×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

Så förvaltar Vision sina tillgångar

2016-01-20

Just nu uppmärksammas fackförbundens innehav av fastigheter i media. Också kring övriga tillgångar ställs det frågor. Här redovisar Vision med hjälp av vår administrativa chef Kerstin Eriksson hur förbundets innehav ser ut och vilka regler som gäller.

Vision äger sju bostadsfastigheter i Stockholm. Fastigheterna är en del av Visions ekonomiska tillgångar.

– Att äga fastigheter är ett bra sätt att förvalta och värdesäkra de tillgångar förbundet har, säger Kerstin Eriksson.

Den senaste veckans medierapportering har bland annat handlat om hur fackförbunden fördelar sina lägenheter, hur resonerar Vision i den här frågan?

– Vår utgångspunkt är att Vision ska vara en seriös och respekterad hyresvärd. Det innebär bland annat att vi rättar oss efter avtalet mellan Stockholms stad och Fastighetsägarföreningen som säger att minst hälften av de lediga lägenheterna ska lämnas till den allmänna bostadskön, säger Kerstin Eriksson.

Läs också: Förtroendet är avgörande

Vad händer med de lägenheter som Vision inte lämnar till Bostadsförmedlingen?

– Vision har bland annat nytta av våra lägenheter i samband med rekryteringar av medarbetare från övriga landet. Vi har även en intern bostadskö för anställda och fördelar ett fåtal lägenheter genom den, säger Kerstin Eriksson och fortsätter:

–Vision använder också ett mindre antal enrumslägenheter som övernattningsbostäder till tjänstemän och förbundsstyrelseledamöter inom Vision som inte är bosatta i Stockholm. Med ett antal övernattningar i Stockholm per månad – till exempel vid möten i förbundsstyrelse, ledningsgrupp och andra samarbetsorgan – är detta en billigare och mer smidig lösning för Vision än att betala hotellkostnader. Normalt sett delas lägenheten mellan två personer.

Hur avgörs vilken hyra som hyresgästerna ska betala för lägenheterna?

– Hyrorna för samtliga lägenheter är satta i förhandlingar med Hyresgästföreningen, säger Kerstin Eriksson.

Kerstin Eriksson

Vilka tillgångar har Vision utöver fastigheterna?

– Förutom våra fastigheter har Vision övriga tillgångar främst i form av aktier och räntebärande papper. Det är ett normalt sätt att fördela sina tillgångar för att sprida de ekonomiska riskerna. De ekonomiska tillgångarna ska bland annat kunna användas vid en arbetsmarknadskonflikt.

Hur säkerställer Vision att tillgångarna förvaltas på bästa sätt?

– Styrelsen för Vision fastställer varje år en placeringspolicy som bland annat innehåller regler om ansvarsfördelning och beslutsordning för placeringsverksamheten, vilka tillgångsslag som Vision tillåts placera i samt med vilka begränsningar dessa placeringar ska göras. Policyn innehåller också riktlinjer för rapportering samt regler kring miljö, sociala och etiska hänsyn som Vision tar vid placeringar. Styrelsen har också tillsatt ett placeringsråd som har ett flertal möten under året och följer både vilka placeringar som finns och vilken avkastning de ger.

Vad finns det för risker med de här placeringarna?

– I dag är ungefär en tredjedel av tillgångarna fastigheter och resterande två tredjedelar aktier och räntebärande värdepapper. Den största risken i förvaltningen är risken för värdenedgång på aktierna. Den hanteras bland annat genom en begränsning av placeringar i enskilda bolag. Vision har också andelar i olika branscher och olika geografiska områden för att sprida riskerna. Förvaltningen är utlagd på ett flertal olika förvaltare där Nordea och Swedbank är de största, avslutar Kerstin Eriksson.

Läs också: Gransking av Kommunal väcker frågor

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Pausa – för att hitta arbetsglädjen som nyexad

I examenstider är det dags för många nyexaminerade att ta steget ut på arbetsmarknaden. Att unna sig en paus, ställa rimliga krav på sig själv och att ta tillvara digitala möjligheter är några av framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetslivet, tipsar kommunikationsexperten Anna Almberg.  2020-06-25

5 tips för arbetsmiljöarbete i oroliga tider

Se till att ha någon form av krisgrupp i ordning, upprätta en handlingsplan och kommunicera tidigt och tydligt, lyder några av tipsen. Suntarbetsliv har tagit fram 5 användbara tips för att hålla igång arbetsmiljöarbetet i coronatider.  2020-03-18

Medlemsenheten begränsar sin telefontid

Just nu är det många som hör av sig till medlemsenheten. Med anledning av det rådande läget har vi begränsad möjlighet att erbjuda samtal med en handläggare. Har du mailat oss och väntar på svar? Våra handläggare arbetar för fullt för att ge er svar så fort de bara kan.  2020-03-31

Nytt medlemserbjudande: Juristförsäkring

Vision kan nu erbjuda alla medlemmar i Vision att teckna en juristförsäkring via Folksam(/Familjens Jurist) till ett mycket förmånligt pris. Tecknar du försäkringen innan sista april så börjar den gälla direkt.  2020-01-13

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb