×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Sjukfrånvaron ökar – vi måste jobba hårt för att bryta ökningstrenden

2016-06-22

Sjukfrånvaron fortsätter att öka men man kan skönja att ökningstakten avtar. Det visar en rapport som Försäkringskassan har tagit fram och lämnat till regeringen. Vision vill nu att man arbetar hårt tillsammans för att bryta ökningstrenden.

Regeringen har fått en ny rapport om utvecklingen i sjukförsäkringen från Försäkringskassan. Den visar att sjukfrånvaron fortsätter att öka men att ökningstaken avtar.

– Ökningen av sjukskrivningar saktar ner men vi måste fortfarande jobba hårt tillsammans för att bryta ökningstrenden. Visions mål är att sjukskrivningar till följd av stress ska halveras till 2020, säger Jenny Andersson, utredare på Vision, efter att ha gått igenom rapporten från Försäkringskassan.

Läs även: Fem åtgärder för att skapa hälsosamma arbetsplatser

Försäkringskassan har under 2015 och 2016 förstärkt och förbättrat handläggningen inom sjukförsäkringen. Det är en orsak till inbromsningen av ökningen av sjukfrånvaron menar
Försäkringskassan.

– Vi ser nu allt fler indikationer på att sjukfrånvaron ökar långsammare än tidigare, men vi måste vara vaksamma på om det är ett faktiskt trendbrott eller bara en tillfällig inbromsning. Psykisk ohälsa är sedan några år tillbaka den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ångest- och stressyndrom och depression står för över 90 procent av sjukskrivningarna inom psykiatriska diagnoser. Fastän utvecklingen i ökning och diagnoser är likartad för kvinnor och män, är de sjukskrivna kvinnorna dubbelt så många som männen, säger Jan Larsson, utvärderingschef på Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Läs även: Sju åtgärder för minskade sjukskrivningar i socialtjänsten

– Försäkringskassans analys visar att sjukskrivningarna går att påverka. Arbetsgivare, Försäkringskassan och vården spelar stor roll och alla arbetsgivare måste jobba systematiskt för att vända trenden. Vi ser att kommunerna har särskilt höga sjukskrivningstal, men det går att förändra. Kommuner med ett mer aktivt hälso- och arbetsmiljöarbete har friskare medarbetare. Det här innebär också att vi som fackförbund har ett stort ansvar att bidra till det systematiska arbetsmiljöarbetet och bevaka att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljön, inte minst kopplat till stress. Även kommunernas politiker har ett stort ansvar här. De ska bland annat säkerställa att det finns en balans mellan krav och resurser så att inte arbetsbelastningen blir ohälsosam, avslutar Jenny Andersson.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Tydligare ansvar och rätt förutsättningar - för det brottsförebyggande arbetet

I fredags samlades politiker, fackförbund, forskare, civilsamhället och myndigheter i en digital hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet. - Vi vill se ett tydligare brottsförebyggande uppdrag för de aktörer som berörs, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  för 4 dagar sedan

Nyutbildade socionomer byter oftare jobb

En ny studie visar att nyutbildade socionomer ofta byter jobb. Orsaken tros vara höga krav och arbetsbelastning, brister i organisation och arbetsmiljö. Men också för många oerfarna chefer och kollegor.  2020-10-14

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Biståndshandläggare - en nyckelfunktion i vår välfärd

Idag släpps Visions rapport om biståndshandläggares nyckelfunktion i välfärden - en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. Samtidigt konstaterar Vision att bristen på biståndshandläggare riskerar att drabba dem som är i behov av samhällets stöd och service.  2020-09-10

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb