×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Cecilia Grefve, Zubeyde Arslanerkekoglu, huvudskyddsombud och sektionsordförande i sektionen Vision Rinkeby-Kista sdf och Kamilla Lantz, yrkesansvarig för socialarbetare  Vision Stockholms Stad. Foto: Privat bild.

    Cecilia Grefve, Zubeyde Arslanerkekoglu, huvudskyddsombud och sektionsordförande i sektionen Vision Rinkeby-Kista sdf och Kamilla Lantz, yrkesansvarig för socialarbetare  Vision Stockholms Stad. Foto: Privat bild.

Tydliga besked till Grefve

2016-01-26

Den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, fortsätter sin resa genom Sverige och innan jul så besökte hon olika stadsdelar i Stockholms stad. Vision var med på alla möten.

Cecilia Grefve besökte Rinkeby-Kista och Norrmalm innan jul och Visions förtroendevalda berättar här vad som hände under mötena.

– Jag tyckte att det var väldigt bra möte. Jag upplevde att Cecilia mottagit de åsikter som samtliga fackförbund hade. Vision framförde frågor om tydlighet i uppdrag, arbetsmiljö, arbetsbelastning, delaktighet, löneglidning, kompetensutvecklingsbehov, problemet med ökad administration och stress som kommer i samband med det, och att medarbetarna inte har möjlighet till att få den återhämtningen som de behöver för att orka med arbetet, berättar Zubeyde Arslanerkekoglu, förtroendevald i Rinkeby-Kista, och fortsätter:

Läs även: Nationell samordnare besöker socialtjänsten i 50 kommuner

– Den rådande situationen i landet med de ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna är en annan del av socialtjänsten än den barn- och ungdomsvården som finns för våra medborgare i stadsdelen. Det är viktigt att staten och Stockholms Stad särar på verksamheterna så det blir tydligt i uppdrag för både chefer, socialsekreterare och administratörer. Arbetsmiljön för våra medlemmar som arbetar med ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar är något som behöver förbättras och där ligger också behovet av stöd, handledning och tydliga uppdrag. Jag hoppas att det leder till en bra lösning för alla, säger Zubeyde.

Målet för den nationella samordnaren, Cecilia Grefve, är att "genom dialog med kommunala företrädare och med andra aktörer driva på utvecklingen till en social barn- och ungdomsvård med god kvalitet där barn och unga får det stöd och den hjälp som de behöver".

På Norrmalm pratade man bland annat om antal ärenden och introduktion.

– Från Visions medlemmar i sektionen '"Norra innerstaden" på Norrmalm så framfördes dels antal ärenden/ärendetak men även andra saker. Vi lyfte att introduktionen är positiv här på Norrmalm. Jag tolkade det som att Cecilia var väl införstådd i de problem som socialsekreterare på familjeenheten samt familjehem möter under vardagen runt om i Sverige. Jag förstod det på henne att hon hade hört samma saker från många av de kontor som hon varit på, säger Marta Alvarado Thofelt, förtroendevald för sektionen Norra innerstaden.

Kamilla Lantz, yrkesansvarig för socialarbetare för Vision Stockholms stad, är också nöjd med alla träffar med Cecilia Grefve.

– Vi fick gott gehör för våra idéer och synpunkter. För mig personligen var det väldigt givande att få vara med och bistå de lokala fackligt förtroendevalda som hade gjort ett bra jobb ute på sina förvaltningar i träffar med medlemmarna innan vi satte oss i dialogen med Cecilia Grefve. Det märktes att Cecilia var nöjd med den röda tråden som Vision hade i sitt upplägg, skrivelser och synpunkter, säger Kamilla.

Sammanfatta lite vad Vision sa på dessa möten?

– Vision påtalade att det behövs en tydlighet i rollerna på arbetsplatserna. Låt socialsekreterarna vara yrkesprofessionella istället för endast organisationsprofessionella. Låt fler administrativa proffs få stödja både socialsekreterarna och cheferna i administrativa uppgifter i stället för att det läggs ut på handläggarna och cheferna. Under många år har administrativ personal minskat, och det behöver anställas fler för att de som arbetar kvar i administrativa funktioner inte ska få en hög arbetsbelastning. Tid för återhämtning är något som önskas, och behöver beaktas i den nationella planen för handling. Sedan berättade medlemmarna att de är stolta över sina uppdrag, och en medlem delgav att den hade fått en väldigt god introduktion på sin nuvarande arbetsplats, och tyvärr måste jag nog säga att det är en bristvara på många arbetsplatser.

Vad sa Cecilia om det som Visions medlemmar hade lyft fram som problem?

– Då Stockholms Stad arbetar fram en handlingsplan för socialsekreterare och biståndsbedömare på inrådan av de fackliga organisationerna så var den projektledaren med på plats som skriver stadens egna handlingsplan. Vad som framkom på mötena med Cecilia Grefve kommer att komma in i den, och där har Visions medlemmar i olika forum både på de berörda stadsdelarna men också i Vision Stockholms Stads referensgrupp för socialsekreterare och biståndsbedömare kunnat lämna in idéer och problembeskrivningar. Cecilia var tacksam för all input, och vi ser fram mot att ha ett återkopplingsmöte framöver, avslutar Kamilla.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

1453 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum