Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

10 HR-trender att räkna med

2016-05-25

HR-bloggen har gått igenom rapporten Global Human Capital Trends. Den fångar upp essensen av HR:s framtida roll och fokusområden.

Under våren publicerade Deloitte 2016 års upplaga av rapporten Global Human Capital Trends.

Rapporten har gjort en grundlig undersökning med över 7 000 respondenter från drygt 130 länder. HR-bloggen skriver att rapporten har fångat upp vad HR måste fokusera på för att ligga i framkant och representera en attraktiv arbetsgivare.

Läs bloggen här: 10 globala HR-trender att räkna med

Årets rapport har temat organisationsdesign och det är baserat på den viktigaste trenden som rapportförfattarna ser. Tidigare år så har fokus legat på medarbetarengagemang, kultur och ledarskap men nu finns det ett uttalat behov att omforma själva organisationsstrukturen. Man ska gå från traditionella, funktionella modeller till nätverk av självständiga och flexibla team, skriver HR-bloggen.

Det finns fyra globala drivkrafter bakom omformningen

1. Demografiska förändringar

2. Digital teknik

3. Ökad förändringstakt

4. Nytt socialt kontrakt

Enligt rapportförfattarna innebär den här ormformningen mycket för HR. HR ska nu förenkla HR-processerna, underlätta informationsflödet för medarbetarna och bygga en kultur baserad på samarbete, självstyre och innovation.

De ser tio globala HR-trender 2016

1. Organisationsdesign

Mer än nio av tio tillfrågade har ny organisationsstruktur som högsta prioritet. För att behålla konkurrenskraften krävs bl a en mer agil organisation bestående av flexibla och självstyrande team.

2. Ledarskapet

Drygt 89 procent prioriterar behovet av att stärka ledarskapet. Organisationer måste bl a höja ribban för att metodiskt identifiera, bedöma och utveckla ledare på ett tidigt stadium.

3. Företagskultur

86 procent rankar kulturen – "hur saker och ting fungerar här" – som en viktig eller mycket viktig fråga. Det är viktigt att kulturen linjerar med företagets värderingar för att attrahera rätt personer.

4. Medarbetarengagemang

Engagemang har fortsatt hög prioritet, men samtidigt ersätts medarbetarundersökningar alltmer av sociala verktyg och regelbunden feedback av chefer för att pejla medarbetarna. "Employee listening officer" spås bli en viktig ny roll för HR.

5. Ständigt lärande

Lärande är en sann motivationskälla. Även om många organisationer anammar ny och innovativ inlärningsteknik som medger kontinuerligt lärande, står vi ännu inför enorma utmaningar.

6. Designtänk – för bättre arbetsmiljö

"Design thinking" pekas ut som en viktig ny trend. Det handlar om att forma arbetsmiljön så att produktiviteten optimeras – samtidigt som stress förebyggs genom lagom krävande arbetsuppgifter och en sund digital arbetsmiljö.

7. Nya HR-kompetenser

För att få välbehövligt mandat ställs alltfler krav på HR – som ännu är i sin linda vad gäller att experimentera med nya idéer och kompetens. En ny generation HR-medarbetare tillför dock välbehövlig affärskunskap och teknikfokus.

8. "People analytics" – personaldata

Dagens teknik möjliggör datadriven HR. Via den egna personaldatan, kan företag hitta viktiga samband och förutsäga framtida resultat. Kombinerat med externa datakällor från exempelvis sociala nätverk går det att förutspå ytterligare trender och beteenden.

9. Digital HR

HR står inför stora utmaningar vad gäller att stödja ledare och medarbetare till ett mer digitalt mindset. Men framför allt: Hur kan HR revolutionera sina egna processer med hjälp av molnbaserade plattformar, mobilappar och sociala nätverk?

10. Workforce management – den nya frilanskulturen

För att svara upp till nya tiders kompetensbehov, anser fler än sju av tio att HR måste anpassa sig till "the gig economy" genom att kontraktera det ökande antalet frilansare och/eller medarbetare som hyr ut sina tjänster via de nya digitala plattformarna.

Fakta från HR-bloggen.

Nyheter

Till arkivet

199 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar