Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Besluten rullar in från förbundsmötet

2016-10-01

Under fredagen fattades en rad beslut vid Visions förbundsmöte i Malmö. Bland annat kommer förbundet att arbeta för mer ledighet för medlemmarna och en sund balans mellan arbetsliv och privatliv.

Olika avtal, samma villkor

Ett par av motionerna som behandlades berörde hur Vision ska förhålla sig till Kommunal i de avtalsområden där båda fackförbunden organiserar medlemmar. Förbundsmötet valde att fortsätta den samverkansöverenskommelse som finns med Kommunal som innebär att förbunden konkurrerar, på ett balanserat sätt, om samma medlemmar inom vissa avtalsområden. För att underlätta det organiserande arbetet kommer det förtydligas från centralt håll att Vision och Kommunal delar på vissa avtalsområden och hur vi rent praktiskt kan lösa det på bästa sätt. Man fattade också beslut om att arbeta för att arbetstagare som arbetar på samma arbetsplats ska ha likvärdiga arbetsvillkor, inklusive arbetstider, oavsett i vilket fackförbund man har sitt medlemskap.

Arbetstidsförkortning på olika sätt

Frågan om arbetstid och tillgänglighet behandlades i flera motioner och Vision kommer att fortsätta arbeta för mer ledighet för våra medlemmar och en sund balans mellan arbetsliv och privatliv. Frågan om arbetstidsförkortning kommer att drivas på olika sätt inom olika avtalsområden. Bland annat kommer frågan om beredskap och jour att drivas i kommande avtalsförhandlingar där Vision vill begränsa arbetsgivares möjlighet att i stor utsträckning sätta personal i beredskap och jour. Medarbetare ska få tid till återhämtning och fritid och inte sättas i beredskap mer än vad som är absolut nödvändigt. Vision kommer även att arbeta för att fler ska få möjlighet att växla semestertillägget mot extra semesterdagar. I relevanta avtalsförhandlingar kommer Vision även att arbeta för en förkortning av veckoarbetstiden för dem som jobbar natt och obekväma arbetstider.

Arbetsmiljö

Fråga om arbetsmiljö lyftes på flera sätt under fredagen. Visions förbundsstyrelse har i förslaget "Vi är Vision" lagt fram området som en hjärtefråga för förbundet att kraftsamla kring. Genom motionerna som behandlades under dagen beslutades att Vision ska titta närmare på den nya trenden med aktivitetsbaserade arbetsplatser. Vision ska ta fram verktyg och perspektiv som ser till att individers olika behov tillgodoses och att man måste ta hänsyn till den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Vision ska också arbeta för att "psykiska arbetsskador" såsom stress- och utmattningssymptom lättare ska kunna klassas som arbetsskador.

Man uppmärksammade också att arbetslivet ständigt förändras och att nya arbetssätt medför nya möjligheter. Inte minst tack vara digitaliseringen. Det här ger mer flexibla möjligheter till var och när arbete kan utföras. Men Vision kommer även fortsättningsvis att arbeta för rätten till ostörd fritid och att det måste vara arbetstagarens eget val i vilken utsträckning den möjliga flexibiliteten ska utnyttjas.

Lön och pension

Frågor om lön engagerar alltid – och årets förbundsmöte var inget undantag. Bland annat beslutade ombuden på mötet att modellen med lönesamtal ska fortsätta, att arbeta för att uppmärksamma de strukturella löneskillnaderna mellan män och kvinnor och vilka konsekvenser de har på pensionen samt att arbeta för bättre löneutveckling för medicinska sekreterare. En väldigt jämn votering avgjorde utfallet i motion 30 som yrkade på att Vision ska vara drivande för inrättandet av en fristående instans för granskning av kvalitén på arbetsgivarnas lönekartläggningar. Utfallet blev enligt förbundsstyrelsens förslag – att anse motionen besvarad bland annat med hänvisning till påverkansarbete Vision driver för att Nämnden mot diskriminering får ett tydligare uppdrag och ett starkare mandat att kontrollera kvaliteten på lönekartläggningar.

Här kan du se beslut och motioner

Nyheter

Till arkivet

269 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar