Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

”Våra chefer är nyckelpersoner i vårt hälsoarbete”

2016-10-27

För att få bukt på onödiga kostnader för sjukskrivningar har man i Borlänge satsat på att stärka cheferna och se till att de är nyckelpersoner i arbetsmiljöarbetet.

Borlänge kommun har under de senaste åren haft stigande sjuktal men nu kan man se att ökningarna har avstannat. De satsningar man har gjort för att få bukt på sjukskrivningarna har börjat ge effekt.

– Sjukskrivningarna är en ständigt aktuell fråga. Vi har hälsofrågor som en stående punkt på många dagordningar, bland annat i samverkan på flera nivåer och hos ledningsgrupper. Sjukfrånvarotalen analyseras, orsaker diskuteras och åtgärder föreslås. Vi är bekymrade över de höga talen och tar detta på största allvar. Vi har de senast åren haft stigande sjuktal, men kan nu glädjande se att ökningarna tycks ha avstannat. Vi ligger i stort sett på samma nivåer 2016 som vi gjorde 2015, berättar Alexander Ekendahl, HR-chef.

Alexander Ekendahl

För ungefär två tre år sedan började man arbeta hårt för att minska sjukskrivningarna och en ordentlig kraftsamling inleddes det senaste året.

Vilka åtgärder har ni tagit fram för att minska sjukskrivningarna?

– Framförallt stärker vi cheferna genom information och utbildning inom arbetsmiljöområdet och i rollen som chef och ledare. Vi kan inte påstå att vi har hittat de gyllene lösningar som fixar allt och gör att våra sjuktal sjunker. Men vi är en bit på väg i alla fall. Vi har tillsatt stöd runt våra chefer inom framförallt omsorgen. Stödet består bland annat av en förstärkt HR-organisation och biträdande enhetschefer på vissa håll. Vi har tillsatt fler enhetschefer och vi arbetar för att stärka cheferna ytterligare genom mer utbildning där den nya föreskriften kring social och organisatorisk arbetsmiljö är en viktig del, berättar Alexander.

Läs även: Nu bryter vi sjukskrivningstrenden

Emilia Persson är enhetschef på särskilt boende i Borlänge och hon berättar att enhetscheferna och skyddsombud går en tredagarsutbildning i arbetsmiljö som till stor del handlar om förebyggande arbete.

– Sedan så fortbildar vårt HR-kontor kommunens enhetschefer och ledning i kommunens rehabiliteringsprocess så att den ska vara känd av alla. Borlänge Kommun har ett friskvårdsavtal som sträcker sig utanför de traditionella rabatterna på exempelvis friskvårdsanläggningar för att uppmuntra fler medarbetare att faktiskt utnyttja den förmånen. Rent arbetsrättsligt har vi också under året genomfört en rad olika organisationsförändringar för att förbättra arbetsmiljön. Ofrivilliga delade turer tas bort från och med 1 november och förra året införde Borlänge Kommun heltidsavtal som möjliggör en mer flexibel arbetssituation för stora delar av kommunen, säger Emilia och fortsätter:

– Vi enhetschefer får varje månad rapporter om hur korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro ser ut på respektive enhet för att kunna följa trender och också kunna jämföra med föregående år för att se hur utvecklingen ser ut ur ett längre perspektiv. Vi diskuterar också alltid sjukskrivningstal med både facken i samverkansforum och med medarbetarna på APT.

Emilia Persson

Hur har det sett ut på din arbetsplats?

– På Hällsjöhemmet plan 4 där jag arbetar har vi en kontinuerlig dialog kring sjukskrivningstrender och följer dessa noga. Förra veckan bjöd vi till exempel på höstmiddag för medarbetarna som enbart handlade om teambuilding och att ha roligt tillsammans. Det här är någonting som är väldigt viktigt när det kommer till trivsel på arbetsplatsen och som jag tror i sin tur har stor påverkan när det kommer till hälsa på arbetet. Vi arbetar hårt med att dagligen planera verksamheten och fördela personalresurserna på ett sätt som gör att mina medarbetare får arbeta över hela enheten och aldrig med samma omsorgstagare en längre period, för att möjliggöra omväxling i arbetet och dela på de insatser som exempelvis kräver tyngre fysiska eller psykiska insatser från medarbetarna, berättar Emilia och fortsätter:

Läs även: Torsby arbetar aktivt för att minska sjukskrivningarna

– Vi är också noga med att samarbeta med andra närliggande enheter för att kunna ta hjälp av varandra när det behövs. Rent organisatoriskt arbetar vi med individuell schemaplanering som innebär att mina medarbetare efter verksamhetens behov själva får planera sina scheman. Har en medarbetare svårt med kvällar vissa vardagar eller gärna vill arbeta dag helgtid finns en mycket större flexibilitet nu än tidigare, och en flexibel arbetstid tror jag är en viktig faktor när det kommer till arbetsmiljö, arbetsglädje och hälsa, säger Emilia.

I Borlänge kommuns satsning på att sänka sjukskrivningskostnaderna så har man fokuserat på arbetsmiljö, ledarskap och arbetsglädje.

– Det betyder att alla våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och det är självklart, men kanske inte helt uppnått överallt än. Har vi en bra fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö är vi övertygade om att vi har bäddat för trivsel och en förhoppningsvis minskad sjukfrånvaro. Sedan är våra chefer är nyckelpersoner i vårt hälsoarbete. Vi vet att medarbetare behöver bli sedda och få veta att man är viktig för arbetsgivare. När vi har chefer som är rustade med kunskap, verktyg och en stark värdegrund kan de bli ledare som har friska medarbetare, säger Alexander och fortsätter:

– Arbetsglädje innebär bland annat att man som medarbetare ska känna och kunna påverka den egna arbetssituationen. Genom vårt samverkansavtal och genom en nära dialog på våra arbetsplatser vill vi uppmuntra samarbeten som ger arbetsglädje.

Hur fortsätter arbetet med att sänka sjukskrivningarna?

– Förutom att fortsätta med dialog, utbildning och att stärka cheferna undersöker vi nu om vi kan avlasta cheferna med administrativt stöd. Vi vill att våra chefer ska ha möjlighet att vara närvarande chefer som är goda ledare, säger Alexander.

– Vi fortsätter att hela tiden följa sjukskrivningsstatististiken och arbetar aktivt med fortbildning och kompetenshöjande insatser, både bland medarbetarna och ledning. I sociala sektorn planeras det just nu för en heldag med alla chefer och skyddsombud där vi enbart kommer fokusera på arbetsglädje och åtgärder som kan verka förebyggande mot sjukskrivning, berättar Emilia.

Läs mer: Tolv punkter för lägre sjukfrånvaro i välfärden

Hur har samarbetet med Vision sett ut?

– Vi har ett gott samarbete med Vision och de övriga fackförbunden. Vi är tacksamma för många bra förslag till lösningar som kommer upp i våra samverkansgrupper och även utanför dessa i många olika sammanhang, säger Alexander.

I den här artikeln kan ni läsa huvudskyddsombudet och vice ordförande i Vision Borlängeavdelningen Lasse Svenssons tips på hur man kan arbeta för att minska sjukskrivningar och hur arbetet i Borlänge har gått utifrån Visions synvinkel.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Till arkivet

293 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar