×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Magnusson: ”Säkra kvaliteten i framtidens välfärd”

2016-11-08

Välfärdsutredningen presenterar i dag tisdag sitt delbetänkande Ordning och reda i välfärden. Den har bland annat granskat hur god kvalitet kan säkerställas inom områdena vård, skola och omsorg.

Välfärdsutredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster där huvudfokus har varit på vinstutdelningar. Utredningen föreslår nu ett vinsttak.

Läs mer här: Ordning och reda i välfärden

– Vision anser att vinster och överskott i välfärden är en förutsättning för att kunna förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten, oavsett driftsform. Att reglera uttaget av vinst löser inte kvalitetsbrister. Det som är viktigast är att vi har schysta företag i välfärden, som erbjuder bra arbetsvillkor och bidrar till att utveckla verksamheternas kvalitet. Både privata och offentliga verksamheter ska leva upp till högt ställda krav, teckna kollektivavtal, ha meddelarskydd, göra kvalitetsredovisningar, delta i öppna jämförelser och vara transparenta, skriver Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision i en kommentar.

– Hittills har det saknats tillräcklig transparens och samlad information om välfärdens villkor, vilket har varit ett stort problem. Vision och övriga parter på arbetsmarknaden har därför utvecklat det gemensamma projektet Välfärdsinsyn. Genom Välfärdsinsyns webbplats kommer allmänheten att få insyn i skattefinansierad vård och omsorg. Webbplatsens databas ska innehålla information om offentliga och privata aktörers ekonomi, ägarförhållanden, kvalitet utifrån brukar/patientperspektiv, personalens anställningsvillkor och personaltäthet.

Läs mer om Välfärdsinsyn: "Svenska folket vill veta hur det står till med välfärden"

– Genom ökad insyn kan allmänheten ta ställning till om skattepengarna används på rätt sätt. Det finns många skäl till varför det är viktigt. Förutom att allmänheten har rätt till insyn i all skattefinansierad verksamhet, ska brukare och anhöriga kunna jämföra verksamheter och göra kloka val. Politiker och tjänstemän behöver informationen för att kunna göra bra upphandlingar. Välfärdsinsyn löser inte alla problem, men ökad transparens bidrar till en högre kvalitet, bättre resursutnyttjande och en förbättrad styrning av välfärden, skriver Veronica Magnusson.

Välfärdsutredningen har även granskat hur man kan underlätta för ideella aktörer att bedriva välfärdsverksamhet.

– Vision tror på en mångfald av aktörer inom välfärden, även mindre och ideella. Det är bra för brukare och patienter, för medarbetare och för välfärdens utveckling. Fler arbetsgivare kan underlätta en ökad rörlighet på arbetsmarknaden, vilket förbättrar medarbetarens möjligheter till löne- och yrkesutveckling. Det är väldigt viktigt att välfärden har förutsättningar och förväntan på sig att utvecklas. Medarbetarna, Visions medlemmar, ska kunna känna sig stolta över sin verksamhet och den kvalitet som de levererar varje dag. Det i sin tur leder till att medborgarna får bra välfärdstjänster, avslutar Veronica Magnusson.

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  för 14 dagar sedan

Biståndshandläggare - en nyckelfunktion i vår välfärd

Idag släpps Visions rapport om biståndshandläggares nyckelfunktion i välfärden - en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. Samtidigt konstaterar Vision att bristen på biståndshandläggare riskerar att drabba dem som är i behov av samhällets stöd och service.  2020-09-10

Det föreslår Framtidens socialtjänst i efterlängtat betänkande

Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet.  2020-08-27

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  2020-07-01

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb