Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Attendo Dalköpinge HVB – ett positivt exempel

2016-05-10

Att HVB-hemmen har en ansträngd situation har länge varit känt. Men Rudina Luta, Verksamhetschef på Attendo Dalköpinge HVB, vill gärna berätta om deras arbete och hur de lyckats få pris för deras goda arbete.

Attendo Dalköpinge HVB vann pris för årets bästa kvalitet förra året. Det är Attendo själva som delar ut priset bland de 200 verksamheter som finns ute i landet. Rudina Luta arbetar som verksamhetschef på Attendo Dalköpinge HVB och berättar varför de vunnit priset.

– Vi vann priset årets bästa kvalitet år 2015 inom affärsområdet från Attendo. Vi vann detta för vårt ständiga förbättringsarbete och våra ständigt goda resultat inom kvalitén. Det är ett pris som delas ut en gång om året inom varje affärsområde, vi vann detta pris av cirka 200 verksamheter runt om i landet. Vi tror och arbetar för ett ständigt förbättrande av kvalitén på boendet. Jag skulle vilja beskriva arbetet som en lärande organisation där varje möte med våra brukare, händelse, varje uppföljning eller granskning lär oss mer om kvalitén och förbättringsarbetet. Kvalitetsarbetet består av välarbetade rutiner som följs av en erfaren och stabil arbetsgrupp. Arbetet leds och koordineras av en utsedd kvalitetssamordnare som ansvarar för att våra rutiner följs i verksamheten. Kvalitén rapporteras till våra regionala kvalitetsutvecklare som för in statistiken i ett kvalitetsindex. Sedan kvalitetsmätningarna inom Attendo startade år 2012 har Dalköpinge HVB utmärkt sig genom att ligga på en jämn och hög nivå, där vår verksamhet i stort sett varje månad haft 100 % i kvalitet. En verksamhet som håller denna höga nivå under fyra år har resulterat i att vi vann priset för Årets bästa kvalitet, berättar Rudina.

Hur har ni arbetat för att nå dit?

– Arbetet med kvalitet inom Attendo är ett gediget och ett utmanande arbete. Det finns ett par nyckelfaktorer som vi tror är huvudingrediensen till framgång. Inledningsvis tror vi på en trygg och stabil personalgrupp. Verksamheten på Dalköpinge HVB ställer höga krav på både kompetens, bemötande och professionalism. Personalgruppen har haft en ganska liten personalomsättning vilket har lett till ett otroligt bra samarbete och gruppdynamik inom gruppen. Varierande åldrar, jämn könsfördelning, stor delaktighet i beslut inom organisationen leder till en engagerad personalgrupp som ständigt vill utveckla sig själva samt verksamheten. Det är roligt att få uppleva hur både personalgruppen och verksamheten har utvecklats till vad det är i dag. Det är ett otroligt bra team som nått otroligt höga kvalitetsresultat, säger Rudina och fortsätter:

Arbetar med barn som flytt från krig

– I detta sammanhang är det viktigt att poängtera målgruppen som personalgruppen arbetar med. Det är ensamkommande barn som flytt sina hemländer från krig, förföljelse och tortyr. De bär med sig ett bagage av oro, rädsla och ångest som flertalet i människor inte kan föreställa sig. De kommer till vårt boende med ett mående som tar år att reparera, en kulturell bakgrund som för många är svår att förstå och ett språk som inte är svenska eller engelska. Detta är en kortfattad version av måendet bland våra brukare men det är viktigt att ha med sig, att det är i sådana miljöer vår personal arbetar dagligen med kvalité och förbättringsarbete. I de mest utsatta situationerna visar vår personal prov på engagemang, bra bemötande och förhållningssätt. Att kunna sätta sig in i en situation som är svår att förstå, att kommunicera med svårt traumatiserade barn med annan kulturell bakgrund och språk, gör kvalitetsarbetet onekligen mycket svårare. Utan ett gott bemötande och förhållningssätt är det svårt att uppnå de kvalitativa mål som vi gemensamt i gruppen kommer fram till. Vidare, en tredje sista ingrediens är tydliga och nedskrivna rutiner. Ett gott kvalitetsarbete handlar om att identifiera risker i den egna verksamheten för att minimera antalet händelser som avviker från de rutiner som vi gemensamt kommit fram till. En god kommunikation är även det en väldigt viktig huvudingrediens för ett gott kvalitetsarbete.

Behöver ni göra mer?

– Ja, det behöver man alltid! Vi tror på en lärande organisation där vi ständigt förbättrar vår verksamhet och utvecklar både våra medarbetare och brukare. Det gäller att ständigt utvecklas och att anpassa sig till nya utmaningar.

Sedan hörde jag att ni genomgått RFSLs HBTQ-certifiering, vad betyder det?

– Sexuell läggning är ett asylskäl i Sverige. Därför söker många skydd här efter att de lämnat förföljelse och i vissa fall risk för döden på grund av sin sexuella läggning. Men det är ingen självklarhet att dessa personer möts av en välkommande och respektfull atmosfär utan fördomar när de kommer hit. För att ge bästa möjliga förutsättningar för ett respektfullt bemötande av alla, oavsett läggning och identitet, har Attendo HBTQ-certifierat fyra av sina integrationsverksamheter. Men det gäller självklart även medarbetarna som ska kunna vistas i en öppen och inkluderande arbetsmiljö, berättar Rudina och fortsätter:

– Certifieringen av en verksamhet pågår under ett år. Under det året får alla medarbetare reflektera, utmanas och delta i rollspel utifrån olika situationer som hen kan hamna i. förutom detta nog så viktiga arbete kräver certifieringen en genomlysning av alla dokument ur ett HBTQ-perspektiv. Certifieringen har genomförts i samarbete med Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL). Certifikatet innebär en bekräftelse på att Dalköpinge HVB arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som bor på verksamheten, som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett HBTQ-perspektiv. I certifieringen ingår att personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

Jag hörde också att du var bekymrad över att ni inte fått några placeringar för HBTQ-personer till boendet och att ni har pratat med Migrationsverket om detta, har det hänt något?

– Vi arbetar på uppdrag av socialtjänster i olika kommuner runt om i landet, vårt primära mål är uppmärksamma de kommuner vilka vi har samarbete med om vår certifiering. Vår förhoppning är att i takt med att vi uppmärksammar och synliggör vårt viktiga HBTQ-arbete för socialtjänsten i olika kommuner ska vi även få placeringsförfrågningar för HBTQ-personer. Vi har försökt nå ut med informationen och marknadsföra vår HBTQ-certifiering på många sätt, hittills har det inte det dessvärre inte resulterat i några placeringar av HBTQ-personer. Detta är tråkigt då vi gärna vill använda vår kunskap inom området i praktiken.

Hur ser arbetsmiljön ut hos er?

– Vi har en väldigt god arbetsmiljö inom vår verksamhet. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där vi bland annat har arbetsmiljö som egen punkt på dagordningen. Tillbudsrapportering, särskilda händelser och annat som rör arbetsmiljö för våra medarbetare går vi igenom gemensamt. Vidare använder Attendo sig av medarbetarundersökningar som koordineras av ett externt bolag. Det är ett viktigt redskap för mig som chef att kunna arbeta med gruppen i frågor som berör arbetsmiljön, trivseln på arbetsplatsen samt förhållandet mellan chef och medarbetare. Vi arbetar systematiskt med att uppnå en så god arbetsmiljö som möjligt för alla medarbetare. Ett av de viktigaste momenten vi arbetar med är riskbedömningar. Riskbedömningen ur ett arbetsmiljöperspektiv görs både på brukarnivå och på verksamhetsnivå som beskriver vilka risker och riskkällor som finns samt hur medarbetaren skall arbeta/agera vid olika riskmoment som identifieras, avslutar Rudina.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

254 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar