×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så förvaltar Vision sina tillgångar

2016-01-20

Just nu uppmärksammas fackförbundens innehav av fastigheter i media. Också kring övriga tillgångar ställs det frågor. Här redovisar Vision med hjälp av vår administrativa chef Kerstin Eriksson hur förbundets innehav ser ut och vilka regler som gäller.

Vision äger sju bostadsfastigheter i Stockholm. Fastigheterna är en del av Visions ekonomiska tillgångar.

– Att äga fastigheter är ett bra sätt att förvalta och värdesäkra de tillgångar förbundet har, säger Kerstin Eriksson.

Den senaste veckans medierapportering har bland annat handlat om hur fackförbunden fördelar sina lägenheter, hur resonerar Vision i den här frågan?

– Vår utgångspunkt är att Vision ska vara en seriös och respekterad hyresvärd. Det innebär bland annat att vi rättar oss efter avtalet mellan Stockholms stad och Fastighetsägarföreningen som säger att minst hälften av de lediga lägenheterna ska lämnas till den allmänna bostadskön, säger Kerstin Eriksson.

Läs också: Förtroendet är avgörande

Vad händer med de lägenheter som Vision inte lämnar till Bostadsförmedlingen?

– Vision har bland annat nytta av våra lägenheter i samband med rekryteringar av medarbetare från övriga landet. Vi har även en intern bostadskö för anställda och fördelar ett fåtal lägenheter genom den, säger Kerstin Eriksson och fortsätter:

–Vision använder också ett mindre antal enrumslägenheter som övernattningsbostäder till tjänstemän och förbundsstyrelseledamöter inom Vision som inte är bosatta i Stockholm. Med ett antal övernattningar i Stockholm per månad – till exempel vid möten i förbundsstyrelse, ledningsgrupp och andra samarbetsorgan – är detta en billigare och mer smidig lösning för Vision än att betala hotellkostnader. Normalt sett delas lägenheten mellan två personer.

Hur avgörs vilken hyra som hyresgästerna ska betala för lägenheterna?

– Hyrorna för samtliga lägenheter är satta i förhandlingar med Hyresgästföreningen, säger Kerstin Eriksson.

Kerstin Eriksson

Vilka tillgångar har Vision utöver fastigheterna?

– Förutom våra fastigheter har Vision övriga tillgångar främst i form av aktier och räntebärande papper. Det är ett normalt sätt att fördela sina tillgångar för att sprida de ekonomiska riskerna. De ekonomiska tillgångarna ska bland annat kunna användas vid en arbetsmarknadskonflikt.

Hur säkerställer Vision att tillgångarna förvaltas på bästa sätt?

– Styrelsen för Vision fastställer varje år en placeringspolicy som bland annat innehåller regler om ansvarsfördelning och beslutsordning för placeringsverksamheten, vilka tillgångsslag som Vision tillåts placera i samt med vilka begränsningar dessa placeringar ska göras. Policyn innehåller också riktlinjer för rapportering samt regler kring miljö, sociala och etiska hänsyn som Vision tar vid placeringar. Styrelsen har också tillsatt ett placeringsråd som har ett flertal möten under året och följer både vilka placeringar som finns och vilken avkastning de ger.

Vad finns det för risker med de här placeringarna?

– I dag är ungefär en tredjedel av tillgångarna fastigheter och resterande två tredjedelar aktier och räntebärande värdepapper. Den största risken i förvaltningen är risken för värdenedgång på aktierna. Den hanteras bland annat genom en begränsning av placeringar i enskilda bolag. Vision har också andelar i olika branscher och olika geografiska områden för att sprida riskerna. Förvaltningen är utlagd på ett flertal olika förvaltare där Nordea och Swedbank är de största, avslutar Kerstin Eriksson.

Läs också: Gransking av Kommunal väcker frågor

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Vision vill förhandla för högre pension inom kommun och region

Visions medlemmar får välfärden i Sverige att rulla. Ett utvecklande yrkesliv inom välfärden ska leda till en trygg pension. Idag har Vision mfl lämnat en förhandlingsframställan till arbetsgivaren för att höja avsättningarna till tjänstepension för anställda inom kommun och region.  2019-05-21

Drömkampanjen

Visions kampanj "Gör ditt jobb till din dröm" syns i olika tv- och playkanaler från och med måndag den 4 februari och fram till 24 februari. Med kampanjen vill vi inspirera medlemmar och andra att förverkliga sina drömmar om framtidens arbetsliv – oavsett om det handlar om att utvecklas i sin yrkesroll, byta karriär eller förändra något på sin arbetsplats.  2019-01-25

Landsting nu regioner

Från och med den 1 januari har alla Sveriges regioner tagit över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. För Visions avdelning i Sörmland har regionbildningen inneburit tydligare och kortare beslutsvägar.  2019-01-29

Karensavdrag

Karensdagen, som innebär att man inte får någon lön första dagen när man är sjuk och borta från jobbet, tas bort och ersätts med ett avdrag på 20 procent av lönen man får på en genomsnittlig vecka.  2018-12-21

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb