Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Arbetsmiljöverket ställer krav på bättre arbetsmiljö för socialsekreterare

2016-10-21

Just nu pågår Arbetsmiljöverkets nationella granskning av socialsekreterares arbetsmiljö. Den visar bland annat att en av fyra socialsekreterare lider av psykiska påfrestningar som sömnbesvär och att anmälningar om arbetssjukdomar inom yrket har ökat med 123 procent mellan 2014-2015.

2015 inledde Arbetsmiljöverket en nationell inspektion av socialsekreterares arbetsmiljö. Den kommer att pågår fram till slutet av 2017. Det har nu börjat komma in preliminära resultat som visar att många av de krav arbetsmiljöinspektörerna ställer grundar sig på de nya reglerna om social och organisatorisk arbetsmiljö (OSA), som började gälla i mars 2016.

I filmklippet kommenterar Visions Dalia Eid, socialsekreterare och ledamot i Visions förbundsstyrelse, inspektionsinsatserna.

Läs mer om OSA: Nu träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft

Reglerna rör stress och psykisk belastning kopplat till arbetet, frågor som tidigare ansetts som "mjuka". De understryker även vikten av balans mellan krav och resurser.

– Den obalans vi ser mellan krav och resurser för yrkeskåren är allvarlig. Det krävs mer stöd för att kompensera för den tunga psykiska belastning det innebär att hjälpa de mest utsatta i samhället. Obalansen förklarar antalet sjukskrivna och att så många går till andra arbetsplatser, säger Eva Karsten, projektledare för inspektionen, i ett pressmeddelande.

Inspektionerna visar även att arbetsgivarna brister i sin skyldighet att förebygga risker genom att systematiskt och regelbundet undersöka och åtgärda riskerna.

– Våra inspektörer kräver att arbetsgivarna ska undersöka orsakerna bakom socialsekreterarnas höga personalomsättning och höga sjukfrånvaro. Den bristfälliga arbetsmiljön påverkar den enskilde socialsekreteraren såväl som yrkeskåren negativt. Samhället i stort drabbas också när socialtjänsten fungerar dåligt, säger Eva Karsten.

Arbetsmiljöverkets inspektörer har tagit fram aktuella åtgärder utifrån de preliminära resultaten av inspektion. Det kan vara att arbetsgivarna behöver stärka mentorskapet för nyexaminerade socialsekreterare och tillgången till cheferna.

– Arbetsmiljöverket lyfter att medarbetarna inte känner tillräckligt stöd från cheferna. Det handlar om att cheferna inte har rätt förutsättningar för sitt ledarskap. Till exempel är det viktigt att se över det administrativa stödet men också att chefer har ett rimligt antal medarbetare, säger Dalia Eid.

Andra vanligt förekommande brister som Arbetsmiljöverkets inspektörer ser:

• en för tung arbetsbelastning, som leder till höga sjukskrivningstal och hög personalomsättning

• brist på introduktion, bland annat att nyutexaminerade socialsekreterare får komplexa ärenden utan adekvat förberedelse

• för liten beredskap för hotfulla och våldsamma situationer.

Arbetsgivarna behöver också skapa medvetenhet om och åtgärder mot hotfulla och våldsamma situationer då benägenheten att anmäla hot och våld är till exempel liten.

Inspektioner inkluderar samtal med tjänstemän och politiker

• Tillsynen över hela landet inkluderar små, mellanstora och stora socialkontor.

• Cirka 80 socialkontor har inspekterats hittills. Siffran gäller både ett tidigt pilotprojekt under 2015 och hittills under 2016.

• Som en del av inspektionen förs resultat och slutsatser vidare till tjänstemännen på socialförvaltningen och till politiker i socialnämnden.

• Hälften av Sveriges socialkontor ska ha granskats till och med december 2017.

• Det arbetade 42 000 socialsekreterare och kuratorer i Sverige, enligt 2015 års statistik. 85 procent av yrkeskåren utgjordes av kvinnor.

Fakta Arbetsmiljöverket.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Till arkivet

293 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar