Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Tips på att motverka den ohälsosamma stressen

2016-05-03

Boendechefen Marita Castro berättar att hon inte känner sig stressad på jobbet eftersom hon har ett bra stöd från sina kollegor och en öppen och god kommunikation med sin chef. Här berättar hon hur hon hanterar hög arbetsbelastning.

Vision.se fortsätter att berätta hur Visions medlemmar hanterar den ohälsosamma stressen. Marita Castro arbetar som boendechef på ett ungdomsboende och HVB-hem för ensamkommande ungdomar i Nacka.

Vision skickade ut en enkät för att ta reda på vad som gör Visions medlemmar stressade och du svarade att du inte är stressad på jobbet. Vad beror det på?

– Jag tror att det beror på flera samverkande faktorer. Även om arbetsbelastningen är hög och jag oftast har väldigt mycket att göra, samt att min roll är ny i organisationen och jag är ny i rollen, vilket gör att allt inte sitter på plats kring på vad som ska ingå i den, så upplever jag att jag har min chefs förtroende och stöd och att vi har en öppen och god kommunikation, säger Marita.

Läs mer: #sjuktstressigt

– Jag känner också att jag har bra stöd och möjlighet att bolla med mina andra kollegor som också är boendechefer och som har samma utmaningar att hantera som jag. Det finns tillit i vår ledningsgrupp och vi har både regelbundna ledningsgruppsmöten och handledning. Vårljus, som drivet HVB-hemmet, har dessutom ett fantastiskt team på huvudkontoret som snabbt och effektivt kan ge administrativt stöd, annat stöd och svara på frågor gällande rekrytering, arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö och mycket annat.

Erfarenheten är viktig

– En annan faktor, som jag tror bidrar till att arbetsbelastningen känns hanterligt, är min ålder, ett halvt sekel faktiskt! Men även tidigare erfarenheter av att arbetsleda. Jag anser att jag har rätt bra koll på vilka mina drivkrafter är och jag är van att hålla i och driva komplexa projekt där man måste lita på processen. Jag har genom tidigare erfarenheter lärt mig att hålla en jämn fart på vägen till uppsatta mål, härbärgera utan att bränna ut mig, adressera rätt och inte hamna i kvinnofällan att söka få bekräftelse och "kvitto" genom att i alla lägen försöka vara omtyckt. Jag förhåller mig till mitt jobb som till ett klosterlöfte ungefär. Jag ska tro på vad jag gör och vara närvarande, hängiven åtagandet och så tänker jag att jag varje år har möjlighet att förnya eller avbryta mina åtaganden. Sist men inte minst, jag stormtrivs på jobbet! Arbetsglädje, ja, glädje överhuvudtaget ger bra immunitet mot stress, berättar Marita.

Vad har du för bra tips till andra så att de inte känner sig stressade på jobbet?

– Begär tydlighet från din chef om vad som förväntas av dig. Sedan ska du vara tydlig både mot din chef och även de som du kommer att vara chef över. Berätta vad du förväntar dig av dem. Se till att ta makten över dina prioriteringar, så att du inte plötsligt finner att andra sätter dagordningen på vad du gör och när. Stressa inte heller dina medarbetare genom att detaljstyra deras prioriteringar eller själva "huret", säger Marita och fortsätter:

– Delegera till var och en efter förmåga. Se till att ni är överens om det och släpp sedan på kontrollbehovet. Sedan är det viktigt att du är prestigelös och uppfinn inte hjulet på nytt. Om det finns någon i organisationen som är bättre än du på något, ta då hjälp av den. Var i din tur generös och dela med dig till dina kollegor av sådant du är bättre på. Kom ihåg att du inte måste ha svar på allt genast. Om du inte har svar, erkänn det, be att få återkomma när du tänkt färdigt. Behöver du hjälp att tänka, så be dina kollegor om hjälp att göra det, säger Marita.

Hur arbetar din arbetsplats förebyggande?

– Förutom Vårljus plan för systematiska arbetsmiljöarbete som är periodiserad över kalenderåret och som vi är noga med att hålla levande, har vi under föregående år tittat lokalt på hur arbetet är organiserat och försökt underlätta det. De anställda ska göras delaktiga i arbetsmiljöarbetet och det tycker jag är mycket viktigt. Arbetsgruppen utser arbetsmiljöombud som är med vid planering och genomförande av arbetsmiljöarbetet, vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar.

Hur viktig är din roll som chef att arbetsmiljön är bra och att medarbetarna inte är stressade?

– Den är mycket viktig skulle jag säga. Att föregå med gott exempel och inte själv genom mitt agerande skapa stress, är såklart nummer ett, men framförallt så har jag i mitt arbete som boendechef ett övergripande arbetsmiljöansvar. Jag arbetar aktivt för att göra de anställda delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Jag eftersträvar att vara så tydlig som möjligt, tidigt identifiera och undanröja hinder som kan skapa stress, vara lyhörd och uppmuntra till ett gott kommunikationsklimat. Jag vill uppmuntra till självständighet, samtidigt som att jag såklart vill vara tillgänglig, så att jag kan bistå med hjälp att prioritera rätt där det behövs. Jag försöker tidigt uppmärksamma signaler på stress och agera i så tidigt skede som möjligt. Det är viktigt att ha framförhållning och se till att hålla verksamhetsmålen levande, säger Marita och fortsätter:

– Man får inte heller snåla med resurser när det behövs. Men det kräver en budget i balans så att det finns att ta av när ett behov uppstår av förstärkning och eller att driva processer på ett strukturerat sätt. Att vara auktoritativ snarare än auktoritär och genomskinlig mot arbetsgruppen, tycker jag är viktigt och sist men inte minst att sprida glädje såklart! – det ska vara roligt att jobba.

Har ni bra arbetsmiljö hos er?

– Det är min bedömning att den är bra, men det finns hela tiden utvecklingsområden. Arbetsmiljöarbete är organiskt och något som det måste jobbas med hela tiden. Jag tycker vi har en bra grund att stå på.

Läs även: Stressigt på jobbet? Viktigt med en bra dialog med chefen

Finns det tillfällen där det kan bli stressigt?

– Definitivt! När man arbetar med socialt arbete så händer mycket oförutsett som kan omkullkasta de bästa av ambitionerna. Men lagom grad av stress ger också energi, för min del får det gärna blåsa och åska lite ibland, berättar Marita.

"Tillfällig tokstress som man kan se en början och ett slut på, är okej."

Om det finns det, hur hanterar ni det?

– Det är såklart svårt att ge ett svar som gäller för alla individer som arbetslaget består av, men rent generellt så tycker jag att man måste tänka stress i plural och inte i bestämd form. Det finns många olika sorters stress. Tillfällig tokstress som man kan se en början och ett slut på, är okej. Är det däremot mer lågintensiv stress, som jag tycker är sämsta sortens stress, så ser vi över rutiner, och möjligheterna att omstrukturera arbetet.

Har du alla förutsättningar som du behöver för att kunna göra ett bra jobb utan stress?

– Ja, jag tycker generellt det. Sedan uppstår det såklart alltid tillfällen när ekvationen inte går ihop. Det går att leva med om det är tillfälligt, men skulle en sådan mer långvarig situation uppstå, så känner jag att jag kan söka stöd hos min egen chef, avslutar Marita.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Maxa utvecklingssamtalet!

Hösten är här – dags för utvecklingssamtal! Det är ett gyllene tillfälle att prata med din chef om saker som kanske inte hinns med i vardagen. Så här kan du använda samtalet till att växa i din yrkesroll och få den kompetensutveckling du behöver.  2021-10-12

Ta del av gemenskapen i Visions pensionärssektioner

Efter en lång yrkesverksam karriär kan pensionen tas emot med dubbla känslor. En del känner glädje och lättnad medan vissa kan känna saknad efter kollegor, rutiner och att gå till en arbetsplats. Ett sätt att fortfarande ta del av det sociala utbytet är att gå med i en av Visions pensionärssektioner.  2021-05-25

Framtidsjobben du inte visste fanns

Att det är allt färre som arbetar med mer ”praktiska” arbeten råder det inga större tvivel om. Och det är inte så konstigt! Med tiden försvinner yrken och ersätts med nya för att passa samtiden och dess behov. Och då finns det med stor sannolikhet yrken du kanske inte visste existerade.  2021-05-21

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Till arkivet

199 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar