Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Sju åtgärder för minskade sjukskrivningar i socialtjänsten

2016-06-07

Vision föreslår sju åtgärder för att minska de stressrelaterade sjukskrivningarna i socialtjänsten.

I februari startade Visions arbete med att minska sjukskrivningarna eftersom välfärdsyrkena visade så höga sjuktal. Vision vill nu att trenden ska brytas och att välfärdsyrkena ska återgå till att vara friska yrken. Medarbetare som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, vilket innebär bra villkor och att ingen blir sjuk av stress.

– Det är uppenbart att vi har en situation som är ohållbar ur såväl ett mänskligt som ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nu måste politiker och arbetsgivare agera för att återställa balansen mellan krav och resurser inom socialtjänsten, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Läs mer: Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv- nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och antalet stressrelaterade sjukfall ökar i snabb takt. Det finns några yrken som har allra högst antal startade sjukfall till följd av stress. Det är de som kräver högre utbildning, som har mycket kontakt med människor och är nästan uteslutande kvinnodominerade.

– Jag är självklart bekymrad. Här har vi svart på vitt som visar att medarbetare inom socialtjänsten blir sjuka av sina jobb, säger Veronica Magnusson och fortsätter:

Läs även: Så botas en sjukskriven socialtjänst

– Politiker i kommuner, landsting och regioner måste nu säkerställa att det finns långsiktiga strategier för en stabil personalsituation. Arbetsgivarna måste också se till att det förebyggande arbetsmiljöarbetet fungerar på arbetsplatserna och att arbetsbelastningen är rimlig, säger Veronica Magnusson.

Läs även: "Stressen gör att sjuktalen skenar"

Sedan 2010 har antalet nya sjukskrivningar till följd av stress bland socialsekreterare ökat med nästan 70 procent, enligt siffror från Försäkringskassan.

Vision föreslår sju åtgärder för att minska de stressrelaterade sjukskrivningarna inom socialtjänsten:

• En modell för att mäta arbetsbelastning. Regeringen bör ge ett uppdrag till Arbetsmiljöverket att bjuda in arbetsmarknadens parter till ett arbete kring en nationell modell för att bedöma om verksamheter lever upp till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

• Rätt använd kompetens. Varje profession behöver bättre förutsättningar att ägna sig åt de arbetsuppgifter de har särskild kompetens att utföra.

• Fler kollegor med hjälp av nya välfärdsmiljarder. Politiker i kommuner, landsting och regioner måste se till att regeringens tillskott på tio miljarder kronor per år till kommunerna leder till fler medarbetare och chefer i socialtjänsten.

• Tillsvidareanställning ska vara norm. Arbetsgivarna ska så snart det är möjligt tillsätta alla vakanser, även om de är tillfälliga, med tillsvidareanställda.

• Använd överanställning som långsiktig strategi. Verksamheten bör planera sin personalförsörjning så att det finns resurser att hantera tillfälliga arbetstoppar och frånvaro med befintlig personal.

• Garanterad introduktion för nyanställda.

• Långsiktiga lönesatsningar. Arbetsgivarna behöver göra långsiktiga satsningar för att få personalen att stanna kvar inom socialtjänsten.

Läs mer: Stress

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

199 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar