Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

De kan få Miljöstrategipriset 2016

2016-11-01

Tidningen Miljö & Utveckling delar varje år ut Miljöstrategipriset till en verksamhet som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi och genomfört den på ett föredömligt sätt. Här är de nominerade.

Under Miljöstrategidagarna delas Miljöstrategipriset ut. Det är ett pris som tidningen Miljö & Utveckling delar ut.

– Vi har fått in många innovativa och intressanta kandidater. Juryn kommer att få ett gediget arbete med att välja bland nomineringarna, säger Catrin Offerman, chefredaktör på tidningen Miljö & Utveckling, till tidningens nättidning.

Miljöminister Karolina Skog delar ut priset och i juryn sitter: Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden, Ylva Öhrnell, ordförande för Nätverket för Hållbart Näringsliv, NMC, Henrik Ny, universitetslektor på institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge tekniska högskola, Kristina Birath, miljö- och samhällsbyggnadsdirektör, Eskilstuna kommun och Catrin Offerman, chefredaktör för tidningen Miljö & Utveckling.

Verksamheterna som nominerats:

Energikoncernen Kraftringen

Koncernen nomineras för sin hållbarhetsstrategi som även är en del av verksamhetens affärsstrategi. Till 2020 ska de endast använda förnybara bränslen och återvunnen värme i verksamhetens produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el. De är redan på mycket god väg.

Stockholms Stadsmission

Via det egna modemärket Remake gör Stadsmissionen nya kläder av redan producerade secondhand plagg. De arbetar även med extern kommunikation och opinion kring hållbar design och uppmuntrar kunder att laga, låna och göra om sina plagg.

Movebybike

Företaget transporterar gods via lastcyklar och finns idag i ett flertal större svenska städer. De visar att en bilfri stad inte är någon utopi utan fullt möjlig. Enligt nomineringen är 51 procent av alla bil- och lastbilsburna transporter sådana att de skulle kunna köras med lastcykel.

2030-sekretariatet

Ett initiativ från tankesmedjan Fores med syfte att påskynda utvecklingen mot en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till 2030. Enligt motiveringen har deras lobbyarbete varit framgångsrikt och snabbat på utvecklingen mot fossiloberoende i Sverige.

Landstinget Västernorrland

I samverkansprojektet Hållbara resor fokuserar landstinget på att minska koldioxidutsläppen vid tjänsteresor, samt arbetsresor till och från jobbet i länet. De har minskat antalet bil- och flygresor markant till förmån för kollektivtrafik samt gång och cykel.

Eskilstuna Kommun, Eskilstuna Energi & Miljö samt Parken Zoo

Via utbildningsprojektet Ecofriends får skolelever som går i årskurs 2, 4 och 6 i Eskilstuna kommun lära sig om miljö- och klimatfrågan. Fokus är de egna valen man gör varje dag och hur de resurser vi använder påverkar djur och natur. Hittills har cirka 3 000 barnutbildats via Ecofriends.

Risenta

Risenta nomineras för sin hållbarhetsstrategi Gröna steg- vårt sätt att göra skillnad. Den har bland annat lett att företaget lanserat en ny produktserie som ska göra det enkelt att laga vegetarisk och vegansk mat. De arbetar även aktivt med sina leverantörer kring frågor som rör ett hållbart jordbruk, arbetsmiljö och odling.

Utbildning Gävle

Utbildningsförvaltningen i Gävle " Utbildning Gävle" nomineras för sin strategi för lärande för hållbar utveckling som just nu implementeras inom skolan, förvaltningen och kommunala bolag. Tillsammans med kommunens miljöstrategiska program har detta gjort att 80 procent av alla verksamheter har tagit fram egna handlingsplaner kring hållbarhet eller påbörjat arbetet med att göra det. Detta har också lett till konkreta förbättringar när det gäller energieffektivisering, matsvinn och minskade koldioxidutsläpp.

Värmek

Värmek sluter ramavtal inom försörjningssektorn och har tagit fram ett nytt koncept "Hållbar Upphandling" Modellen bygger på FN:s hållbarhetsarbete Global compact. Värmek har även tagit fram uppförandekoder för både leverantörer och den interna verksamheten. De ligger till grund för de skärpta hållbarhetskrav som Värmek ställer i sina upphandlingar samt vid uppföljning hos leverantörer. Enligt nomineringen bryter Värmek ny mark inom försörjningssektorn.

Sundsvalls kommun

Avdelningen för strategisk samhällsutveckling inom Sundsvalls kommun nomineras för sitt arbete med en digital grundutbildning i hållbar tillväxt. De har också tagit fram en anslagstavla "Mitt Sundsvall" som visar kommunens mål, om de är på väg att uppnås och ger information om hur de påverkar hållbar utveckling. Tjänsten innehåller även en e-tjänst där enskilda personer kan se sin egen data, i ett första steg sin utsläppsdata.

ICA

ICA nomineras för sina klimatguidade recept som är ett steg i att stödja kunderna att göra hållbara och hälsosamma val. Modellen innehåller en beräkningsmodell och en kommunikationsplattform för klimatguidade recept. Genom att välja recept med tre eller två löv (kommunikationsmodellen) kan man halvera klimatpåverkan från maten jämfört med en medelsvensk. I dagsläget finns cirka 2 000 sökbara recept med i guidningen.

Lekolar

Lekolar säljer produkter till skolor och förskolor. De nomineras för sin nya monteringsanläggning i Osby. Den drivs av Samhall som ger arbete till personer som har det tufft på arbetsmarknaden. Den nya monteringansläggningen ger också miljömässiga och logistiska fördelar. Genom att maximera fyllnadsgrad och köpa in ett stort antal komponenter vid få tillfällen har de minskat transporterna till sina lager med 20 procent.

Lunds kommun

Kommunen nomineras för sitt arbete med att bli fossilbränslefri senast 2020. De har tagit fram en handlingsplan med åtgärder som förutom den miljönytta de levererar även sparar kommunen flera miljoner kronor årligen och även förbättrar arbetsmiljön. Via ett omfattande förankringsarbete har alla förvaltningar nu ett stort driv i arbetet för fossilbränslefrihet.

Här kan du läsa mer om Miljöstrategipriset.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar