Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Hon får Visions samhällsvetarstipendium

2016-05-10

Hur kan organisationer attrahera och rekrytera mångfald på ett framgångsrikt sätt? Det har årets samhällsvetarstipendiat undersökt.

Som medlem i Vision har du som skriver uppsats inom samhällsvetenskap möjligheten att belönas med 20 000 kronor för din uppsats. I år tilldelades Frida Karlsson Visions samhällsvetarstipendium för uppsatsen "Homosocialitetens komplexitet vid mångfaldsrekrytering".

Vad handlar din uppsats om?

– I det stora hela handlar uppsatsen om hur homosociala organisationer ska arbeta för att attrahera och rekrytera mångfald på ett framgångsrikt sätt. Men också om hur man ska lyckas behålla och inkludera den mångfald som man rekryterar in. Jag ger tips och trix för hur man ska lyckas med detta och det jag skriver om kan appliceras på de flesta organisationer och inte bara Vattenfall som jag skrev uppsatsen på, säger Frida Karlsson.

Vad menar du med homosociala organisationer?

– När jag skrev min uppsats var det ett nytt fenomen. En homosocial organisation är en organisation som till grunden består av en norm av arbetskraft eller personer. Normen i Sverige brukar oftast vara män i 45–55-årsåldern, som är heterosexuella, vita och ingår i en socioekonomisk klass. Denna norm vill många företag bryta och man vill få in mångfald på arbetsplatserna. Organisationer har börjat se varför mångfald är så viktigt för företag, berättar Frida och fortsätter:

– Det handlar om att personer som har olika erfarenheter och bakgrunder har olika perspektiv på saker och ting. Tack vare detta kan de tillföra olika idéer, tankesätt och perspektiv på arbetssätten vilket i sin tur leder till innovation och utveckling och det är det man vill nå. Det är en framgångsfaktor att få in mångfald i organisationen.

Frida berättar att det fanns väldigt lite forskning kring den här biten och det var bland annat därför hon valde det här uppsatsämnet.

– Jag var väldigt intresserad av detta ämne eftersom det finns ett behov att få mer kunskap inom område, både inom forskningsvärlden och för företag. Det är många företag som inte alls vet hur man ska arbeta för att rekrytera och attrahera, behålla men framför allt inkludera personer med en annan bakgrund än normen. Därför känns det extra roligt att kunna tillföra så mycket kunskap genom denna uppsatsstudie.

Tillbaka till uppsatsen då, berätta lite kortfattat om den.

– Dels så beskriver jag rekryteringsprocessen i sig och hur man kan optimera och förbättra den för att attrahera och rekrytera mångfald. Men sedan märkte jag under intervjuerna som jag gjorde med strategiskt ansvarig, rekryterarna och cheferna här på Vattenfall att det fanns andra utmaningar och hinder i bakgrunden som påverkar huruvida man lyckas. Det räcker inte att organisationer strukturerar upp mål, ambitioner och strategier för att lyckas attrahera och rekrytera mångfald om de inte också skapar förutsättningar internt och har rätt synsätt för att rekrytera och behålla de olikheter som rekryteras in i den homosociala kontexten. Det är inte bara rekryteringen som gör att man lyckas utan för att få in personer på ett företag, man måste även kunna ta hand om dem och se till att behålla dem. Det är där de fyra hindren kommer in, säger Frida.

Berätta lite om dessa hinder.

– I studien så fann jag 4 olika utmaningar och hinder som organisationer måste lära sig hantera för att bli framgångsrika gällande att attrahera, rekrytera och behålla mångfald. Något jag snabbt insåg var att det finns en stor utmaning att hitta rätt kompetenser på arbetsmarknaden. Efterfrågan matchar ofta inte utbudet av de kompetenser som finns på arbetsmarknaden och det påverkar möjligheten att rekrytera och attrahera mångfald.
En annan utmaning handlar om det interna arbetet och inkluderingsarbetet. När det kommer en ny person till en organisation så ska bilden som man fick innan man började jobba stämma överens med hur det verkligen är på arbetsplatsen och personen måste känna sig inkluderad i arbetsgruppen. Det måste finnas förutsättningar och kunskap på plats för hur man ska kunna ta hand om mångfalden som kommer in i företaget, säger Frida och fortsätter:
– Det tredje hindret är synen på mångfald. Det är många företag som ser på mångfald som att det gäller kvinnor och män. Där måste man vidga synen och diskutera vad mångfald faktiskt är för något och vad det innebär, så att man även kan hantera kulturkrockar om de uppstår.
Till sist så är det en utmaning att attrahera mångfald och hitta de strategier som man behöver för att kunna rekrytera mångfald. Ofta finns inte resurser eller tid för att analysera och granska processen under rekryteringens gång. Man går på rutin för att snabbt lyckas rekrytera kompetensen man söker men har inte tid eller resurser för att välja andra vägar. Alla organisationer behöver arbeta aktivt för att förebygga dessa hinder om de vill bli framgångsrika i sina mångfaldsarbeten.

Kan du inte berätta lite om de tipsen som du har i uppsatsen så att andra kan få lite inspiration i deras mångfaldsarbete?

– Oj jag ger ju så otroligt många tips och rekommendationer men för att bara ta upp några så tror jag att det är viktigt att börja arbeta med inkludering och det interna arbetet. Förändringen måste komma från insidan! Man måste skapa förutsättningar i organisationen för att möjliggöra mångfald och för att behålla mångfalden som kommer in. Det kan vara praktiska saker som att det ska finnas arbetsdokument på engelska, införa skiftpersonal som endast pratar engelska eller duschar så att både tjejer och killar kan duscha, skyddskläder som är anpassade, resurser och tid och ett strategiskt långsiktigt arbete. Men det handlar också om att börja prata om mångfald på arbetsplatsen. Hur ska man exempelvis arbeta med inkludering, vad är mångfald, hur ska man hantera kulturkrockar om de uppstår. Där kan man börja, avslutar Frida.

Går det här att applicera på vilket företag som helst, eller måste man vara i Vattenfalls storlek?

– Jag skulle nog säga att det här går att applicera på vilken organisation som helst. Den här frågan är ju inte företagsspecifik utan jag tror att oavsett storlek på organisationen så ger min studie tips och rekommendationer som man kan använda sig av för att bli framgångsrik i sitt mångfaldsarbete. Jag hoppas på att kunna hjälpa alla Sveriges organisationer i deras arbete eftersom jag tycker att detta är så viktigt inte bara för organisationerna i sig utan även för samhällets individer och samhället i stort. Jag tycker att det är viktigt att Sveriges organisationer representerar hela den svenska befolkningen och inte bara en viss del.
I grund och botten så handlar det om att skapa inkludering i arbetslivet. Det är då samhället och företagen fungerar bättre. Om någon därför känner intresse för studien och vill ha tillgång till den så får man mer än gärna ta kontakt med mig så berättar jag mer, säger Frida.

Har du sett någon skillnad på Vattenfall efter du publicerade uppsatsen?

– Oh ja. Det händer massor här. Man har bland annat ändrat mål, ändrat vissa rekryteringsbitar och man arbetar framförallt mycket mer med inkludering här på arbetsplatsen. Nu när jag jobbar här så ser jag verkligen att det händer något och det är väldigt roligt att de just nu sitter med de tips som jag har i uppsatsen och att de försöker verkställa dem. Jag känner mig så stolt över det!

Frida Karlsson är 29 år och arbetar som Student Relations Coordinator på Vattenfall. Hon har i dag helhetsansvaret för alla studentrelaterade ärenden, men arbetar också med mångfaldsarbetet den svenska delen av Vattenfall. Hon skrev uppsatsen på Linköpings universitet när hon studerade masterprogrammet Human Resource Management and Development.

Vill du veta mer så får du gärna kontakta Frida Karlsson på frida_karlsson_87@hotmail.com

Juryns motivering till varför Frida Karlsson får samhällsvetarstipendiet på 20 000 kronor:

Visions samhällsvetarstipendium delas ut till Frida Karlsson som skrivit en uppsats inom samhällsvetenskap som berör den svenska välfärden.

I uppsatsen "Homosocialitetens komplexitet vid mångfaldsrekrytering" av Frida Karlsson vid Linköpings universitet undersöks vilka strategier som används för att attrahera och rekrytera en mångfald av personer till ett energibolag. Undersökningen innehåller också en analys av hinder som uppstår för att nå företagets mål om mångfald. Fyra huvudsakliga hinder tas upp: att det saknas förutsättningar för personer med olika bakgrund och behov att arbeta i verksamheten, obalans mellan utbud och efterfrågan på personal, bristen på internt mångfaldsarbete och synen på mångfald i organisationen.

Att rekrytera rätt kompetens är en av välfärdens absolut främsta utmaningar. Uppsatsen belyser på ett mycket bra sätt möjligheter och utmaningar för mångfaldsrekrytering och kommer till slutsatser som är värdefulla också för annan verksamhet än just den undersökta organisationen.

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar