Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Dags för Fair Union-vecka – ”Vem får jobba hos oss?”

2016-05-09

Den här veckan är det Fair Union-vecka och då fokuserar Vision på ”En arbetsplats för alla. Schyst rekrytering. Vem får jobba hos oss?” I Växjö kommun har man i flera år arbetat med mångfald, berättar Suzana Mocevic, som arbetar som mångfaldssamordnare.

Suzana Mocevic fick ta emot Visions regionala pris för mänskliga rättigheter förra året. Nu när det är Fair Union-vecka så passade vision.se på att fråga henne hur mångfaldsarbetet ser ut i Växjö.

– Vi har systematisk arbetat med mångfald i flera år. Vi började vårt arbete med att samla flertal olika program till ett, som utgick utifrån ett intersektionellt perspektiv och utifrån diskrimineringslagstiftningen, och ytterligare beskrev på vilket sätt Växjö kommun skulle kunna göra mycket mer än det som lagstiftningen kräver. Vi var bland de första kommuner i Sverige att ha HBTQ-perspektivet i ett politiskt styrande dokument som mångfaldsprogram. Det ledde till att Växjö kommun blev andra bästa kommun i RFSLs kommunundersökning gällande just HBTQ-perspektivet. Vi utbildade 65 kommunövergripande mångfaldsombud som på respektive förvaltning och bolag drev frågorna tillsammans med cheferna, berättar Suzana Mocevic, och fortsätter:

Fokus på tre perspektiv

– 2015 tog vi ytterligare steg för att positionera oss som en av Sveriges bästa kommuner i arbetet med mångfald. Vi tog fram ett nytt politiskt styrande dokument "Ett sammanhållet Växjö" där vi fokuserar på tre perspektiv, samhällsperspektiv, verksamhetsperspektiv och medarbetarperspektiv. Det betyder att vi tänker hur våra insatser påverkar samhället i stort, på vilket sätt stöttar vi och lär av andra aktörer i samhället så som organisationer och företag. Tillsammans kan vi uppnå långsiktig skillnad till det bättre. Hur gör vi som medarbetare i det dagliga arbetet för att säkerställa att vår service och våra tjänster är jämlika och icke-diskriminerande. Det sista perspektivet som är medarbetarperspektiv handlar om hur vi är gentemot varandra som kollegor. Det har vi förstärkt med Växjö kommunkoncerns värdegrund. Vi sätter fokus på att vi möter alla med respekt. Vi kan jobbet och det innebär att vi möter alla medborgare med respekt, våra tjänster och vår service är jämlika och vi ska dagligen säkerställa detta i våra verksamheter. Vi ska tänka på mångfaldsperspektivet i alla avseende av vårt arbete, i exempelvis budget och planering av insatser och i resursfördelningen.

Läs mer: Mångfaldssamordnare fick Visions regionala pris för mänskliga rättigheter

Är ni nöjda med arbetet?

– Mångfaldsarbetet i Växjö kommun går bättre och bättre. Vi är i dag bättre på det systematiska arbetet som innebär att vi integrerar mångfaldsperspektivet i befintliga processer och i våra verksamheter. Bra kan bli bättre, därför är det viktigt att fortsätta alltid sträva att bli bättre, bättre för de vi är till för, våra medborgare. En organisation blir aldrig färdig med ett förändringsarbete och så är det även med mångfald. Samhället förändras ständigt och därav ska även vi anpassa vår organisation och våra verksamheter för den förändringen, säger Suzana.

Hur kan ni då bli bättre med mångfaldsarbetet?

– Vi kan bli ännu bättre på att inte arbeta med mångfaldsperspektivet i ett stuprör utan integrera det i befintliga processer hela tiden. Mångfaldsarbetet ska inte vara något vi gör vid sidan av utan något vi arbetar ständigt med i alla processer. Det kan vi bli ännu bättre på. I Växjö kommun ska människor kunna leva ut sina liv fullt ut precis så som de önskar leva det utan att behöva utsättas för diskriminering. Vi kan och måste bli bättre på att säkerställa att våra resurser fördelas jämlikt utifrån kön, vi kan bli bättre på att ha en mer normkritisk information, på att tillgängliggöra våra lokaler för människor med funktionsnedsättning och mycket annat.

Hur viktigt är det med mångfald på arbetsplatsen?

– Mångfald är viktig, men vi kan inte stirra oss blinda på etnicitet utan på människors erfarenheter. Där alla tänker lika blir det inte mycket tänkt och därför är mångfald viktig på arbetsplatsen, olika kön, ålder, sexuell läggning, erfarenhet och så vidare, människor som kan tillföra olika perspektiv i en verksamhet.

Har du några bra tips på hur man kan öka mångfalden på arbetsplatsen?

– Vid rekrytering, men även bland befintlig personal, är det viktigt att cheferna och ledare har god kännedom om de medarbetare som finns i organisationen och vilka kompetenser som finns. Vid rekrytering är det viktigt att den är kompetensbaserad rekrytering, var annonserar vi, vilka nätverk använder vi när vi söker efter nya medarbetare, hur utformar vi en normkritisk annons som inte exkluderar människor, avslutar Suzana.

Läs mer: Vision är en Fair Union

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

200 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar