Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Stressad på jobbet? Prata med chefen under utvecklingssamtalet

2016-05-12

Ekonomihandläggaren Birgitta Sjöblom Matta fick en stressig arbetsmiljö efter att Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige bildade en ny kyrka, Equmeniakyrkan. När den nya verksamheten drog i gång var det för få personer som skulle sköta ekonomifunktionen. Här är hennes berättelse om hur hon gick från #sjuktstressigt till arbetsro.

Den sista berättelsen om hur Visions medlemmar hanterar den ohälsosamma stressen kommer från ekonomihandläggaren Birgitta Sjöblom Matta. Hon jobbar på Equmeniakyrkans kansli i Bromma.

Läs mer: #sjuktstressigt

Du hade problem med för hög arbetsbelastning förr, berätta lite om det.

– Svenska Baptistsamfundet, Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan i Sverige bildade en ny kyrka, Equmeniakyrkan, sommaren 2011. Equmeniakyrkan startade upp sitt kansli och sin verksamhet sommaren 2012 och under hösten 2012, när verksamheten drog i gång, var vi ganska få personer som skulle sköta och starta upp ekonomifunktionen. Organisationen var ny, personalens sammansättning var ny och all verksamhet skulle starta upp, berättar Birgitta och fortsätter:

– Eftersom vi kom från olika sammanhang med olika stora verksamheter måste vi få med de flesta delar in i den nya kyrkan från start. Alla rutiner, behörigheter, attester, kontoplan och så vidare skulle läggas upp och beslutas. Hela hösten 2012 och en bit in på våren 2013 slet vi med detta, säger Birgitta.

Första chefen blev sjukskriven efter knappt ett år

– Vår första chef/arbetsledare arbetade knappt ett år innan den personen blev sjukskriven och sedan sade upp sig och avslutade sin tjänst vid årsskiftet 2012/2013. I februari 2013 utökades vår personalstyrka med en ny tjänst, som även innebar att vara arbetsledare för ekonomienheten. Den personen tog tag i en del saker som inte hade hunnits med tidigare och vi kom vidare i vårt arbete. Strax efter att den arbetsledaren hade börjat sade en av mina kollegor upp sig på grund av stress. Den personen fick fysiska stressymptom på grund av all arbetsbelastning som blev i samband med ekonomifunktionens uppstart. I mars 2013 började en ny chef, efter den som slutade vid årsskiftet 2012/2013. Med dessa personalförändringar fick vi lite bättre arbetsro, säger Birgitta och fortsätter:

Läs även: Tips på att motverka den ohälsosamma stressen

– Men när sommarsemestern 2013 väl infann sig var jag så slutkörd så jag inte hann repa mig trots 5 veckors ledighet. När jag började arbeta igen efter semestern hann jag vara på arbetet i drygt två veckor innan jag fick en förkylning, som sedan resulterade i ett svårt skov i min kroniska sjukdom. Jag blev inlagd på sjukhus för behandling i knappt en vecka. Efter två månaders heltidssjukskrivning kom jag tillbaka på deltid i slutet av oktober, först på 50 procent och från mitten av november december 2013 på 75 procent. I september 2013 omstrukturerades en del av det administrativa arbetet och några personer från ungdomsorganisationen överflyttades till vår organisation. På det sättet fick vi ytterligare en förstärkning på ekonomienheten.

"Stress är min värsta fiende"

– Vid flera tillfällen under 2013 och 2014 talade jag om för min arbetsledare att jag hade alldeles för mycket på mitt bord och inte hann med mina uppgifter. Jag talade också om att stress är min värsta fiende med tanke på min kroniska sjukdom. Om jag har en dräglig eller bra arbetssituation så håller jag mig lättare frisk. I annat fall riskerar jag att bli sjuk gång på gång och därtill behöva starkare medicin för att förhindra skov och det är inte bra. Jag ville att vi skulle renodla så jag skulle ha färre bolag att ha ansvar för, eftersom 50 procent av min arbetstid upptogs av lönearbetet. Jag kände en ständig stress över detta och försökte parkera den, men den fanns där undermedvetet hela tiden. I slutet av november 2014, när jag var i slutskedet med ett stort bokslut, blev jag sjuk igen. Den här gången med feber som kom och gick under flera veckor. Till slut blev jag inlagd på sjukhus och efter en hel del prover visade det sig att jag drabbats av cytomegalovirus (CMV). Jag blev sjukskriven på heltid i en dryg månad och på halvtid i tre veckor, berättar Birgitta.

Läs även: Stressigt på jobbet? Viktigt med en bra dialog med chefen

Vad var det som gjorde att du kom ur den här ohälsosamma stressen?

– Redan före jul 2014 blev jag uppringd av den tillförordnade arbetsledaren, som berättade att vi skulle ha ett möte kring min arbetssituation när jag skulle komma tillbaka till jobbet den 7 januari 2015. Det var jättebra att jag fick veta det redan då så jag kunde vila i min sjukskrivning. Den 7 januari hade jag ett möte min chef och den tillförordnade arbetsledaren. Min chef hade i förväg gjort ett förslag på arbetsuppgifter som kunde vara tänkbara för mig att göra/hinna med under den period jag var 50 procent sjukskriven. Min chef räknade även med att deltidssjukskrivningen kunde bli förlängd. Vi samtalade om förslaget och gick även igenom vilka andra personer som skulle göra det jag brukade göra, men inte skulle göra under deltidssjukskrivningen. Vi gick även igenom ett förslag till förändring av mina ordinarie arbetsuppgifter som skulle träda ikraft efter att min sjukskrivning var över. Jag kände mig väldigt glad och lättad efter mötet, till och med tacksam över att någon äntligen hade tagit min situation på allvar.

Vad har du för bra tips till andra så att de inte känner sig stressade på jobbet?

– Ge inte upp! Ta upp din situation på till exempel utvecklingssamtal, i enskilt möte eller tillsammans med personalchef. Man ska vara väl förberedd, komma med egna förslag till lösningar och samtidigt vara lyhörd för arbetsgivarens förslag. Då kan man på ett konstruktivt sätt hitta lösningar för en förändring. Det tjänar inget till att bara gnälla. Om man är fackansluten kan man även vända sig dit och tillsammans med en facklig representant och arbetsgivaren hitta lösningar, säger Birgitta.

Läs mer: Checklista för att undvika stress på jobbet

Hur arbetar din arbetsplats för att detta inte ska ske igen?

– Vi har ett skyddsombud man kan vända sig till. Det görs regelbundna skyddsronder där både fysisk och psykisk arbetsmiljö tas upp. I samband med skyddsrond görs emellanåt även en arbetsmiljöenkät där svaren brukar följas upp och en del saker åtgärdas. Vi har en lokal fackklubb där vi kan lyfta arbetsmiljöfrågor. Fackklubben har samrådsmöte med personalchefen mer regelbundenhet. Vi har utvecklingssamtal en gång om året där man kan ta upp olika saker, även arbetsmiljön. Vi har rätt till friskvårdspeng, som arbetsgivaren uppmuntrar oss till att använda.

Har ni nu en bra arbetsmiljö hos er?

– Jag tycker vi har en bra arbetsmiljö. Det finns god medvetenhet hos arbetsgivaren också kring arbetsmiljöfrågor.

Finns det fortfarande tillfällen då det kan bli stressigt?

– Ja, det finns det vid vissa perioder på året, till exempel vid bokslut eller andra deadlines eller inför sommarsemestern.

Hur hanterar ni det?

– Inför bokslutet görs en plan upp om vilka som ska ansvara för vad och när det skall vara klart. Vi har veckovisa avstämningar där vi kollar upp hur vi ligger till, om någon behöver hjälpa någon annan och så vidare. Vår chef brukar också återkoppla till oss och tacka för allt arbete när allt är klart och godkänt av revisorerna. Inför sommarsemestern brukar alla först få önska när de vill ha semester. Sedan gör vi en genomgång där vi går igenom vilka som arbetar när och ser efter så att alla funktioner finns på plats så arbetet kan fungera. Ibland kan någon eller några behöva flytta sin semester någon vecka eller några dagar för att allt ska fungera. När den kollen är gjord brukar vi upprätta ett semesterdokument där vi skriver upp vem som har semester när, vem som gör vad och tillsammans med vem så vi vet vem som är vår samarbetsperson när lönefiler, leverantörsbetalningar osv skall skickas för vi måste alltid vara två i förening.

Har du alla förutsättningar som du behöver för att kunna göra ett bra jobb utan stress?

– För egen del är jag nöjd med min arbetssituation. Ibland blir det toppar, men ofta brukar jag kunna ta lite ledigt när det lugnat ner sig.

Trivs du på ditt jobb?

– Ja, jag trivs bra på mitt jobb, avslutar Birgitta.

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

254 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar