×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision: höga krav på tillgänglighet pressar medarbetare

2016-01-25

Det är stora krav och förväntningar på att man ska vara tillgänglig utanför arbetstiden. För många handlar det om över 100 timmar jour eller beredskap i månaden. Vision släpper i dag en ny undersökning som visar att tillgänglighetskraven leder till sömnstörningar och begränsningar i privatlivet.

I en undersökning som Vision har gjort bland medlemmar som har jour- eller beredskapstjänstgöring har det visat sig att många medlemmar måste vara tillgängliga över 100 timmar utöver sin vanliga arbetstid under en månad. 51 procent behöver också vara tillgängliga på sin fritid utan att de får någon ersättning.

– Vi kan se att jour och beredskap används på ett sätt som inte var tänkt när regelverket togs fram. Avtalen har helt enkelt inte hållit jämna steg med teknikutvecklingen och tar inte tillräcklig hänsyn till de krav som ställs i vårt arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Undersökningen visar bland annat att:

• Fler än sju av tio uppger att de känner sig begränsade i sitt privatliv på grund av beredskapstjänstgöringen.

• Mer än var fjärde anser inte att de får den återhämtning som de behöver på grund av omfattande jour.

• Fyra av tio uppger att de sover sämre på grund av beredskapen.

• Nästan en av fyra anser inte att de orkar med sitt arbete så bra som de skulle vilja på grund av jourtjänstgöringen.

• Tre av tio har någon gång övervägt att byta arbete på grund av beredskapstjänstgöringen.

– Så här kan vi inte ha det. Vision vill nu tillsammans med arbetsgivarna arbeta för att förbättra situationen, säger Veronica Magnusson.

Vision vill nu:

• Införa ett maxtak för hur mycket beredskap som ska få förekomma.

• Skärpa kraven på att jour och beredskap bara ska användas när det är absolut nödvändigt.

• Förbättra möjligheterna för vila och återhämtning för arbetstagare som har beredskap.

• Förnya kollektivavtalet så att reglerna kring beredskap anpassas till den tillgänglighet som ny teknik möjliggör.

1056 medlemmar ställde upp och svarade på frågor om sin jour- eller beredskapstjänstgöring.

Fakta om jour och beredskap

Vad innebär jour och vilka regler gäller?

Jour innebär att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov utföra arbete. Arbetstagaren utför alltså inte arbete under jourtiden men ska finnas tillgänglig på arbetsplatsen.
Jourtid får som huvudregel inte överstiga 50 timmar under en kalendermånad enligt arbetstidslagen. Jour får inte förläggas under dygns- eller veckovilan.

Vad innebär beredskap och vilka regler gäller?

Beredskap innebär att arbetstagaren utanför arbetsplatsen står till arbetsgivarens förfogande för att vid behov snabbt kunna rycka in och börja arbeta med kort varsel.
För beredskap finns ingen begränsning angående hur många timmar som får läggas ut enligt lagen. Den enda begränsningen är att beredskap inte får förläggas under veckovilan.

Min arbetsgivare vill att jag alltid ska vara tillgänglig på mobilen, kan hen kräva det?

Nej. På fritiden ska man inte behöva vara tillgänglig. Om det finns ett motiverat behov kan arbetsgivaren använda sig av beredskap men då ska också ersättning utgå för tid då du förväntas vara nåbar. Vi vet dock att många medlemmar förväntas vara nåbara utan att någon ersättning utgår. Om detta gäller för dig bör du kontakta Vision lokalt som kan lyfta frågan med arbetsgivaren. Vissa undantag kan gälla för högre chefer eller i specifika yrkesroller.

Läs även: Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1355 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum