×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så förvaltar Vision sina tillgångar

2016-01-20

Just nu uppmärksammas fackförbundens innehav av fastigheter i media. Också kring övriga tillgångar ställs det frågor. Här redovisar Vision med hjälp av vår administrativa chef Kerstin Eriksson hur förbundets innehav ser ut och vilka regler som gäller.

Vision äger sju bostadsfastigheter i Stockholm. Fastigheterna är en del av Visions ekonomiska tillgångar.

– Att äga fastigheter är ett bra sätt att förvalta och värdesäkra de tillgångar förbundet har, säger Kerstin Eriksson.

Den senaste veckans medierapportering har bland annat handlat om hur fackförbunden fördelar sina lägenheter, hur resonerar Vision i den här frågan?

– Vår utgångspunkt är att Vision ska vara en seriös och respekterad hyresvärd. Det innebär bland annat att vi rättar oss efter avtalet mellan Stockholms stad och Fastighetsägarföreningen som säger att minst hälften av de lediga lägenheterna ska lämnas till den allmänna bostadskön, säger Kerstin Eriksson.

Läs också: Förtroendet är avgörande

Vad händer med de lägenheter som Vision inte lämnar till Bostadsförmedlingen?

– Vision har bland annat nytta av våra lägenheter i samband med rekryteringar av medarbetare från övriga landet. Vi har även en intern bostadskö för anställda och fördelar ett fåtal lägenheter genom den, säger Kerstin Eriksson och fortsätter:

–Vision använder också ett mindre antal enrumslägenheter som övernattningsbostäder till tjänstemän och förbundsstyrelseledamöter inom Vision som inte är bosatta i Stockholm. Med ett antal övernattningar i Stockholm per månad – till exempel vid möten i förbundsstyrelse, ledningsgrupp och andra samarbetsorgan – är detta en billigare och mer smidig lösning för Vision än att betala hotellkostnader. Normalt sett delas lägenheten mellan två personer.

Hur avgörs vilken hyra som hyresgästerna ska betala för lägenheterna?

– Hyrorna för samtliga lägenheter är satta i förhandlingar med Hyresgästföreningen, säger Kerstin Eriksson.

Kerstin Eriksson

Vilka tillgångar har Vision utöver fastigheterna?

– Förutom våra fastigheter har Vision övriga tillgångar främst i form av aktier och räntebärande papper. Det är ett normalt sätt att fördela sina tillgångar för att sprida de ekonomiska riskerna. De ekonomiska tillgångarna ska bland annat kunna användas vid en arbetsmarknadskonflikt.

Hur säkerställer Vision att tillgångarna förvaltas på bästa sätt?

– Styrelsen för Vision fastställer varje år en placeringspolicy som bland annat innehåller regler om ansvarsfördelning och beslutsordning för placeringsverksamheten, vilka tillgångsslag som Vision tillåts placera i samt med vilka begränsningar dessa placeringar ska göras. Policyn innehåller också riktlinjer för rapportering samt regler kring miljö, sociala och etiska hänsyn som Vision tar vid placeringar. Styrelsen har också tillsatt ett placeringsråd som har ett flertal möten under året och följer både vilka placeringar som finns och vilken avkastning de ger.

Vad finns det för risker med de här placeringarna?

– I dag är ungefär en tredjedel av tillgångarna fastigheter och resterande två tredjedelar aktier och räntebärande värdepapper. Den största risken i förvaltningen är risken för värdenedgång på aktierna. Den hanteras bland annat genom en begränsning av placeringar i enskilda bolag. Vision har också andelar i olika branscher och olika geografiska områden för att sprida riskerna. Förvaltningen är utlagd på ett flertal olika förvaltare där Nordea och Swedbank är de största, avslutar Kerstin Eriksson.

Läs också: Gransking av Kommunal väcker frågor

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Ta del av gemenskapen i Visions pensionärssektioner

Efter en lång yrkesverksam karriär kan pensionen tas emot med dubbla känslor. En del känner glädje och lättnad medan vissa kan känna saknad efter kollegor, rutiner och att gå till en arbetsplats. Ett sätt att fortfarande ta del av det sociala utbytet är att gå med i en av Visions pensionärssektioner.  2021-05-25

Framtidsjobben du inte visste fanns

Att det är allt färre som arbetar med mer ”praktiska” arbeten råder det inga större tvivel om. Och det är inte så konstigt! Med tiden försvinner yrken och ersätts med nya för att passa samtiden och dess behov. Och då finns det med stor sannolikhet yrken du kanske inte visste existerade.  2021-05-21

Projektifiering – en effekt av riktade statsbidrag

Samhällets demografiska förändringar påverkar den offentliga förvaltningen på alla nivåer. I masteruppsatsen ”Riktade statsbidrag & projektifiering: När politik blir till ekonomisk styrning” undersöker Johanna Jonsson statsbidragens effekter och konsekvenser för kommuner. Uppsatsen tilldelas i år Visions samhällsvetarstipendium.  2021-04-09

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum