genom att intervjua åtta handläggare inom fyra olika områden i två mindre kommuner, där alla även bodde i samma kommun.

Läs mer: Bli studentmedlem i fackförbundet Vision - 100 kr för hela studietiden

Hur kom det sig att ni valde just det här ämnet?

– Vi valde att skriva om det här ämnet eftersom vi båda hade vår praktik under socionomprogrammet på samma "småorter" som vi bor på. När vi var på praktikplatsen så hände det ibland att personalen pratade om just de dilemman som vi nämner i vår uppsats. Vi fick också känna på hur det var att möta klienterna privat efter praktiktiden. Vi båda tyckte att det var ett intressant ämne att ta reda på mera kring och vi märkte ganska fort under processen att det fanns väldigt lite forskning om just detta i Sverige, vilket gjorde det ännu intressantare för oss att undersöka, säger Felicia och Lisa.

Vad kom ni fram till?

– Vi kom fram till att det inte fanns några skriftliga riktlinjer om hur handläggarna skulle hantera den geografiska och sociala närheten till klienterna på någon av arbetsplatserna, dock fanns det några muntligt uttalade. Exempelvis att handläggarna aldrig hälsar först vid mötet med klienterna efter arbetstid och att de inte handlägger en granne om det finns möjlighet att byta ärende med en kollega. Många av handläggarna upplevde även att det skulle vara svårt att ha några skriftliga riktlinjer då det är väldigt individuellt hur klienten reagerar vid möten utanför arbetstid samt att det finns risk för att handläggarna skulle behöva bryta dem på grund av liten personalgrupp. Handläggarna hade utvecklat strategier för att hantera gränsdragningen mellan att vara professionell och privat. Vissa undvek vissa platser som de visste att klienterna ofta var på, vissa gick omvägar om de såg klienter de inte ville konfronteras med och skulle klienterna börja diskutera sitt ärende med handläggaren ute på staden så hänvisade de till arbetstid, berättar de och fortsätter:

– Svårast var den geografiska och sociala närheten för de handläggarna som arbetar inom barn och familj, troligtvis beroende på att ärendena ofta inkommer i form av anmälningar och inte kommer in på eget initiativ av klienterna. Relationen kan då vara lite mera spänd från klientens håll och risken för att möta arga/ledsna klienter efter arbetstid upplevdes högre. Sammantaget kom vi ändå fram till att det fanns fler fördelar än nackdelar med att bo och arbeta som handläggare i en liten kommun. Vi kom också fram till att det var väldigt individuellt hur handläggarna upplevde närheten till klienterna och också hur olika de hanterade den. Under tidens gång kom vi också att tänka på hur det känns och upplevs för klienterna att deras handläggare finns så nära. Om de upplever det som att handläggarna "spionerar" på dem efter arbetstid, så det går absolut att se det här utifrån två sidor.

Har ni några bra tips till handläggare som arbetar i mindre kommuner och som stöter på klienter privat? Hur ska de hantera gränsdragningen mellan privat och arbete?

– Det var väldigt individuellt hur handläggarna upplevde mötet med klienterna efter arbetstid, då vissa upplevde det jobbigare än andra. Flera av dem hade dock hittat olika strategier som passade just dem bäst, vilket också kunde bero på om de hade sina barn med sig eller inte. Att alltid låta klienten hälsa först samt att hänvisa till arbetstid tycker vi är de bästa strategierna, just för att vi anser att man inte ska behöva undvika att gå privat till platser på grund av sin profession.

Vad känner ni att ni har bidragit med i och med denna uppsats?

– Vi har lyckats att belysa ett ämne som det inte finns så mycket svensk forskning kring, men som vi anser att det borde forskas mer om. Sedan känner vi att vi framförallt har berikat oss själva med tankesätt och strategier, för hur vi ska hantera dessa situationer i framtiden eftersom vi båda bor och arbetar som handläggare i en liten kommun, avslutar Felicia och Lisa.

Felicia är 23 år gammal och bor i Vimmerby. Hon jobbar inom socialförvaltningen i Vimmerby kommun med ekonomiskt bistånd och håller även på att lära sig arbetet som budget och skuldrådgivare och ska utbildas till det i Stockholm under oktober och november i år.

Lisa är också 23 år gammal och bor i Oskarshamn där hon arbetar inom socialförvaltningen i Oskarshamns kommun som biståndshandläggare.

De blev färdiga socionomer i januari 2016 och hade då läst 3,5 år på socionomutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar.

Juryns motivering:

Uppsatsen "Att bo och arbeta i en liten kommun" hade följande kvaliteter, enligt juryn:
Väl avgränsad, tydlig, snygg och ambitiös där den svarar tydligt på sina frågeställningar och ger en trevlig läsning. Ämnet med små kommuner är ytterst aktuellt, då hälften av landets kommuner kan betraktas som små.

Författarna belyser flera fördelar med att arbeta i en liten kommun men även vilka utmaningar en liten kommun har, så som att få personal att stanna kvar. Ett viktigt perspektiv som lyfts i uppsatsen behandlar gränslandet mellan integritet för klient/medborgare men även för den anställde i sin privata situation. Till exempel perspektivet kring skydd av familjemedlemmar.

Författarna kommer fram till en viktig slutsats – när handläggare bor och arbetar i en liten kommun kan det påverka rättssäkerheten för klienten. Antalet handläggare är så pass få i kommunen att det inte går att följa riktlinjerna om opartisk handläggning. Vi i juryn ser att det föranleder en specifik diskussion på arbetsplatserna och är något som arbetsgivaren och statliga myndigheter bör ta på allvar.

Författarna väcker ett viktigt perspektiv i förslaget om behov av fortsatt forskning. Att få in medborgarperspektivet är ett viktigt komplement till det perspektiv som författarna tar upp.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1040 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum